Son Güncelleştirim: 05 Ekim 2014
Önceki Güncelleştirim: 08 Şubat 2014

Prof. Dr. Metin DEMİRALP

Türkiye Bilimler Akademisi  (TÜBA, Haziran 2012'de, isteğiyle, üyelikten ayrıldı) ,  İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü
 

Bulunak: İTÜ Bilişim Enstitüsü, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Maslak, 34469, İstanbul, TÜRKİYE
 

İleti (1): metin.demiralp@gmail.com

İleti (2): metin.demiralp@be.itu.edu.tr

İleti (3): demiralp@itu.edu.tr
(Taban bağlantı, yukarıdaki ileti bulunaklarından ilkidir)

Sanaldoku Yöresi (1): http://uzbilim.be.itu.edu.tr/demiralp/anasayfa

Sanaldoku Yöresi (2): http://bilgisayim.be.itu.edu.tr/demiralp/anasayfa

 

| Öğretim Durumu | Akademik Dereceler |İş Yaşamı ve Deneyim |
| Yönetilmiş Doktora ve Yüksek Lisans Savları|
| Bilimcil Yazılar ve Bildiriler | Tasarılar | Yönetçil Sorumluluklar |
| Bilimcil Kuruluşlara Üyelikler | Ödüller |

Öğretim Durumu
Doktora* İstanbul Teknik Üniversitesi
(Çekincil Kimya)
1975
MS* İstanbul Teknik Üniversitesi
(Kimya Ölçmenliği)
1971
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi
(Kimya Ölçmenliği)
1971
 

O günlerde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisans öğretimi, lisans ve yüksek lisans dereceleri için çabalayışları içeren, beş yıllık bütünleşik bir programdı, ve başarıyla bitirenlere bugünün "Yüksek Lisans"ına yasal olarak eşdeğer görülen "Yüksek Ölçmen" derecesi verilmekteydi. Öte yandan, Metin Demiralp'in doktora savı, gerçekte, o günlerin yüksek öğretim kurumunca bir doktora anadalı olarak sayılmayan Kuramcıl Kimya ile ilgili olduğundan; Metin Demiralp'in doktora onay belgesine, ona en yakın anadal olan Çekincil Kimya yetkinlik alanı olarak yazılmıştı. Doğrusu istenirse, Metin Demiralp'in araştırımlar alanı Çekincil Kimya ile çok küçük arakesitler vermektedir. Onun gerçek araştırım alanları, diğer bir deyişle, yayın çıkardığı alanları, bütünüyle olmasa da çoğunlukla, güçlü bir uygulayımcıl uzbilim tabanını, doğabilim, kimya, ve de, bilgisayar bilimlerinin taban kavramlarını gerektiren Bilgisayımcıl Bilim ve Ölçmenlik alanı içindedir. Bu alan, Bilişim Enstitüsü'nün Bilgisayım Bilimi ve Ölçmenliği Bölümü'nün çatısı altında bulunmaktadır. Bu alanlardaki konularda araştırım gerçekleştiren doktora ve yüksek lisans öğrencileri yanısıra konuk bilim bireylerini de içeren bir topluluk oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu topluluk, "Bilişim Enstitüsü Bilgisayım Bilimi ve Yöntemleri Topluluğu" adını taşımakta olup özgün görüşler üretmekte, bulgularını saygın bilimcil dergilerde yayınlamakta ve saygın bilimcil toplantılarda sunumlar gerçekleştirmektedir.

Metin Demiralp ve onun topluluğu, Princeton Üniversitesi'ndeki Profesör Herschel Rabitz ve onun topluluğuyla güçlü bir bilimcil işbirliği gerçekleştirmiştir. Bu işbirliğinin kökleri 1980'dedir. Metin Demiralp ve topluluğu, Türkiye içinde ve dışındaki bazı başka topluluklarla da etkin etkileşimler içinde bulunmaktadır.

[ Başa Dön ]

Akademik Dereceler
Yrd. Doçent * 1975
Doçent * 1981
Profesör İst. Tek. Üniv., Uyg. Mek.
İst. Tek. Üniv., Bilişim Enst.,
Hesaplamalı Bilim ve Müh.
1988 - 2003

2003-Sürüyor
 

Profesör Metin Demiralp herhangi bir üniversitede Yardımcı Doçent ya da Doçent iş konumunda bulunmamıştır. Onun yerine, İstanbul Teknik Universitesi'ni bitirdiği 1971'den Haziran 1988'e dek position of Assistant or Associate Professor in any Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun Gebze'de yerleşik Araştırım Enstitüleri'nde değişik araştırıcı iş konumlarında çalışmış ve en yüksek sayılabilen Araştırma Başuzmanlığına dek yükselmiştir.

[ Başa Dön ]

İş Yaşamı ve Deneyim

 

TÜBİTAK (Tam zaman):  Metin Demiralp'in iş yaşamı 1 Ocak 1971'de, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun Gebze'de yerleşik, Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü'nün Tatbiki Matematik Ünite'sinde başlamıştır. Vurgulanımı gereken önemli bir olgu, onun bütünüyle bilimcil araştırıma yönelik iş çevresinin, onun bilimcil kişiliğinin tez oluşumuna ve özgün görüşler üretimi için bilimcil yaratıcılığına doğrudan katkıda bulunduğu gerçeğidir. Bu iş çevresi varlığını onun Haziran 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir profesör işkonumuna geçene dek sürdürmüştür. Bu, kabaca 17 yıllık, zaman sürecinde, sırasıyla, "Araştırma Uzman Yardımcısı", "Araştırma Uzmanı", ve sonunda, "Araştırma Başuzmanı" sanları altında türlü sorumluluklar üstlenmiş ve üretken bir bilimcil yaşam sergilemiştir.

İTÜ (Fen Edebiyat Fakültesi):   Prof. Dr. Metin Demiralp 21 June 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Mühendislik Bilimleri Bölümü'ne "Uygulamalı Mekanik Profesörü" olarak atanmıştır. O, bu bölümde, Eylül 2002'ye dek araştırım, öğretim, ve de, akademik yönetim amaçlı sorumluluklar almış ve sürdürmüştür.

TÜBİTAK (Yarı zaman):  Metin Demiralp, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun Gebze'de yerleşik Marmara Araştırma Merkesi'nin Temel Bilimler Enstitüsü'nde, "yarı zamanlı araştırmacı" olarak tasarılar yürütmüş ve bilimcil araştırımlar gerçekleştirmiştir. Bu etkinlikler, 1990 ile 1993 arasındaki üç yıllık bir dönem içinde gerçekleştirilmiştir.

İTÜ (Bilişim Enstitüsü):  Metin Demiralp, Eylül 2002'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Bilişim Enstitüsü'ne öğretim üyesi olarak geçmiştir. O, bu enstitünün Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Bölümü'nde bir profesör olup bilimcil araştırım ve eğitim etkiniklerini, özellikle Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında sürdürmektedir.

Princeton Universitesi (ABD):   Prof. Dr. Metin Demiralp, 1979-1980 yıllarında 13 aylık bir dönem için Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yerleşik Princeton Üniversitesi'nde, "doktora sonrası araştırmacı" olarak çalışmıştır. İşkonumu, Uygulayımcıl Uzbilim ve Kimya alanlarında, dünya düzeyinde çok iyi ve çok bilinen bir bilim bireyi olan, Prof. Dr. Herschel Rabitz'in topluluğundaydı. Metin Demiralp, kabaca 5 yıllık bir aradan sonra 1985'ten başlayarak, bu toplulukla, her yılın yarıyıl aralarında (yaz ve kış), bilimcil araştırım işbirliği için biraraya gelmiştir. Her yıl kabaca 3 ay olarak düşünülebilecek bu işbirliği 2003 güzüne dek sürmüştür. Bundan sonra yüzyüze olmasa da, bu işbirliği, Budunlararasıağ üzerinden bir süre daha sürmüş ve uluslararası saygın dergilerde yayınlanan bulgular üretimini sağlamıştır. Bu işbirliği çerçevesinde, özellikle "Özdecikçil Dizgelerin Eniyileyişli Denetimi" ve "Yüksek Boyutlu Biçe Gösterilim (Çokdeğişkenli İşlevlerin Yaklaştırımı)" ile ilgili çok önemli bulgular üretilmiş ve yayınlanmıştır. Bu bulgular ve deneyimler bir bilimcil araştırım topluluğun oluşturumunda da kullanılmış ve Türkiye'nin bilimcil çevresine çok önemli katkılar oluşturmuş bulunmaktadır. Metin Demiralp'in "Bilişim Enstitüsü Bilgisayım Bilimi ve Yöntemleri" adlı topluluğu bu yoldan kurulan bir olgudur.

Işık Üniversitesi (Yapılandırım ve Eğitim İçin Destek):  Prof. Dr. Metin Demiralp, İstanbul Teknik Üniversitesi'nce verilen izinle bağlamında, Işık Üniversitesi'ne değişik düzeylerde destekler vermiştir. Bu çerçevede, üniversitenin Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü'nde, türlü değişik ama önemli konularda öğretiler üstlenerek, bitirme ödevleri yöneterek, ve de, türlü yönetçil yapılandırım tasarılarını yöneterek, katkıda bulunmuştur. O, bu bölümün başkanlığını 18 aylık bir dönem için olmayan asıl başkan yerine üstlenerek sorumluluk almıştır. Bu etkinliklerden sonra, 2004'te bir takım nedenlerden dolayı, bu işbirliği sona erdirilmiştir.

Ann Arbor'daki Michigan Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü'ndeki Beyinbilim Topluluğu, ( beyinbilimde uzbilim tüzel niteliksiz işbirliği):   Metin Demiralp bu bölümün bazı üyeleriyle işbirliğine geçerek beyinbilimin türlü uzbilimcil yüzlerini açığa çıkarmak amaçlı araştırımlar gerçekleştirmiştir. Bu çabalar, daha sonradan "Olasılıkçıl Evrim Yaklaşımı" olarak adlandırılan ve sıradan türevli denklemlerin başlangıç koşulları altında çözümü için sonsuz bir doğrusal ve homojen yöney sıradan türevli denklemin yine sonsuz bir başlangıç koşul altında oluşturumuna yolaçmıştır. Bu 2000li yılların ilk onyılının sonlarında gerçekleşmiştir ve kuramın geliştirimi bu anda da sürdürülmektedir.

[ Başa Dön ]

Yönetilmiş Doktora ve Yüksek Lisans Savları

 

Metin Demiralp, bu güncelleştirime dek, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nün Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı'nda savunulmuş 8 doktora savı yönetmiştir. Bunlar ilkinden bu yana aşağıda sıralanmıştır.

 

Doktora Savları

1. M. Alper TUNGA, "Data Partitioning and Multivariate Interpolation via Various High Dimensional Model Representations", İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Program, (March 2006);

2. İrem YAMAN, "Transformational High Dimensional Model Representation Based Construction of Novel Rational Approximants and Their Efficient Utilizations" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Program, (April 2009);

3. Esma MERAL, "Analytic Results, Approximations, Critical Control Times in the Optimal Control of the Linearly Constructed Quantum Systems" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Program, (April 2009);

4. Burcu TUNGA, "Fluctuationless Matrix Representation Based Weight Optimisation in High Dimensional Model Representation" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Program, (April 2010);

5. Nejla ALTAY, "Optimisation of the High Dimensional Model Representation Constancy Measurer in the Numerical Solution of the Ordinary Differential Equations" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Program, (November 2010);

6. Sevda Üsküplü ALTINBAŞAK, "The Conversion of Ordinary Differential Equations to a Universal Form via Space Extension and Truncation Approximations" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Program, (February 2011);

7. Ayşegül KURŞUNLU, "High Dimensional Model Representation Applications and Integration Based on Fluctuationlessness Approximation in Function and Derivative Value Production from a Data Set" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Program, (February 2011).

8. Mehmet Engin KANAL, "Parallelization of Data Partitioning Methods via High Dimensional Model Representation" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Program, (March 2013).

Bu güncelleştirim anında, 6 doktora savı (yazarlar: Muzaffer AYVAZ, Evrim Korkmaz ÖZAY, Coşar GÖZÜKIRMIZI, Berfin KALAY, Semra BAYAT, Süha TUNA) İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nün Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı'nda Metin Demiralp'in yönetimi altında geliştirim aşamasındadır ve bazı bulgular uluslararası bilimcil toplantılarda bildiri olarak sunulmaktadır.

Metin Demiralp Türkiye'nin Ankara kentindeki Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bitirilmiş 2 doktora savında da eşdanışman olarak görev üstlenmiş bulunmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmektedir.

1. Tanıl ERGENÇ, "Evolution Operator Approach for Solving Initial Value Problems", Middle East Technical University, Mathematics Department, (February 1988);
2. Aydan PAMİR, "An Algebraic Method in Solving Eigenvalue Problems", Middle East Technical University, Mathematics Department, (April 1992);

Bunların yanısıra bir başka sav da (yazar: Hasan TAŞELİ) tüzel niteliksiz olarak kesimcil biçimde Metin Demiralp'in yönetiminde sonuca erdirilmiştir. SCI tarafında taranan dergilerdeki yayınlardan 24 and 38 sırasayılılar bu yönlendirimin ürünleridir.

Marmara Üniversitesi'nin Matematik Bölümü'ndeki bir başka doktora savı da (yazar: Ercan GÜRVİT) Metin Demiralp'in tüzel olarak eşdanışmanlığı altındadır.

Bu güncelleştirim anında, Ayla OKAN, Zeynep GÜNDOĞAR, ve de, Derya BODUR da Metin Demiralp'in danışmanlığı altında doktora öğrenciliklerini sürdürmektedirler. Bu öğrenciler arasında Zeynep GÜNDOĞAR yeterlilik sınavını başarıyla geçmiş ve sav araştırımlarına başlamıştır. Ayla OKAN ise öğretiler dönemini başarıyla sonlandırmış ve yeterlilik için hazırlık dönemine girmiştir. Derya BODUR ise öğretiler döneminin bitiriliş yarıyılında bulunmaktadır.

Metin Demiralp'in, bu güncelleştirim anına dek yönetmiş bulunduğu yüksek lisans savları, aşağıda, ilkinden sonuncusuna doğru, dizilmiştir.


Yüksek Lisans Savları

1. Sedat EREN, "Adabas Database, Naturel Programming Language and Cargo Reservation Project", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program,(February 1992);

2. Selim ESEN, "MODUS: A Novel Symbolic Interpreter with Semi-Compiler Property", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (May 1993);

3. Bülent DÜLGER, "Optimal Control of Harmonic Oscillator", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (October 1993);

4. Nazım KOÇ, "An Interpreter Reducing Differential Equations to Polynomial Structure: Eytişim", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (October 1993);

5. Ayhan YALKUT, "Evaluation of the Roots of the Polynomials with Complex Coefficients via Computer Program", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (January 1994);

6. Linnar Tuğba MAKBULOĞLU, "Basis Operator Representation and Dynamical Applications in Quantum Systems with Stark Potential", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (February 1995);

7. Tülay ŞEN, "Basis Operator Representation and Dynamical Applications in Hydrogen-atom-like Quantum Systems", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program;

8. Serap PALA, "Realisation of a Feedback Structure in Computer for Optimisation Problems with Mixed Boundary Conditions", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program,(February 1995);

9. Özlem ERENOĞLU, "Construction of Dynamical Equations for a Fourth Degree Anharmonic Oscillator via Basis Operator Expansions", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (February 1995);

10. Ebru NUHOĞLU, "Energy Spectrum Determination via Basis Operator Expansions: Quantum Anharmonic Oscillator", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program;

11. Hakan KAYIR, "PostScript Language and Graphical Applications with PostScript on Linux Operating System, (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (June 1995);

12. Fatma ALTINKAYNAK, "Utilization of the Fluctuation Variables in the Construction of the Equations of Motion for the Anharmonic Oscillator", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (February 1996);

13. Özlem GÜRKESKİN, "Dynamical Investigations for the Generalised Hydrogen Atom Structure via Basis Operator", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (February 1996);

14. Nuran ESEN, "X Window Tutorial Program", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (June 1996);

15. Esma MERAL, "Basis Operator Representation and Dynamical Applications in Quantum Systems with Yukawa Potential", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program;

16. Ender ÖZTAŞ, "Computer Simulation of Certain Quantum Mechanical Systems", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (February 1997);

17. Burcu AKTAŞ, "C Programming Language Tutorial Program on Linux Operating System", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (June 1998);

18. Aslı CESUR, "Forward Evolution of Quantum Harmonic Oscillator Interacting with an External Field", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (June 1998);

19. Ahmet Okay AKYÜZ, "Oracle Database Management System and its Certain Applications", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (January 1999);

20. Aydın ÇELİKTEN, "TeX and PICTEX Tutorial Programs for Linux Operating System", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program;

21. Engin KAVAS, "Design of a Dynamical and Controlled Web Server", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (March 2000);

22. Rahşan TİKEN, "Utilization of Image Fonts Through DHTML in the Design of Web Server: TEX2DHTML Converter", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (June 2000);

23. Yeşim ŞAHİN, "Forming a Dynamical Structure Including SQL and PL/SQL Features and Applications on Oracle Database", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (June 2000);

24. Alper TUNGA, "Registration, Evaluation, and Exam Program Package at Education in Virtual Medium and Web Server", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program;

25. Erdal MUTLU, "A Java Based Tutorial Software Design", (in Turkish) İstanbul Technical University, Science and Letters Faculty, Engineering Sciences Department, System Analysis Program, (June 2001);

26. Abbas Ayhan KANMAZ, "Construction of a Symbolic Software for the Component Evaluations of HDMR, FHDMR, GHDMR" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree,(May 2003);

27. Ayşegül KURŞUNLU, "An Application of High Dimensional Model Representation Multivariate Diffusion Equations" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (May 2003);

28. Berna FIRAT, "High Dimensional Model Representation of the Weight Functions Describing Irregular Hypersubspace via Linear Constraints" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (May 2003);

29. Nilay ŞENOL, "High Dimensional Model Representaion of the Weight Functions Describing Irregular Hypersubspace via a Second Degree Constraint" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree;

30. İrem YAMAN, "High Dimensional Model Representation Applications in Exponential Matrix Representation" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (May 2003);

31. Esen AKKEMİK, "Solving Matrix Eigenvalue Problem Using High Dimensional Model Representation", İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (August 2003);

32. Burcu TUNGA, "Optimally Controlled Dynamics of One Dimensional Harmonic Oscillator Under Linear Dipole Functions and Quadratic Objective and Penalty Terms" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree,(January 2004);

33. Tülin KAMAN, "Optimal Control, Stability, Robustness, Expansion with Respect to Interaction Time in Molecular Systems: Application to Harmonic Oscillator" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (April 2004);

34. Berfin KALAY, "Fluctuationlessness Approximation and Integral Folding in Numerical Integration" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree,(December 2007);

35. Coşar GÖZÜKIRMIZI, "Certain Important Points in Fluctuation Expansions Extended in Basis Set", for Numerical Integration (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (January 2009);

36. Evrim KORKMAZ, "Combined Small Scale High Dimensional Model Representation and its Utilization in Multivariate Function Approximation" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (January 2009);

37. Letisya DİVANYAN, "Weighted Reductive and HDMR Based Decomposition of Multiway Arrays and Its Application" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (June 2012);

38. Derya BODUR, "A Perturbative Approach to High Dimensional Model Representation Under Nonproduct Type Weight and Over Orthogonal Geometry" (in Turkish), İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (December 2013);

Metin Demiralp, aşağıdaki 3 yüksek lisans savının yönetimine de eşdanışman düzeyinde katılmıştır.

1. Zeynep GÜNDOĞAR, "Fundamental Properties of the Conical Transformations in Transformational High Dimensional Model Representation" (in Turkish), Marmara University, Mathematics Department, (December 2011);
2. Ayla OKAN, "Weight Optimisation in Enhanced Multivariate Product Representation Method" (in Turkish), Marmara University, Mathematics Department (December 2011);
3. Fatih HUNUTLU, "Probabilistic Evolution Based Investigations in Ordinary Differential Equations: Numerical Investigation of Spectral and Evolutionary Properties of Van Der Pol Systems" (in Turkish), Marmara University, Mathematics Department (2013);

Bu güncelleştirim anında, 4 yüksek lisans öğrencisi daha, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nün Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik programında, Metin Demiralp'in danışmanlığı altında bulunmaktadır. Bunlar, Gizem ÖZDEMİR, Bahar Zora YOLCU, Alparslan PEHLİVAN, ve de, Melike Ebru KIRKIN adlarını taşımakta olup ikinci ve sonuncusu öğreti aşamasında olup savları için de ön araştırımlar yapmaktadırlar. Diğer ikisi ise sav aşamasına geçmiştir. bulunmaktadır.

[ Başa Dön ]

Yazılar, Bildiriler, Okunak Bölümleri

Budunlararası İnceleyişli Dergilerde Yayınlanmış Yazılar

1. Attila Aşkar and Metin Demiralp, "Variational time-dependent perturbation scheme based on the hydrodynamic analogy to Schrödinger's equation", J. Chem. Phys., 60(7), pp. 2762-2766, Apr. 1974, DOI: 10.1063/1.1681440

2. Metin Demiralp, Erdoğan Şuhubi, "Discrete spectrum for a system of electrically charged particles", J. Math. Phys., 18(4), pp. 777-785, Apr. 1977, DOI: 10.1063/1.523307

3. Metin Demiralp, "Zeroth order hyperharmonic series in the discrete spectrum of electrically charged particles", J. Chem. Phys., 72(6), pp. 3828-3836, Mar. 1980, DOI: 10.1063/1.439598

4. Stuart D. Augustin, Metin Demiralp, and Herschel Rabitz, "Action-angle variables for the quantum three particle system", J. Chem. Phys., 73(1), pp. 268-280, Apr. 1980, DOI: 10.1063/1.439926

5. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Chemical kinetic functional sensitivity analysis: Elementary sensitivities", J. Chem. Phys., 74(6), pp. 3362-3375, Mar. 1980, DOI: 10.1063/1.441489

6. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Chemical kinetic functional sensitivity analysis: Derived sensitivities", J. Chem. Phys., 75(4), pp. 1810-1819, Aug. 1981, DOI: 10.1063/1.442260

7. Metin Demiralp and N. Abdülbaki Baykara, "Analytic evaluation of certain zeroth order coulombic hyperangular interaction integrals", J. Math. Phys., 22(11), pp. 2427-2432, Nov. 1981, DOI: 10.1063/1.524825

8. Metin Demiralp and N. Abdülbaki Baykara, "Upper and lower bounds to zeroth order Coulombic hyperangular interaction integrals", J. Math. Phys., 23(9), pp. 1622-1627, Sep. 1982, DOI: 10.1063/1.525572

9. Metin Demiralp, "A characteristic function approach to the discrete spectrum of electrically charged particles", J. Math. Phys., 24(1), pp. 101-101, Jan. 1983, DOI: 10.1063/1.525577

10. Metin Demiralp, "Exponential Factor Optimization in Characteristic Function Method for Electrically Charged Particles", I.J. Quan. Chem., 23(3), pp. 779-787, Mar. 1983, DOI: 10.1002/qua.560230303

11. Metin Demiralp, "Rational approximations to the quantum mechanical representation for the solutions of the canonical equations", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 36(1), pp. 109-124, 1983, DOI: -YOK-

12. N. Abdulbaki Baykara and Metin Demiralp, "Numerical evaluation of the zeroth order coulombic hyperangular interaction integral", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 36(1), pp. 125-140, 1983, DOI: -YOK-

13. Naşit Arı and Metin Demiralp, "A characteristic function approach to the eigenvalues of an anharmonic oscillator", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 36(3), pp. 345-359, 1983, DOI: -YOK-

14. Metin Demiralp, "An evolution operator approach to approximate the solutions of ordinary differential equations", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 37(4), pp. 425-445, 1984, DOI: -YOK-

15. Metin Demiralp, "Differentiation and recursion formulae for zeroth order hyperharmonic tau integrals of electrically charged particles", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 38(1), pp. 113-126, 1985, DOI: -YOK-

16. Naşit Arı and Metin Demiralp, "Energy levels of a two-dimensional anharmonic oscillator: Characteristic function approach", J. Math. Phys., 26(6), pp. 1179-1185, Jun. 1985, DOI: 10.1063/1.526522

17. Metin Demiralp, "A New Algebraic Approach to the Eigenvalue Problems of Linear Differential Operators Without Integration", I. J. Quan. Chem. , 29(2), pp. 221-227, Feb. 1986, DOI: 10.1002/qua.560290212

18. Hasan Taşeli and Metin Demiralp, "Convergent perturbation studies in screened coulomb potential systems: analytic evaluations up to third order for the Yukawa case", Theor. Chim. Acta, 71(4), pp. 315-325, May 1987, DOI: 10.1002/qua.560290212

19. N. A. Baykara and M. Demiralp, "Analytic Evaluation of Equipotential Hyperangular Interaction Integrals", Il Nuovo Cimento B, 100(2), pp. 161-171, Aug. 1987, DOI: 10.1007/BF02722889

20. M. Demiralp, N. A. Baykara, and H. Taşeli, "Convergent perturbation studies in screened coulomb potential systems: a high precision numerical via Laguerre basis set", Theor. Chim. Acta, 74(1), pp. 39-54, Jul. 1988, DOI: 10.1007/BF00570551

21. N. A. Baykara and M. Demiralp, "Eigenlevel calculations for screened coulomb potential systems via an integration free algorithm: Space pruning technique", I. J. Quan. Chem., 34(3), pp. 231- 245, Sep. 1988, DOI: 10.1002/qua.560340306

22. H. Taşeli and M. Demiralp, "Studies on algebraic methods to solve linear eigenvalue problems: generalised anharmonic oscillators", J. Phys. A: Math: Gen:, 21(20), pp. 3903-3919, Nov. 1988, DOI: 10.1088/0305-4470/21/20/010

23. Metin Demiralp, "Rapidly converging threshold value calculations in screened coulomb potential systems: Critical values of the screening parameter for the Yukawa case", Theor. Chim. Acta, 75 (3), pp. 223-232, May 1989, DOI: 10.1007/BF00528567

24. H. Taşeli, M. Demiralp, K. Kafalı, "Drag minimization in stokes flow", Int. J. Engng. Sci., 27(6), pp. 633-640, Jun. 1989, DOI: 10.1016/0020-7225(89)90016-5

25. Metin Demiralp, S. Burhanettin Altan, "An integration-free algorithm for the solution of regular boundary value problems: space pruning approach", Int. J. Engng. Sci., 8(4), pp. 293-302, Apr. 1990, DOI: 10.1016/0020-7225(90)90102-O

26. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Factorization of certain evolution operators using lie algebra: Formulation of the method", J. Math. Chem., 6(1), pp. 165-191, Dec. 1991, DOI: 10.1007/BF01192579

27. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Factorization of certain evolution operators using lie algebra: Convergence Theorems", J. Math. Chem. , 6(1), pp. 193-204, Dec. 1991, DOI: 10.1007/BF01192580

28. Metin Demiralp, N. A. Baykara, H. Taşeli, "A basis set comparison in a variational scheme for the Yukawa potential", J. Math. Chem. , 11(1), pp. 311-323, Dec. 1992, DOI: 10.1007/BF01164211

29. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Lie algebraic factorization of multivariable evolution operators: Definition and the solution of the canonical problem", Int. J. Engng. Sci., 31(2), pp. 307-331, Feb. 1993, DOI: 10.1016/0020-7225(93)90043-T

30. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Lie algebraic factorization of multivariable evolution operators: Convergence theorems for the canonical case", Int. J. Engng. Sci., 31(2), pp. 333-346, Feb. 1993, DOI: 10.1016/0020-7225(93)90044-U

31. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Optimally controlled quantum mole cular dynamics: A perturbation formulation and the existence of multiple solutions", Phys. Rev. A, 47(2), pp. 809-816, Feb. 1993, DOI: 10.1103/PhysRevA.47.809

32. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Optimally controlled quantum mole cular dynamics: The effect of nonlinearities on the magnitude and multiplicity of control field solutions", Phys. Rev. A, 47(2), pp. 831-837, Feb. 1993, DOI: 10.1103/PhysRevA.47.831

33. N. A. Baykara, Metin Demiralp, "An auto-coherent variational scheme for Yukawa potential", J. Math. Chem., 16(1), pp. 167-183, Dec. 1994, DOI: 10.1007/BF01169205

34. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Optimal control in classical molecular dynamics: A perturbation formulation and the existence of multiple solutions", J. Math. Chem., 16(1), pp. 185-209, Dec. 1994, DOI: 10.1007/BF01169206

35. Tanıl Ergenç and Metin Demiralp, "Formulation of some gaussian integ rals over Rn via generating functions", I. J. Comput. Math., 54(3-4), pp. 239-248, Oct. 1994, DOI: 10.1080/00207169408804354

36. Metin Demiralp, "Determination of the quantum motion of the one dimen sional harmonic oscillator via expectation value evolutions", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 47(4), pp. 357-375, 1994, DOI: -YOK-

37. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Upper and lower bounds on the control field and the quality of achieved optimally controlled quantum molecu lar motion", J. Math. Chem., 19(3), pp. 337-352, Sep. 1996, DOI: 10.1007/BF01166724

38. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Dispersion-free wave packets and feedback solitonic motion in controlled quantum dynamics", Phys. Rev. A, 55(1), pp. 673-677, Jan. 1997, DOI: 10.1103/PhysRevA. 55.673

39. Hasan Taşeli, Metin Demiralp, "A new approach to the classical Stokes flow problem: Part I, Methodology and first-order analytical results", J. Comp. and Appl. Math., 78(2), pp. 213-232, Feb. 1997, DOI: 10.1016/S0377-0427(96)00141-0

40. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Assessing optimality and robustness of control over quantum dynamics", Phys. Rev. A, 57(4), pp. 2420-2425, Apr. 1998, DOI: 10.1103/PhysRevA.57.2420

41. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Assessing optimality and robustness for the control of dynamical systems", Phys. Rev. E, 61(3), pp. 2569-2578, Mar. 1998, DOI: 10.1103/PhysRevE.61.2569

42. G. Li, M. Artamonov, H. Rabitz, S.-W. Wang, P. G. Georgopoulos, M. Demiralp, "High dimensional model representations generated from low order terms lp-RS-HDMR", J. Comput. Chem., 24(5), pp. 647-656, Apr. 2003, DOI: 10.1002/jcc.10232

43. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "A Factorized High Dimensional Model Representation on the Partitioned Random Discrete Data", Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1(1), pp. 231-241, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310020

44. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "Optimally Controlled Dynamics of One Dimensional Harmonic Oscillator: Linear Dipole Function and Quadratic Penalty", ANACM, Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, WILEY-VCH, 1(1), pp. 242-250, Mar. 2004, DOI:10.1002/anac.20031002

45. Metin Demiralp, "Weighted Eigenvalue Problem Approach to the Critical Value Determination of Screened Coulomb Potential Systems", Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1(1), pp. 251-259, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310022

46. Tülin Kaman, Metin Demiralp, "A Parametric Sensitivity Analysis for the Solution of Extrema Evaluation Problems via a Dimensionality Reducing Approximation Method", ANACM, Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1(1), pp. 260-269, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310023

47. Ayşegül Kurşunlu, İrem Yaman, Metin Demiralp, "Optimal Control of One Dimensional Quantum Harmonic Oscillator Under an External Field With Quadratic Dipole Function and Penalty on Momentum: Construction of the Linearised Field Amplitude Integral Equation", Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1(1), pp. 270-279, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310024

48. İrem Yaman, Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation Approximation of an Evolution Operator with a First Order Partial Differential Operator Argument", Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1(1), pp. 280-289, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310025

49. M. A. Tunga, M. Demiralp, "A factorized high dimensional model representation on the nodes of a finite hyperprismatic regular grid", Appl. Math. and Comput., 164(3), pp. 865-883, May 2005, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2004.06.056

50. N. A. Baykara, İ. Yaman, M. Demiralp, "An Exponential Matrix Product Based Representation for Generalized Hypergeometric Functions of Type pFp", Appl. Numer. Anal. and Comput. Math., 2(1), pp. 19-33, May 2005, DOI: 10.1002/anac.200410020

51. M. Demiralp, B. Tunga, "Instantaneous Stability and Robustness Investigations in Quantum Optimal Control: Harmonic Oscillator Under Linear Dipole and Quadratic Control Agents", Appl. Numer. Anal. and Comput. Math., 2(1), pp. 60-69, May 2005, DOI: 10.1002/anac.200410023

52. M. Demiralp, S. Üsküplü, "Matrix Algebraic Infinite Product Representation for Generalized Hypergeometric Functions of Type p+1Fp ", Appl. Numer. Anal. and Comput. Math., 2(2), pp. 212-226, May 2005, DOI: 10.1002/anac.200410036

53. M. Demiralp, G. Taşkın, "Relations Between the Matrix Algebraic Factorized Type Solutions at Different Singular Points for Generalized Hypergeometric Functions of Type p+1Fp", Appl. Numer. Anal. and Comput. Math. 2(2), pp. 227-237, Aug. 2005, DOI: 10.1002/ anac.200410037

54. M. Demiralp, "Critical value calculations for the screening parameter of Hulthen potential", Appl. Math. and Comput. 168(2), pp. 1380-1399, Sep. 2005, DOI: 10.1016/j.bbr.2011.03.031

55. M. Demiralp, "Convergence issues in the Gaussian weighted multidimensional fluctuation expansion for the univariate numerical integration", WSEAS Trans. Math. 4(4), pp. 486-492, 2005, ISSN: 1109-2769

56. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "Hybrid High Dimensional Model Representation (HHDMR) on the Partitioned Data", J. Comput. and Appl. Math. 185 (1), pp. 107-132, Jan. 2006, DOI: 10.1016/j.cam.2005.01.030

57. H. Rabitz, T. -S. Ho, M. Hsieh, R. Kosut, M. Demiralp, "Topology of optimally controlled quantum mechanical transition probability landscapes", Phy. Rev. A, 74(1), pp. 012721[9 pages], 2006, DOI: 10.1103/ PhysRevA.74.012721

58. M. Demiralp, "Plain and Logarithmic High Dimensional Model Representation and the Effect of Their Types on Univariance Level", WSEAS Trans. Math., 5(5), pp. 582-588, 2006, ISSN: 1109-2769

59. M. Demiralp, "Weight Parameters Optimization to Get Maximum Constancy in High Dimensional Model Representation", WSEAS Trans. Math., 5(11), pp. 1177-1181, 2006, ISSN: 1109-2769

60. M. Demiralp, "Illustrative Implementations to Show How Logarithm Based High Dimensional Model Representation Works for Various Function Structures", WSEAS Trans. Computers 5(6), pp. 1339-1344, Jun. 2006

61. M. Demiralp, "Importance and Measurement of Univariance in High Dimensional Model Representation for Multivariate Analysis", WSEAS Trans. Comp., 5, pp. 1738-1744, Sep. 2006, ISSN: 1109-2750

62. M. A. Tunga, M. Demiralp, "A New Approach for Data Partitioning Through High Dimensional Model Representation", Int. J. Computer Math. 85(12), pp. 1779-1792, Dec. 2008, DOI: 10.1080/00207160701576095

63. M. A. Tunga, M. Demiralp, "Bound analysis in univariately truncated Generalized High Dimensional Model Representation for random-data partitioning: Interval GHDMR", Appl. Numer. Math. 59(6), pp. 1431-1448, 2009, DOI:10.1016/j.apnum.2008.06.006

64. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Numerical Integration of Bivariate Functions over a Non Rectangular area by Using Fluctuationlessness Theorem", WSEAS Trans. on Math. 8(5), pp. 193-198, Jun. 2009

65 N. Altay and M. Demiralp, "Fluctuationlessness Theorem and its Application to Boundary Value Problems of ODEs", WSEAS Trans. on Math. 8 (5), pp. 199-204, Jun. 2009

66. C. Gözükırmızı and M. Demiralp, "The Application of the Fluctuation Expansion with Extended Basis Set to Numerical Integration", WSEAS Trans. on Math. 8(5), pp. 205-212, Jun. 2009

67. M.A. Tunga and M. Demiralp, "A Reverse Technique for Lumping High Dimensional Model Representation", WSEAS Trans. on Math. 8(5), pp. 213-218, Jun. 2009

68. S. Üsküplü and M. Demiralp, "Truncation Approximations for Two Term Recursive Universal Form of Matrix Ordinary Differential Equations", WSEAS Trans. on Math. 8(5), pp. 219-223, Jun. 2009

69. S. Tuna, B. Tunga, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Fluctuation free matrix representation based univariate integration in hybrid high dimensional model representation (HHDMR) over plain and factorized HDMR", WSEAS Trans. on Math. 8(6), pp. 225-230, Jun. 2009

70. B. Tunga and M. Demiralp, "A nonlinear perturbative scheme to solve weight optimization problem of high dimensional model representation (HDMR)", WSEAS Trans. on Math. 8(6), pp. 231-237, Jun. 2009

71. M. Demiralp, "Fluctuationlessness theorem to approximate univariate functions' matrix representations", WSEAS Trans. on Math. 8 (6), pp. 258-267, Jun. 2009

72. E. Meral and M. Demiralp, "Determination of the external field amplitude and deviation parameter through expectation value based quantum optimal control of multiharmonic oscillators under linear control agents", J. Math. Chem. 46(3), pp. 834-852, Oct. 2009, DOI: 10.1007/ s10910-009-9550-4

73. İ. Yaman and M. Demiralp, "A new rational approximation technique based on transformational high dimensional model representation", Numer. Algor. 52(3), pp. 385-407, Nov. 2009, DOI: 10.1007/ s11075-009-9279-y

74. B. Tunga and M. Demiralp, "Constancy maximization based weight optimization in high dimensional model representation", Numer. Algor. 52 (3), pp. 435-459, Nov. 2009, DOI: 10.1007/s11075-009-9291-2

75. M. Demiralp, "No fluctuation approximation in any desired precision for univariate matrix representations", J. Math. Chem. 47(1), pp. 99-110, Jan. 2010, DOI: 10.1007/s10910-009-9533-5

76. N. Altay and M. Demiralp, "Numerical solution of ordinary differential equations by fluctuationlessness theorem", J. Math. Chem. 47 (4), pp. 1323-1343, May 2010, DOI: 10.1007/s10910-009-9657-7

77. S.Ü. Altınbaşak and M. Demiralp, "Solutions to linear matrix ordinary differential equations via minimal, regular and excessive space extension based universalization: Perturbative matrix splines, convergence and error estimate issues for polynomial coefficients in the homogeneous case", J. Math. Chem. 48(2), pp. 253-265, Aug. 2010, DOI: 10.1007/s10910-010-9665-7

78. S.Ü. Altınbaşak and M. Demiralp, "Solutions to linear matrix ordinary differential equations via minimal, regular and excessive space extension based universalization: Convergence and error estimates for truncation approximants in the homogeneous case with premultiplying polynomial coefficient matrix", J. Math. Chem. 48(2), pp. 266-286, Aug. 2010, DOI: 10.1007/s10910-010-9667-5

79. B. Tunga and M. Demiralp, "The influence of the support functions on the quality of enhanced multivariate product representation", J. Math. Chem., 48(3), pp. 827-840, Oct. 2010, DOI: 10.1007/ s10910-010-9714-2

80. E. Meral and M. Demiralp, "A perturbative approach to the solution for expectation value based quantum optimal control of multiharmonic oscillators under linear control agents", TWMS J. Pure Appl. Math. 1(1), pp. 53-67, 2010

81. M. Demiralp, "Data Production For a Multivariate Function On an Orthogonal Hyperprismatic Grid Via Fluctuation Free Matrix Representation: Completely Filled Grid Case", Int. J. Elect. Eng. Comm. Eng., 1(1), pp. 61-76, 2010

82. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "The fluctuationlessness approach to the numerical integration of functions with a single variable by integrating Taylor expansion with explicit remainder term", J. Math. Chem. 49(2), pp. 393-406, Feb. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010- 9748-5

83. A. Kurşunlu and M. Demiralp, "A fluctuation removal based univariate integration over prescribed nodes: Certain important aspects of one node fluctuation free integration", J. Math. Chem. 49(2), pp. 407-427, Feb. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010-9749-4

84. A. Kurşunlu and M. Demiralp, "A fluctuation removal based univariate integration over prescribed nodes: One node fluctuation free integration under higher order set of conditions with an extension to multinode case", J. Math. Chem. 49(2), pp. 428-443, Feb. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010-9750-y

85. N. Altay and M. Demiralp, A high dimensional model representation based numerical method for solving ordinary differential equations, J. Math. Chem. 49(3), pp. 687-710, Mar. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010- 9768-1

86. B. Tunga and M. Demiralp, "Fluctuation free multivariate integration based logarithmic HDMR in multivariate function representation", J. Math. Chem. 49(4), pp. 894-909, Apr. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010- 9786-z

87. B. Tunga and M. Demiralp, "Constancy maximization based weight optimization in high dimensional model representation for multivariate functions", J. Math. Chem 49(9), pp. 1996-2012, Oct. 2011, DOI: 10.1007/s10910 -010-9786-z

88. M. Demiralp, "Fluctuation expansion for a univariate function's matrix representation", TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics., 2(2), pp. 176-193, Oct. 2011

89. E. Kanal, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Theory and algorithm of the inversion method for pentadiagonal matrices", J. Math. Chem. 50(1), pp. 289-299, Jan. 2012, DOI: 10.1007/s10910-011-9915-3

90. M. Demiralp, E. Demiralp and L. Hernandez-Garcia, "A probabilistic foundation for dynamical systems: Theoretical background and mathematical formulation", J. Math. Chem., 50(4), pp. 850-869, Apr. 2012, DOI: 10.1007/s10910-011-9929-x

91. E. Demiralp, M. Demiralp and L. Hernandez-Garcia, "A probabilistic foundation for dynamical systems: Phenomenological reasoning and principal characteristics of probabilistic evolution", J. Math. Chem., 50(4), pp. 870-880, Apr. 2012, DOI: 10.1007/s10910- 011-9930-4

92. E. Kanal and M. Demiralp, "A modified method of calculating high dimensional model representation (HDMR) terms for parallelization with MPI and CUDA", J. Supercomput., 62(1), pp. 199-213, Oct. 2012, DOI: 10.1007/s11227-011-0695-0

93. B. Tunga and M. Demiralp, "A novel approximation method for multivariate data partitioning: Fluctuation free integration based HDMR", Eng. Comput., 29(7), pp. 743-765, 2012, DOI: 10.1108/02644401211257245

94. M. Alper Tunga and Metin Demiralp, "Multivariate data modelling through Piecewise generalized HDMR method", J. Math. Chem., 51(7), pp. 1711-1726, 2012, DOI: 10.1007/s10910-012-0001-2

95. Evrim Korkmaz Özay and Metin Demiralp, "Combined small scale high dimensional model representation", J. Math. Chem., 50(7), pp. 2023-2042, 2012, DOI: 10.1007/s10910-012-0018-6

96. Burcu Tunga and Metin Demiralp, "Hybrid HDMR method with an optimized hybridity parameter in multivariate function representation", J. Math. Chem., 50(8), pp. 2223-2232, Sep. 2012, DOI: 10.1007/s10910 -012-0026-6

97. Emre Demiralp, Renee J. Thompson, Jutta Mata, Susanne M. Jaeggi, Martin Buschkuel, Lisa Feldman Barret, Phoebe C. Elsworth, Metin Demiralp, Luis Hernandez-Garcia, Patricia J. Deldin, Ian H. Gotlib and John Jonides, "Feeling Blue or Turquoise? Emotional Differentiation in Major Depressive Disorder", Psychological Science, 23(11), pp. 1410-1416, Nov. 2012, DOI:10.1177/0956797612444903

98. Metin Demiralp and Emre Demiralp, "A contemporary linear representation theory for ordinary differential equations: probabilistic evolutions and related approximants for unidimensional autonomous systems", J. Math. Chem., 51(1), pp. 58-72, Jan. 2013, DOI: 10.1007/s10910-012 -0070-2

99. Metin Demiralp and Emre Demiralp, "A contemporary linear representation theory for ordinary differential equations: multilinear algebra in folded arrays (folarrs) perspective and its use in multidimensional case", J. Math. Chem., 51(1), pp. 38-57, Jan. 2013, DOI: 10.1007/s10910-012-0064-0

100. M. Demiralp, "A probabilistic evolution approach trilogy, part 1: quantum expectation value evolutions, block triangularity and conicality, truncation approximants and their convergence", J. Math. Chem., 51(4), pp. 1170-1186, Apr. 2013, DOI: 10.1007/s10910-012-0079-6

101. M. Demiralp and N. A. Baykara, "A probabilistic evolution approach trilogy, part 2: spectral issues for block triangular evolution matrix, singularities, space extension", J. Math. Chem., 51(4), pp. 1187-1197, Apr. 2013, DOI: 10.1007/s10910-012-0080-0

102 M. Demiralp and B. Tunga, "A probabilistic evolution approach trilogy, part 3: Temporal variation of state variable expectation values from Liouville equation perspective", J. Math. Chem., 51(4), pp. 1198-1210, Apr. 2013, DOI:10.1007/s10910-012-0081-z

103 M. A. Tunga and M. Demiralp, "Bound Analysis Through HDMR for Multivariate Data Modelling", J. Math. Model. Algor., 12(3), pp. 265-276, Sep. 2013, DOI: 10.1007/s10852-012-9211-7

104. M. A. Tunga and M. Demiralp, "A novel method for multivariate data modelling: Piecewise generalized EMPR", J. Math. Chem., 51(10), pp. 2654-2667, Nov. 2013, DOI:10.1007/s10910-013-0228-6

105. F. Hunutlu, N. A. Baykara and M. Demiralp, "Truncation approximants to probabilistic evolution of ordinary differential equations under initial conditions via bidiagonal evolution matrices: simple case", I. J. Comput. Math., 90(11), Apr. 2013, DOI:10.1080/00207160.2013.774385

106. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, "Probabilistic evolution approach for the solution of explicit autonomous ordinary differential equations. Part 1: Arbitrariness and equipartition theorem in Kronecker power series", J. Math. Chem., 52(3), pp. 866-880, Mar. 2014, DOI:10.1007/s10910-013-0298-5

107. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, "Probabilistic evolution approach for the solution of explicit autonomous ordinary differential equations. Part 2: Kernel separability, space extension, and, series solution via telescopic matrices",J. Math. Chem., 52(3), pp. 881-898, Mar. 2014, DOI:10.1007/s10910-013-0299-4

108. Muzaffer Ayvaz, M. Demiralp, "Probabilistic evolution approach to the expectation value dynamics of quantum mechanical operators, part I: integral representation of Kronecker power series and multivariate Hausdorff moment problems", J. Math. Chem., 52(8), pp. 2161-2182, Sep. 2014, DOI:10.1007/s10910-014-0371-8

109. Muzaffer Ayvaz, M. Demiralp, "Probabilistic evolution approach to the expectation value dynamics of quantum mechanical operators, part II: the use of mathematical fluctuation theory", J. Math. Chem., 52(8), pp. 2294-2315, Sep. 2014, DOI:10.1007/s10910-014-0381-6

110. Evrim Korkmaz Özay, M. Demiralp, "Reductive enhanced multivariance product representation for multi-way arrays", J. Math. Chem., ??(?), pp. ???-???, ?. 2014(?), DOI:10.1007/s10910-014-0396-z (basım da)

 

[ Başa Dön ]

İnceleyişli Buduncul (türkçe) Dergilerde Yayınlanan Yazılar

İnceleyişli buduncul dergilerde yayınlanan ve Metin Demiralp'in eşyazarı olduğu türkçe yazılar, salt doktora öğrencilerinin savlarından başka yerde yayınlanmamış kesimlerden çıkarılmış olanlardır (bu, üniversite kuralları nedeniyle bu yapıdadır). Bu güncelleştirim anında yayınlanmış olanlar ilk 3 doktora savından çıkarılanlardır ve aşağıda sıralandırılmışlardır. Geriye kalan 5 savdan çıkarılan yazılar basım için onay almış olmalarına karşın bu anda yayınlanmamış durumdadırlar.

 

1. Mehmet Alper Tunga, Metin Demiralp, "Farklı yüksek boyutlu model gösterilim algoritmalarının çok değişkenli interpolasyon uygulamaları", İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 5(5), pp. 45-55, October 2006

2. Esma Meral, Metin Demiralp, "Doğrusal kuvantum sistemlerin eniyilemeli denetiminde kritik süreler", İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 9(5), pp. 39-46, October 2010

3. İrem Yaman, Metin Demiralp, "Dönüşümsel yüksek boyutlu model gösterilimi tabanlı yeni oransal yaklaştıranlar oluşturumu ve LSI sistemlerdeki uygulamaları", İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 9(5), pp. 47-56, October 2010

 

Açkıcıl Konuşmalar

 

Açkıcıl konuşmalar, çağrılı anlatılar arasında daha yüksek önemi olanlar olarak düşünülürler. Bunlar, konuşmacının özgün bulgularını içerebilseler de, özgün oluşları gerekli değildir. Aşağıdakiler de bu niteliktedirler. Ancak, onlar Metin Demiralp ve topluluğunca yayınlanan bulgulardan oluşan içerikler taşımaktadırlar. Bunların bir ya da iki sayfalık özetleri ilgili bildiri okunaklarında bulunmaktadır. Bunlar, aşağıda, ilkinden sonuncusuna doğru sıralanmışlardır.

 

1. Metin Demiralp, "A One Node Fluctuation Suppressing Power Means and Mean Powers", 10th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'08), Bucharest, Romania, 7-9 November, Keynote Speech, 2008

2. Metin Demiralp, "Multivariate Data Completion or Addition on a Single Curve Representation of a Hyperrectangular Grid Fluctuation Suppression", 8th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Applied Computer Science (ACOS'08), Venice, Italy, 21--23 November, Keynote Speech, 2008

3. M. Demiralp, "Eigenspace Relations Amongst the Universal Matrices in Fluctuation Free Approximation Theory", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye(Turkey), 30 May - 1 June 2009., pp. 11-12, Keynote Speech, 2009

4. M. Demiralp, "Optimization Based Matrix Decomposition Methods and Their Utilization in Applications", Proceedings for the WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization (SMO'09), 3-5 September 2009, Budapest, Hungary, Keynote Speech, Abstract, pp. 15-16, 2009

5. M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation(s) as Multilinear Array Decomposition Method(s)", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, Keynote Speech, Abstract, pp. 19-20, 2009

6. M. Demiralp, "New Generation HDMR Based Multiway Array Decomposers: Enhanced Multivariance Products Representation (EMPR)", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September , Keynote Speech, pp. 16-17, 2010

7. M. Demiralp, "Fluctuation Free Matrix Representation in Expectation Value Dynamical Issues and Their Applications", WSEAS MCBC'11, Braşov, Romania, 11-13 April, Keynote Speech, pp. 13-14, 2011

8. M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation (HDMR) and Enhanced Multivariate Product Representation (EMPR) as Small Scale Multivariate Decomposition Methods", WSEAS ECC'11 and F-and-B'11, Paris, France, 28-30 April, Keynote Speech, pp. 15-16, 2011

9. M. Demiralp, "Dominating the Constancy in Enhanced Multivariate Product Representation (EMPR) Via Support Function Selection", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, Keynote Speech, pp. 11-12, 2011

10. M. Demiralp, "Tensors or Folvecs, Folmats and Folarrs: Welcome to the Enchanted Realm of Linearity", WSEAS supported IAASAT Conference, University of Craiova, Drobeta Turnu Severin, Romania, 27-29 October 2011, Keynote Speech, pp. 10-10, 2011

11. M. Demiralp, "Nonlinear Explicit Ordinary Differential Equations: Are They Really Nonlinear?", WSEAS MACMESE'11, Catania, Sicily, Italy, 3-5 November 2011, Keynote Speech, pp. 15-16, 2011

12. M. Demiralp, "Solving Initial Value Problems of Multivariable Parabolic Systems via Expectation Values: Probabilistic Evolution, Exactness and Approximants" WSEAS MCBC'12, "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, Keynote Speech, pp. 14-15, 2012

13. M. Demiralp, "Quantum Expected Value Dynamics in Probabilistic Evolution Perspective", CMMSE 2012, Murcia, Spain, 2-5 July 2012, Keynote Speech (keynote speech in website, plenary speech in proceedings), pp. 449-459, 2012

14. M. Demiralp, "Boundary Value Problems of Explicit ODEs in Probabilistic Evolution Perspective", ICNPAA 2012, World Congress: 9th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences", Vienna, Austria, 10-14 July 2012, , Keynote Talk, (to be published in the relevant AIP Proceedings, 2012)

15. M. Demiralp, "Folding and Unfolding Related Issues, Especially Decompositions, in Data Processing", WSEAS CSCC'12, WSEAS International Conference on Computers, Kos Island, Greece, 14-17 July 2012, Keynote Talk, pp. 19-19

16. M. Demiralp, "Singing in the Magic Empire of Stars: Probabilistic Evolution Approach to Celestial Mechanical Problems", WSEAS ISTASC'12, WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, Keynote Talk, pp. 14-14

17. M. Demiralp, "Kronecker Power Series in Quantum Mechanical Probabilistic Evolution Approach: Managing Arbitrariness in Spectral Issues of the Propagation Superoperator", Mathematical Methods for Information Science and Economics, Proceedings of the 17th WSEAS International Conference on Applied Mathematics (AMATH'12), Montreux, Switzerland, 29-31 December 2012 , Keynote Talk, pp. 12-13

18. M. Demiralp, "Fluctuation Expansion in the Expected Value Evolution for Quantum Dynamics: Basic Issues and the Fluctuation Free Equations", Latest Trends in Applied Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Applied Computer and Applied Computational Science (ACACOS'13), Kuala Lumpur, Malaysia, 2-4 April 2013, Keynote Talk, pp. 12-13

19. M. Demiralp, "Direct Power Series for Multivaried Functions: Welcome to the Charming World of Kronecker Product", Recent Advances in Finite Differences and Applied and Computational Mathematics, Proceedings of the second WSEAS International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM'13), Vouliagmeni, Athens, Greece, 14-16 May 2013, Keynote Talk, pp. 12-13

20. M. Demiralp, "Kronecker power series and probabilistic evolution approach for the solution of explicit ODEs: Applications in dynamical and quantum dynamical systems", The proceedings of the 13th international conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 13), 24-27 June 2103, Almeria, Spain,, Keynote talk. 21. M. Demiralp, "Shifting the Expansion Point in Direct Power Series of Multivaried Functions", Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering, Proceedings of the 2013 WSEAS International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (AMCME'13), Rhodes Island, Greece, 16-19 July 2013, Keynote Talk, pp. 17-18

22. M. Demiralp, "No Need to be Afraid of Multivariance in Multiway Arrays: Eigenvalue and Singular Value Related Issues", Recent Advances in System Theory, Signal Processing and Computation, Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), Valencia, Spain, 6-8 August 2013, Keynote Talk, pp. 12-13

23. M. Demiralp, "Confirming the Power of Probabilistic Evolution Approach: A Concrete Application to Get the Analytical Solution, Mathematical Methods and Optimization Techniques in Engineering, Proceedings of the 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), Antalya, Türkiye (Turkey), 8-10 October 2013, Keynote Talk, pp. 14-15

24. M. Demiralp, "Solving Initial Value Problems of Explicit ODEs via Kronecker Power Series: Disintegration of the Monocular and Telescope Matrices over Similarity Image Basis Sets", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2014 (ICNPAA 2014) World Congress: 10th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 15-18 July 2014, Narvik, Norway, Keynote Speech

25. Metin Demiralp, "Decomposing the Arrays: Most Recent Developments", Europment Conferences: The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2014), Varna, Bulgaria, 13--15 September 2014,, Keynote Talk, pp. 15-17 (in proceedings book)

 

Tümkatılımcıl Anlatılar

 

Metin Demiralp'in tümkatılımcıl anlatılarının tümü onun ya da onun topluluğunun üretmiş olduğu bulgulara dayandırılmıştır. Bunların bir ya da iki sayfalık özetleri ilgili bildiri okunaklarında bulunabilirler. Bunlar ilkinden sonuncusuna doğru aşağıda sıralanmışlardır.

 

1. Metin Demiralp, "Expectation Value Based Mathematical Methodology in Quantum Optimal Control Problems", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics (MATH'06), 27-29 May 2006, İstanbul, Türkiye (Turkey, (Plenary Lecture), 2006

2. Metin Demiralp, "New Horizons in Data Partitioning Via High Dimensional Model Representation", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics, 10-16 July 2006, Vouliagmeni Beach, Greece, (Plenary Lecture), 2006

3. Metin Demiralp, "Univariance Optimization in High Dimensional Model Representation Over Uniformly Data Filled Hypergrid", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics (MATH'06) , 22-24 September 2006, Lisbon, Portugal, (Plenary Lecture), 2006

4. Metin Demiralp, "Fluctuation Expansion at the Horizon as a New and Efficient Tool for Integration ODE and PDE Solving", 11th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 22-24 March 2007, Dallas, USA, (Plenary Lecture), 2007

5. Metin Demiralp, "Multivariate Interpolation Via Spline Basis Set and High Dimensional Model Representation", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTACS'07), 24-26 August 2007, Vouliagmeni Beach, Greece, (Plenary Lecture), 2007

6. Metin Demiralp, "Recent Developments in the Fluctuation Expansion of Univariate Functions' Matrix Representations", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, (Plenary Lecture), 2007

7. Metin Demiralp, "A Brief Recall of Mathematical Fluctuation Theory and Kronecker Power Series (Introductory lecture talk in The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems; corresponds to the preface of the symposium part in relevant AIP proceedings)", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

8. Metin Demiralp, "Recent Developments in the Fluctuation Expansion of Univariate Functions' Matrix Representations", The 2014 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, , 3-7 July, 2014, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, (Plenary Lecture in the special session, "Recent Methodological Developments in Function Approximation, Multiway Array Decompositions, ODE and PDE Solutions: Applications From Dynamical Systems to Quantum and Statistical Dynamics"), 2014

9. Metin Demiralp, "Infinite Node Interpolation, Space Extension, EMPR Tridiagonalization" (Opening lecture talk relevant to "Preface of the Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing"), International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22--28 September 2014, Rhodes Island, Greece, AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

 

Özelyönlendirimler

 

Bu güncelleştirim anında Metin Demiralp'in, yalnızca, bir özelyönlendirim anlatımı bulunmaktadır. Bu anlatım onun uzmanı olduğu ve özgün görüşler ürettiği bir alandadır.

 

1. Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation From Beginning to Present Status", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics (MATH'06), 27-29 May 2006, İstanbul, Turkey, Tutorial, 2006

 

Bir sayfalık özetli bildiriler

 

Bazı bilimcil toplantı düzenleyicileri bildiri okunaklarında kısa yazı ya da genişletilmiş özet basmamakta, salt en çok bir sayfalık özet okunakçıkları basmakta ya da sanaldoku yörelerinde erişime açmaktadırlar. Bunlar, aşağıda, ilkinden sonuncusuna doğru sıralanmışlardır.

 

1. M. Demiralp, "Random Sampling Fluctuation Free Multivariate Integration", Conference on Scientific Computing, Conference in honour of Professor Ernst Hairer's 60th birthday, 17-20 June 2009, Geneve, Switzerland, Abstract, pp. 20-20, 2009

2. M. Demiralp, "Random Sampling High Dimensional Model Representation Via Fluctuation Free Integration", SIAM Annual Meeting (AN09), 6-10 July 2009, Denver, Colorado, ABD, Abstract, pp. 28-28, 2009

3. M. Demiralp, "Quantum Optimal Control Via Fluctuation Free Integration", SIAM Conference on Control and Its Application (CT09), 6-8 July 2009, Denver, Colorado, USA, Abstract, pp. 109-109, 2009

4. Evrim Korkmaz Özay, M. Demiralp, "Moebius Transformational Discrete High Dimensional Model Representation: Truncated Approximants", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2012 (ICNPAA 2012), World Congress: 9th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 10-14 July 2012, Vienna, Austria

5. M. Demiralp, "Fine Tuning Points in Reduced Array Decomposition at Constancy Limit", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2014 (ICNPAA 2014) World Congress: 10th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 15-18 July 2014, Narvik, Norway

6. Süha Tuna and M. Demiralp, "Finding Support Function Class Flattening the Constancy at Zero Volume Limit for Enhanced Multivariance Products Representation (EMPR)", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2014 (ICNPAA 2014) World Congress: 10th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 15-18 July 2014, Narvik, Norway

 

Askısunumlar

 

İyi bilindiği üzere, askısunumlar bilginin yazılı biçemde verildiği ve sözel etkileşimin istek üzerine gerçekleştirildiği sunumlardır. Bunlar aşağıda sıralanmışlardır.

 

1. Metin Demiralp, "The Role of the Dipole Function in Quantum Optimal Control Theory", 12th International Congress of Quantum Congress, (ICQC12), 21-26 May 2006, Kyoto, Japan, pp. B187-B187, Poster, 2006

2. Metin Demiralp, "Fluctuation Expansions in Quantum Chemistry", 12th International Congress of Quantum Congress, (ICQC12), 21-26 May 2006, Kyoto, Japan, pp. C165-C165, Poster, 2006

3. E. Demiralp, L. Hernandez-Garcia, R. Gonzalez, M. Demiralp, J. Jonides, "Nonlinear Space Extension and PCA Based Multivariate Connectivity Analysis of fMRI Data", Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Barcelona, Spain, 8-11 June, Poster, 2010

4. E. Demiralp, K. Flegal, L. Hernandez-Garcia, R. Gonzalez, M. Demiralp, P. Reuter-Lorenz, J. Jonides, "Test-Retest Analysis of fMRI Reliability Using Permutation Testing in a Verb Generation Task", Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Barcelona, Spain, 8-11 June, Poster, 2010

 

Budunlararası Seminerler

 

Metin Demiralp'in Türkiye'deki ilgili kurumlarda çok sayıda tüzel, yurt dışında ise küçük topluluklar önünde tüzel olmayan, seminerler verişine karşın; aşağıdaki tüzel olanlar çağrıyla gerçekleştirilmiş ve geniş ölçekte duyurulmuşlardır.

 

1. Metin Demiralp, "Recent Developments on High Dimensional Model Representation in İstanbul Technical University", Princeton University, Chemistry Department, Prof. Herschel Rabitz Group, Seminar, 17 March 2007, Princeton, NJ. USA, 2007

2. Metin Demiralp, "Certain Milestones in the Development of Quantum Optimal Control Theory and Its Applications"; Decision, Control, and Optimisation Series; University of Illinois at Urbana-Champaign, Decision and Control Laboratory, Coordinated Science Laboratory, 28 March 2007, Urbana, IL, USA, 2007

 

Budunlararası bilimcil toplantılarda sunulan ve ilgili okunaklarında yayınlanan bildiriler.

 

Metin Demiralp'in katıldığı bilimcil toplantıların bazılarında ya bildiri okunağı basılmamış ya da onun katkıcıl bildirisi inceleyişli saygın bir dergide basılmıştır. Bu yüzden, aşağıda, yalnızca bildiri okunağı basılan bilimcil toplantılar verilmektedir.

 

1. M. Demiralp, "Characteristic Function Approach to Density Matrix Calculations", Local Density Approximations in Quantum Chemistry and Solid State Physics , Ed. by J. P. Dahi and J. Avery, pp. 323-332, 1984

2. M. Alper Tunga and M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation of Multivariate Interpolation via Hypergrids", 16. International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVI), pp. 416-423, Antalya, 5-7 November, 2001

3. Gülşen Taşkın, Hasan Saygın and Metin Demiralp, "Approximation Scheme for Multivariate Hypersurface Fitting Problems",Proceedings GIS 2002, International Symposium on Geographic Information Systems, İstanbul, Turkey, September 23-26, pp. 617-623, 2002

4. Gülşen Taşkın, Hasan Saygın and Metin Demiralp, "Least Squares Curve Fitting via High Dimensional Model Representation for Digital Elevation Model", Proceedings GIS 2002, International Symposium on Geographic Information Systems, İstanbul, Turkey, September 23-26, pp. 624-634, 2002

5. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "A High Dimensional Model Representation Based Approximation Scheme for Multivariate Interpolation", Proceedings GIS 2002, International Symposium on Geographic Information Systems, İstanbul, Turkey, September 23-26, pp. 678-686, 2002

6. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "A High Dimensional Model Representation Based on Lagrange Interpolation", Proceedings GIS 2002, International Symposium on Geographic Information Systems, İstanbul, Turkey, September 23-26, pp. 687-696, 2002

7. Metin Demiralp, "Weighted Eigenvalue Problem Approach To The Critical Value Determination Of Screened Coulomb Potential Systems", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM-2003) Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 57-60, 2003

8. Tülin Kaman, Metin Demiralp, "A Parametric Sensitivity Analysis for the Solution of Extrema Evaluation Problems via a Dimensionality Reducing Approximation Method", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM-2003), Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 103-106, 2003

9. Ayşegül Kurşunlu, İrem Yaman, Metin Demiralp, "Optimal Control of One Dimensional Quantum Harmonic Oscillator Under an External Field With Quadratic Dipole Function and Penalty on Momentum: Construction of the Linearised Field Amplitude Integral Equation", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM-2003), Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 107-110, 2003

10. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "A Factorized High Dimensional Model Representation on the Partitioned Random Discrete Data", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM-2003), Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 162-165, 2003

11. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "Optimally Controlled Dynamics of One Dimensional Harmonic Oscillator: Linear Dipole Function and Quadratic Penalty", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM -2003) Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 166-168, 2003

12. İrem Yaman, Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation Approximation of an Evolution Operator with a First Order Partial Differential Operator Argument", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM-2003) , Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 177-180, 2003

13. E. Akkemik and M. Demiralp, "Algebraic Eigenvalue Problem Modelling via High Dimensional Model Representation", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 5-18, 2003

14. N. A. Baykara and M. Demiralp, "Hyperspherical or Hyperellipsoidal Coordinates in the Evaluation of High Dimensional Model Representation Approximants", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 48-62, 2003

15. T. Civlekoğlu and M. Demiralp, "An HDMR Application to Schrödinger's Equation For Free Particles Under An External Field With Dipole Polarization and With Vanishing Flux Boundary Conditions", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 110-121, 2003

16. M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation And Its Application Varieties", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 146-159, 2003

17. B. Fırat, N. Şenol, and M. Demiralp, "Hyperpolyhedral Weight Construction Through High Dimensional Model Representation: A Hyperrotation Based Application", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 183-192, 2003

18. T. Kaman and M. Demiralp, "A High Dimensional Model Representation Application to the Optimal Control of Harmonic Oscillator", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 255-269, 2003

19. M. E. Kanal, N. A. Baykara and M. Demiralp, "A Novel Approach To The Numerical Inversion Algorithm For Adjacent Pentadiagonal Matrices", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23 -28, pp. 270-280, 2003

20. A. A. Kanmaz and M. Demiralp, "Symbolic Computer Programming for Generalized High Dimensional Model Representation", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 281-289, 2003

21. A. Kurşunlu and M. Demiralp, "Additive and Factorized High Dimensional Model Representation Applications to the Multivariate Diffusion Equation Under Vanishing Derivative Boundary Conditions", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 315-327, 2003

22. N. Şenol, B. Fırat, and M. Demiralp, "Hyperpolyhedral Weight Construction Through High Dimensional Model Representation (HDMR): A Laplace Transform Application", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 366-375, 2003

23. B. Tunga and M. Demiralp, "Hybrid High Dimensional Model Representation Approximants And Their Utilization in Applications", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 438-446, 2003

24. A. Tunga and M. Demiralp, "Data Partitioning via Generalized High Dimensional Model Representation (GHDMR) And Multivariate Interpolative Applications", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling , St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 447-462, 2003

25. İ. Yaman and M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation Applications to Exponential Matrix Evaluation", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 463-474, 2003

26. Hüseyin Kaya, Metin Demiralp, "Solving 3D Poisson Equation via HDMR", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece , Wiley, pp. 10-15, 2004

27. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "Instantenous Series in Stability and Robustness Investigations for Quantum Optimal Control: Harmonic Oscillator", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 64-66, 2004

28. Metin Demiralp, N. Abdülbaki Baykara, "Asymptotic Expansion for the Generalized Hypergeometric Function of pFp Type at Large Values of the Argument", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 122-124, 2004

29. Tülin Kaman, Metin Demiralp, "Perturbation Expansion Around the Nominal Value of External Field Amplitude in Molecular Optimal Control Theory", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 185-188, 2004

30. Ayşegül Kurşunlu, İrem Yaman, Metin Demiralp, "A Space Extension Reductive Approach to the Solution of Eigenvalue Problems: Anharmonic Oscillator", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece , Wiley, pp. 224-227, 2004

31. Gülşen Taşkın, Metin Demiralp, "A Matrix Algebraic Analytic Continuation Method for Hypergeometric Functions of p+1Fp Type", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece , Wiley, pp. 388-390, 2004

32. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "Error Propagation Through Generalized High Dimensional Model Representation for Data Partitioning", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 406-409, 2004

33. Sevda Üsküplü, Metin Demiralp, "A Factorization Method for p+1F p Type Hypergeometric Function Evaluations", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10--15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 419-422, 2004

34. İrem Yaman, Metin Demiralp, N. Abdülbaki Baykara, "Factorization of Evolution Matrix to Approximate the Hypergeometric Functions of Type pF p", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece , Wiley, pp. 469-472, 2004

35. N. Abdülbaki Baykara, Metin Demiralp, "Two Matrix Factor Approximant Optimization via A Flexibility Function to pFp Type Generalized Hypergeometric Functions", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 707-710, 2005

36. Metin Demiralp, "A Fluctuation Expansion Method for the Evaluation of a Function's Expectation Value", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 711-714, 2005

37. Hüseyin Kaya, Metin Demiralp, "A new order reduction method for particle simulations", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 715-718, 2005

38. Tülin Kaman, Metin Demiralp, "Factorization of Evolution Matrix as an Approximation Scheme in the Solution of Optimal Control Problem for One Dimensional Harmonic Oscillator via Time-Variant Weight Functions", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 719-722, 2005

39. Engin Kanal, Sevda Üsküplü, Metin Demiralp, "Precision Increased Truncated Derivative Formulae in Terms of Forward and Backward Difference Operators", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 723-726, 2005

40. Ayşegül Kurşunlu, Metin Demiralp, "Weight Optimization in Segmented High Dimensional Model Representation For the Partitioning of Uniform Data", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 727-730, 2005

41. Esma Meral, Metin Demiralp, "An Optimized Two Factor Perturbation Based Exponential Matrix Factorization Approach to the Control Equations of Quantum Multiharmonic Oscillator With Linear Dipole Function and Linear Control Agents", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 731-734, 2005

42. Gülşen Taşkın, Metin Demiralp, "Random Data Partitioning via Generalized High Dimensional Model Representation for Digital Elevation Models by Using Cubic Spline Interpolation", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 735-738, 2005

43. Sevda Üsküplü, Engin Kanal, Metin Demiralp, "Extension of a Finite Regular Data Given To Determine A Univariate Function By Using Forward and Backward Difference Operators", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 739-742, 2005

44. İrem Yaman, Metin Demiralp, "Function Value Determination Via Asymmetric Interpolation From A Finite Regular Data Set", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 743-746, 2005

45. N. Abdülbaki Baykara, Metin Demiralp, "Fluctuation Expansion in the Quantum Optimal Control of One Dimensional Perturbed Harmonic Oscillator", Lecture Series on Computer and Computational Sciences, selected papers from International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2005 (ICCMSE 2005), 21-26 October 2005, Corinth, Loutraki, Greece 4A, Redderbrick BV, pp. 56-59, 2005

46. Metin Demiralp, "Determination of Quantum Expectation Values via Fluctuation Expansion", Lecture Series on Computer and Computational Sciences, selected papers from International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2005 (ICCMSE 2005), 21-26 October 2005, Corinth, Loutraki, Greece 4A, Redderbrick BV, pp. 146-149, 2005

47. Esma Meral, Metin Demiralp, "Phase Space Consideration in Quantum Dynamical Fluctuation Expansion", Lecture Series on Computer and Computational Sciences, selected papers from International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2005 (ICCMSE 2005), 21-26 October 2005, Corinth, Loutraki, Greece 4A, Redderbrick BV, pp. 406-409, 2005

48. Metin Demiralp, "A New Fluctuation Expansion Based Method for the Univariate Numerical Integration Under Gaussian Weights", Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH'08), 16-18 December 2005, Tenerife, Canary Islands, Spain, pp. 68-73, 2005

49. Metin Demiralp, "A Univariately Approximate Data Partitioning Algorithm for a Dominantly Multiplicative Multivariate Function", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Computers(ACOS'06), 16-18 April 2006, Hangzhou, China, pp. 556-559, 2006

50. Metin Demiralp, "Logarithmic High Dimensional Model Representation, Multiplicative Multivariate Function", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics (MATH'06), 27-29 May 2006, İstanbul, Turkey, pp. 418-423, 2006

51. Metin Demiralp, "Additivity and Deviation Multiplicativity Measurers for Uniform Discrete Multivariate Data Via High Dimensional Model Representation Varieties", World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics, 10-16 July 2006, Vouliagmeni Beach, Greece, pp. 174-178, 2006

52. Volkan Agun, Derya Arda, Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation Based Data Partitioning Implementations Via Parallel Computations", International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM2006), 15-19 September 2006, Hersonnisos, Crete, Greece, pp. 20-23, 2006

53. Derya Arda, Volkan Agun, Metin Demiralp, "Effect of the Differentiation on the Addivity of High Dimensional Model Representation", International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM2006), 15-19 September 2006, Hersonnisos, Crete, Greece, pp. 36-39, 2006

54. Metin Demiralp, "Monotonously Increasing Multiplicativity Measurers in Factorized High Dimensional Model Representation", International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM2006), 15-19 September 2006, Hersonnisos, Crete, Greece, pp. 109-112, 2006

55. Metin Demiralp, "Transformational High Dimensional Model Representation", International Conference on Computational Mathematics in Science and Engineering (ICCMSE 2006) 27 October-1 November 2006, Chania, Crete, Greece, pp. 128-131, 2006

56. Deniz Güvenç, Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation Based Partitioning of a Function's Data Set With Uncertainty in Data Given Points", International Conference on Computational Mathematics in Science and Engineering (ICCMSE 2006) 27 October-1 November 2006, Chania, Crete, Greece, pp. 180-183, 2006

57. Metin Demiralp, "Conversion of First Order Linear Vector Differential Equations with Polynomial Coefficient Matrix to Okubo Form", 11th World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 22-24 March 2007, Dallas, USA, pp. 250-254, 2007

58. Metin Demiralp, "Series Expansion of a Function's Expectation Matrix at the Zero Interval Length Limit", Numerical Analysis and Applied Mathematics, AIP Proceedings, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM2007), 16-20 September 2007, Corfu, Greece, pp. 155-158, 2007

59. Sevda Üsküplü and Metin Demiralp, "Transformation of Ordinary Differential Equations into Okubo Universal Form with Space Extension and its Truncating Approximations", Numerical Analysis and Applied Mathematics, AIP Proceedings, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM2007), 16-20 September 2007, Corfu, Greece, pp. 562-565, 2007

60. Metin Demiralp, "Expectation Matrix Based Quantum Dynamics of a Univariate System at the Zero Interval Length Limit", Computation in Science and Engineering, AIP Proceedings 2B, International Conference on Computational Methods in Science and Engineering, (ICCMSE2007), 25-30 September 2007, Corfu, Greece, pp. 1183-1186, 2007

61. Sevda Üsküplü and Metin Demiralp, "Conversion of Matrix ODEs to Certain Universal and Easily Handlable Forms Via Space Extension", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 43-47, 2007

62. M. Alper Tunga and Metin Demiralp, "Computational Complexity Investigations for High Dimensional Model Representation Algorithms Used in Multivariate Interpolation Problems", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 133--139, 2007

63. İrem Yaman and Metin Demiralp, "The Zero Interval Limit Spectrum of a Truncated Fluctuation Matrix on a Univariate Function Type Multiplicative Algebraic Operator Over The Relevant Hilbert Space", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 146-151, 2007

64. Caner Gülpınar, N. Abdülbaki Baykara and Metin Demiralp, "The Influence of the Peak Location on the Additivity of the High Dimensional Model Representation", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 152-156, 2007

65. Burcu Tunga and Metin Demiralp, "A Novel Hybrid High Dimensional Model Representation (HHDMR) Based on the Combination of Plain and Logarithmic High Dimensional Model Representation", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 157-161, 2007

66. Handan Demirer, N. Abdülbaki Baykara and Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation For Exponential Function With Quadratic Argument", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), Additional Proceeding, 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 26-33, 2008

67. M. Alper Tunga and Metin Demiralp, "Introductory Steps For An Indexing Based HDMR Algorithm: Lumping HDMR", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 129-135, 2008

68. Buket Benek and Metin Demiralp, "Approximation Methods for the Solution of Quantum Evolution Equations at the Zero Fluctuation Limit", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 136-140, 2008

69. Nejla Altay and Metin Demiralp, "Numerical Solution of Differential Equations Via Splines", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 141-145, 2008

70. Ayşegül Kurşunlu and Metin Demiralp, "Partial Derivative Evaluating Formulae From a Data Given on the Nodes of a Regular Planar Grid", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 146-150, 2008

71. İrem Yaman and Metin Demiralp, "Rayleigh Quotient Maximization Via Matrix Direct Product Based Factorization", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 151-155, 2008

72. Nejla Altay and Metin Demiralp, "Numerical Solution of Ordinary Differential Equations in Fluctuationlessness Theorem Perspective", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 162-167, 2008

73. Engin Kanal and Metin Demiralp, "Data Partitioning Via High Dimensional Model Representation by Using Paralel Computing", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 168-173, 2008

74. Sevda Üsküplü and Metin Demiralp, "Conversion of PDEs to Certain Universal and Easily Handleable Forms Via Space Extension", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 179-182, 2008

75. Caner Gülpınar, N. Abdülbaki Baykara and Metin Demiralp, "How Additive Are the Fourier Series in the Sense of High Dimensional Model Representation?" Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 183-188, 2008

76. Coşar Gözükırmızı and Metin Demiralp, "Introductory Steps for the Design of An Algorithm for Finding the Higher Order Fluctuation Terms via Symbolic Simplifications", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 189-192, 2008

77. Burcu Tunga and Metin Demiralp, "Fluctuationlessness Approximation Towards Orthogonal Hyperprismatic Grid Construction", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 193-197, 2008

78. Berfin Kalay and Metin Demiralp, "Smoothening the Integrands to Increase the Quality of Fluctuationlessness Approximation in Numerical Integration", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 204-208, 2008

79. Nihal Şen, N. Abdülbaki Baykara and Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation (HDMR) and Transformational HDMR", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 209-215, 2008

80. Muzaffer Ayvaz and Metin Demiralp, "Utilization of the Fluctuationlessness Theorem in the Evaluation of Certain Operator Matrix Representations for Optimally Controlled Simple Quantum Harmonic Oscillator", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 216-220, 2008

81. Pınar Tiryaki, N. Abdülbaki Baykara and Metin Demiralp, "On the role of the Weight Function in the Truncation Quality of High Dimensional Model Representation", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 221-226, 2008

82. Esma Meral and Metin Demiralp, "A Perturbative Approach to the Critical Time Durations in Quantum Optimal Control for Multivariate Harmonic Oscillator", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 227-231, 2008

83. Evrim Korkmaz and Metin Demiralp, "Small Scale High Dimensional Model Representation", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 232-236, 2008

84. Nejla Altay, Metin Demiralp, "Application of Fluctuationlessness Theorem on the Numerical Solution of Higher Order Linear Ordinary Differential Equations", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, pp. 52-55, 2008

85. N. Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit, Metin Demiralp, "A Hybridized Finite Taylor Formula by Fluctuation Free Remainder Term for Univariate Function Approximation", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, pp. 87-91, 2008

86. Metin Demiralp, "Finite Subspace Matrix Representation of the Multiplications Operator's Resolvent in Terms of Fluctuation Matrices", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, pp. 159-162, 2008

87. Coşar Gözükırmızı, Metin Demiralp, "Evaluation of Fluctuation Coefficients for Three Consecutive Term Recursive Basis Functions", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, pp. 231-234, 2008

88. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara, Metin Demiralp, "Evaluation of Univariate Integrals via Fluctuationlessness Theorem", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, pp. 239-243, 2008

89. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "Applications of Multivariate Integration via Fluctuationlessness Approximation: HHDMR", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, pp. 561-565, 2008

90. Sevda Üsküplü, Metin Demiralp, "Univariate Integration via Space Extension Based No Fluctuation Approximation", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, pp. 566-569, 2008

91. İrem Yaman, Metin Demiralp, "An Integration Free Universal Approximation Method Based on Orthogonal Polynomials", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, pp. 601-604, 2008

92. N.A. Baykara, Ercan Gürvit and Metin Demiralp, "A Hybridized Finite Taylor Formula by Fluctuation Free Remainder Term for a Multivariate Function Approximation", AIP Proceedings of the Sixth International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2008 Hersonissos, Crete, Greece, 25--30 September, in print, 2008

93. Ercan Gürvit, N.A. Baykara and Metin Demiralp, "Evaluation of Multivariate Integrals Via Fluctuationlessness and Taylor's Remainder", AIP Proceedings of the Sixth International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2008), Hersonissos, Crete, Greece, 25--30 September, in print, 2008

94. Metin Demiralp, "Approximation of the Independent Variable's Resolvent Via Hilbert Space Folding on its Control Subspace", AIP Proceedings of the Sixth International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2008), Hersonissos, Crete, Greece, 25--30 September, , in print, 2008

95. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Numerical Integration of Bivariate Functions over a Non Rectangular Area by Using Fluctuationlessness Theorem", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye(Turkey), 30 May - 1 June 2009., pp. 81-86, 2009

96. N. Altay and M. Demiralp, "Fluctuationlessness Theorem and its Application to Boundary Value Problems of ODEs", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye(Turkey), 30 May - 1 June 2009. , pp. 87-92, 2009

97. C. Gözükırmızı and M. Demiralp, (2009), "The Application of the Fluctuation Expansion with Extended Basis Set to Numerical Integration", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye(Turkey), 30 May - 1 June 2009., pp. 93-100, 2009

98. M.A. Tunga and M. Demiralp, "A Reverse Technique for Lumping High Dimensional Model Representation Method", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye(Turkey), 30 May - 1 June 2009., pp. 101-106, 2009

99. S. Üsküplü and M. Demiralp, "Truncation Approximations For Two Term Recursive Universal Form Of Matrix Ordinary Differential Equations", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye(Turkey), 30 May - 1 June 2009., pp. 107-111, 2009

100. S. Tuna, B. Tunga N.A. Baykara and M. Demiralp, "Fluctuation Free Matrix Representation Based Univariate Integration in Hybrid High Dimensional Model Representation (HHDMR) Over Plain and Factorized HDMR", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye (Turkey), 30 May - 1 June 2009., pp. 112-117, 2009

101. B. Tunga and M. Demiralp, "A Nonlinear Perturbative Scheme to Solve Weight Optimization Problem of High Dimensional Model Representation (HDMR)", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye(Turkey), 30 May - 1 June 2009., pp. 118-124, 2009

102. M. Demiralp and E. Demiralp, "A New Straightforward Decomposition Method Without Iteration to Approximate Matrices via Dominant Basis Matrices", The International Conference on Scientific Computing - WorldComp09 (CSC'09), 13-16 July 2009, Las Vegas, Nevada, USA., pp. 79-83, 2009

103. M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation Supported by Products of Univariate Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2009), 18-22 September 2009, Rethymno, Crete, Greece, pp. 420-423, 2009

104. M. Demiralp and E. Demiralp, "An Orthonormal Decomposition Method For Multidimensional Matrices", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2009), 18-22 September 2009, Rethymno, Crete, Greece, pp. 424-427, 2009

105. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "Fluctuationless Univariate Integration Through Taylor Expansion With Remainder By Using Oscillatory Function Basis Sets", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2009), 18-22 September 2009, Rethymno, Crete, Greece, pp. 428-431, 2009

106. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Taylor Series Expansion with the Fluctuation Freely Approximated Remainder Over Highly Oscillatory Basis Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2009), 18-22 September 2009, Rethymno, Crete, Greece, pp. 432-435, 2009

107. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "Numerical Approximation to Multivariate Functions Using Fluctuationlessness Theorem with a Trigonometric Basis Function to Deal with Highly Oscillatory Functions", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 394-399, 2009

108. E. Gürvit, N.A. Baykara, and M. Demiralp, "Numerical Integration of Bivariate Functions Using Fluctuationlessness Theorem with a Trigonometric Basis Function to Deal with Highly Oscillatory Functions", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 400-405, 2009

109. M.T. Gülpınar, C. Gülpınar and M. Demiralp, "Experimentations on the Gaussian Wave Type Basis Set for the Matrix Representations of Certain Univariate Functions", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 406-412, 2009

110. C. Gülpınar, M.T. Gülpınar and M. Demiralp, "Experimentations on the Associate Laguerre Basis Set For Certain Univariate Function Matrix Representations", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 413-418, 2009

111. M. Ayvaz and M. Demiralp, "Expectation Value Evolutions for the One Dimensional Quantum Harmonic Oscillator Under the Influence of External Dipol Effects", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 419-424, 2009

112. M. Demiralp, "Quantum Mechanical Matrix Ordinary Differential Equations and Their Solutions by Characteristic Evolutions", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 657-662, 2009

113. M. Demiralp, "Various Parallel and Diversive Aspects of the Mathematical Fluctuations Theory with the Standing Related Issues", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September -4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

114. E. Gürvit, N.A. Baykara, and M. Demiralp, "Fluctuation Studies in the Finite Interval Matrix Representations of Operator Products and Their Decompositions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September-4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

115. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "Fluctuation Studies in the Infinite Interval Matrix Representations of Operator Products and Their Decompositions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September-4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

116. C. Gözükırmızı and M. Demiralp, "Self-consistent Fluctuation Expansion and its Application To Numerical Integration", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September-4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

117. M. Ayvaz and M. Demiralp, "Optimal Control Equations for the One Dimensional Quantum Harmonic Oscillator Under the Influence of External Dipole Effects", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

118. M.T. Gülpınar, C. Gülpınar and M. Demiralp, "Exponentially Supported Polynomial Basis Set Using Fluctuation Free Integration in the Taylor Expansion Remainder Term Evaluation", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

119. C. Gülpınar, M.T. Gülpınar and M. Demiralp, "Taylor Series Expansion with the Fluctuation Freely Approximated Remainder over Gauss Wave Type Basis Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September-4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

120. S. Tuna, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Taylor Series Based Integration With The Fluctuation Freely Approximated Remainder Over Gauss Wave Type Basis Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

121. B. Tunga and M. Demiralp, "Support Function Influences on the Univariance of the Enhanced Multivariance Product Representation", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September-4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

122. S. Üsküplü and M. Demiralp, "Basic Components in Fluctuation Free Integration of Highly Oscillatory Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September-4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

123. E. Korkmaz and M. Demiralp, "Data Completion Via Combined and Optimized Small Scale High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

124. M.A. Tunga and M. Demiralp, "Fluctuation Free Matrix Representation Based Random Data Partitioning Through HDMR", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

125. M. Demiralp and E. Demiralp, "Dimensionality Reduction and Approximation via Space Extension And Multilinear Array Decomposition", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October2009, Rhodes, Greece, in print, 2009

126. C. Gözükırmızı and M. Demiralp, "Extended Fluctuationlessness Theorem and its Application to Numerical Integration", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 226-233, 2010

127. M.A. Tunga and M. Demiralp, "Fluctuation Free Matrix Representation Based HDMR Method to Model Multivariate Data", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 240-246, 2010

128. B. Tunga and M. Demiralp, "An Iterative Scheme for Enhanced Multivariance Product Representation Method", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 247-255, 2010

129. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "Extended Fluctuationlessness Theorem and its Application to Numerical Approximation via Taylor Series", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 317-323, 2010

130. B. Kalay and M. Demiralp, "Affine Transformational Enhanced Multivariance Product Representation (ATEMPR) and Its Relation to Rational Approximants", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 336-340, 2010

131. E.K. Özay and M. Demiralp, "Combined Small Scale Enhanced Multivariance Product Representation", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 350-356, 2010

132. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Extended Fluctuationlessness Theorem and its Application to Numerical Integration via Taylor Series", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 362-368, 2010

133. E. Demiralp and M. Demiralp, "Reductive Multilinear Array Decomposition Based Support Functions in Enhanced Multivariance Product Representation (EMPR)", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 448-454, 2010

134. C. Gözükırmızı and M. Demiralp, "Numerical Studies on the Use of Enhanced Multivariance Product Representation as a Multiway Array Decomposer", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, ID: 112-1, 2010

135. S. Tuna, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Roles of the Basis Functions on the Weight Function Generating Subspace Construction", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, ID: 112-2, 2010

136. Z. Gündoğar, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Basic Features of Conic Transformational High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, ID: 112-3, 2010

137. A. Okan, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Weight Optimization in Enhanced Multivariance Product Representation (EMPR)", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, ID: 112-4, 2010

138. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "Multi Nodalset Fluctuation Free Approximation In Taylor Remainder's Evaluation", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, ID: 112-5, 2010

139. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Multi Nodalset Fluctuation Free Integration In Taylor Remainder's Evaluation", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, ID: 112-6, 2010

140. M. Ayvaz and M. Demiralp, "A Fluctuation Analysis at the Classical Limit for the Expectation Dynamics of a Single Quartic Quantum Anharmonic Oscillator", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, ID: 112-7, 2010

141. E. Demiralp and M. Demiralp, "Dynamical Causal Modeling From a Quantum Dynamical Perspective", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, ID: 112-8, 2010

142. M. Demiralp, "Quantum Dynamics of Multi Harmonic Oscillators Described by Time Variant Conic Hamiltonian and Their Use in Contemporary Sciences", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, ID: 112-9, 2010

143. E. Demiralp and M. Demiralp, "Parameter Estimation in Dynamical Causal Modeling", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece, in print, 2010

144. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "Expectation Dynamics for Simplest Quantum Harmonic Oscillator from Position and Momentum Operators Perspective", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece, in print, 2010

145. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Position and Momentum Operator Based Fluctuation Dynamics for Simplest Quantum Harmonic Oscillator", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece, in print, 2010

146. M. Demiralp and E. Demiralp, "A Comprehensive Mathematical Look at the Unidimensional Quantum Harmonic Oscillator", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece, in print, 2010

147. E. Demiralp and M. Demiralp, "Relationship Between Linear Dynamic Systems and Quantum Harmonic Oscillators", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece, in print, 2010

148. A. Tunga and M. Demiralp, "Data Partitioning Through Piecewise Based Generalized HDMR: Univariate Case", 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE'11), Kuşadası, TÜRKİYE, 1-4 June 2011, Proc. Num: 700/47, pp. 1194-1199, 2011

149. B. Tunga and M. Demiralp, "A Node Optimisation in Piecewise High Dimensional Model Representation", 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE'11), Kuşadası, TÜRKİYE, 1-4 June 2011, Proc. Num: 700/49, pp. 1206-1211, 2011

150. E.K. Özay and M. Demiralp, "Two Dimensional Node Optimization in Piecewise High Dimensional Model Representation", Proceedings of the International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE2011), Benidorm, Spain, 26-30 June 2011, in print, 2011

151. S. Tuna and M. Demiralp, "Effects of the Weight Function Choices on Single-Node Fluctuation Free Integration", Proceedings of the International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE2011), Benidorm, Spain, 26-30 June 2011, in print, 2011

152. B. Tunga and M. Demiralp, "Basic Issues in Vector High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1143-1146, 2011

153. E.K. Özay and M. Demiralp, "Piecewise Vector High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1147-1151, 2011

154. A. Tunga and M. Demiralp, "Generalized Enhanced Multivariance Product Representation for Data Partitioning: Constancy Level", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1152-1155, 2011

155. B. Kalay and M. Demiralp, "Fundamental Elements of Vector Enhanced Multivariance Product Representation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, in print, 2011

156. M. Demiralp, "Decomposing Functions, Arrays or Function Arrays", Lecture Talk based on the symposium 48's preface, AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1138-1138, 2011

157. L. Divanyan and M. Demiralp, "Weighted Reductive Multilinear Array Decomposition", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1156-1159, 2011

158. A. Okan, N.A. Baykara and M. Demiralp, "A Gauss Quadrature Like Numerical Integration Approach Based on Hermite Interpolation with Node Optimisation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1168-1171, 2011

159. Z. Gündoğar, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Derivative Including Quadratures Based on Kernel Decomposition", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1176-1179, 2011

160. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Taylor Formula with Remainder Term Evaluated Under a Weight Factor at Fluctuationlessness Limit", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011 , 1389, pp. 1180-1183, 2011

161. N.A. Baykara and M. Demiralp, "Small Scale Expansion Possibilities for Weight Functions in High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011 , 1389, pp. 1139-1142, 2011

162. M. Ayvaz and M. Demiralp, "Quantum Optimal Control of Single Harmonic Oscillator Under Quadratic Controls Together With Linear Dipole Polarizability: A Fluctuation Free Expectation Value Dynamical Perspective", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1187-1191, 2011

163. S. Tuna and M. Demiralp, "Matrix High Dimesional Model Representation (MHDMR) with the Weight Matrices Generated by Subspace Construction", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011 , 1389, pp. 1192-1195, 2011

164. M. Demiralp, "Asymptotically Function Flattening Transformations via Taylor Polynomial and Affine Superoperator over Function Operators", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011 , 1389, pp. 1196-1199, 2011

165. M. Demiralp and E. Demiralp, "Array Flattening Transformations via Superoperators on Difference, Unit and Shift Operators", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1200-1203, 2011

166. M. Demiralp, "A Gentle Introduction to High Dimensional Model Representation Under Nonproduct Type Weights", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 113-118, 2011

167. E. Demiralp and M. Demiralp, "Array Flattening Based Univariate High Dimensional Model Representation (AFBUHDMR)", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 107-112, 2011

168. A. Okan, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Weight Optimisation in Enhanced Multivariance Product Representation (EMPR) for Given Supports at the Fluctuation Free Integration Limit", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 52-57, 2011

169. Z. Gündoğar, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Conic Transformational High Dimensional Model Representation in Comparison With Hermite-Pade Approximants", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 45-51, 2011

170. N.A. Baykara and M. Demiralp, "Function Flattening Transformational High Dimensional Model Representation", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 64-69, 2011

171. S. Tuna, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Weighted Singular Value Decomposition for Folded Matrices", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 70-75, 2011

172. M. Ayvaz and M. Demiralp, "Towards a New Multiway Array Decomposition Algorithm: Elementwise Multiway Array High Dimensional Model Representation (EMAHDMR)", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 76-81, 2011

173. L. Divanyan and M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation (HDMR) Based Folded Vector Decomposition", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 39-44, 2011

174. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Multivariable Function Approximation Applied on a Weighted Taylor Expansion with Remainder Term", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 58-63, 2011

175. M. Demiralp and E. Demiralp, "Probabilistic Evolutions: The Ultimate, Natural and Exact Linearisation of ODEs", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011, in print, 2011

176. M. Demiralp and E. Demiralp, "Increasing the Qualities of the Truncated Probabilistic Evolutions by Controlling Fluctuations", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011, in print, 2011

177. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Employing the Probabilistic Evolutions of ODEs in Function Inversion under Fluctuation Control", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011, in print, 2011

178. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "Axial and Planar Probabilistic Evolutions in Explicit Ordinary Differential Equations", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011, in print, 2011

179. E. Demiralp and M. Demiralp, "Constrained Parameter Estimation in Dynamical Systems", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011, in print, 2011

180. N. A. Baykara, Ercan Gürvit, Metin Demiralp, "Univariate Single Quantum Harmonic Oscillator from Probabilistic Evolution", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 27-32, 2012

181. Ercan Gürvit, N. A. Baykara, Metin Demiralp, "Empowering Fluctuation Free Integration via Contour Integration: Circular Contours", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 33-38, 2012

182. Fatih Hunutlu, N. A. Baykara, Metin Demiralp, "Conicalization of the Probabilistic Evolutions for the Ordinary and Forced Van der Pol Equation under Given Initial Conditions", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 39-44, 2012

183. Coşar Gözükırmızı, Metin Demiralp, "Convergence of Probabilistic Evolution Truncation Approximants via Eigenfunctions of Evolution Operator", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 45-50, 2012

184. Semra Bayat, Metin Demiralp, "Probabilistic Evolution for the Most General First Order Single Unknown Explicit ODEs: Autonomization, Triangularization, and, Certain Important Aspects in the Analysis", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 57-62, 2012

185. Tuğba N. Öztürk, Metin Demiralp, "Probabilistic Evolution in Purely Second Order One Unknown Autonomous Explicit ODEs under Initial Conditions", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 63-68, 2012

186. N.A. Baykara, Metin Demiralp, "Taking Care of the Singularities in the Probabilistic Evolutionary Quantum Expectation Value Dynamics", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Murcia, Spain, 2-6 July 2012, pp. 153-156, 2012

187. Ercan Gürvit, N.A. Baykara, Metin Demiralp, "Empowering Fluctuation Free Approximation via Contour Integration: Circular Contours", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Murcia, Spain, 2-6 July 2012, pp. 688-698, 2012

188. Fatih Hunutlu, N.A. Baykara, Metin Demiralp, "Truncation Approximants to Probabilistic Evolution for ODEs Having Two Diagonal Banded Evolution Matrices Under Initial Conditions: Simple Case", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Murcia, Spain, 2-6 July 2012, pp. 720-731, 2012

189. Alper Tunga, Metin Demiralp, "A Factorized Novel Bound Analysis For Multivariate Data Modelling: Interval Factorized HDMR", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Murcia, Spain, 2-6 July 2012, pp. 1173-1185, 2012

190. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "Probabilistic Evolution of the State Variable Expected Values in Liouville Equation Perspective, for a Many Particle System Interacting Via Elastic Forces", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Murcia, Spain, 2-6 July 2012, pp. 1186-1197, 2012

191. Süha Tuna, Metin Demiralp, "Probabilistic Evolution for Initial Value Problems (IVP) over Fourier Basis Set", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2012 (ICNPAA 2012), World Congress: 9th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 10-14 July 2012, Vienna, Austria (to be published in the relevant AIP Proceedings, 2012)

192. Ercan Gürvit, N.A. Baykara, Metin Demiralp, "Fluctuation Free Differentiation via Circular Contour Integration", Recent Researches in Communications and Computers, WSEAS Proceedings of the 16th International Conference on Computers, a part of CSCC'12, Kos Island, Greece, 14-17 July 2012 pp. 341-346, 2012

193. Coşar Gözükırmızı, Metin Demiralp, "Analytic Continuation Possibilities for Divergent Initial Vectors in the Probabilistic Evolution of Explicit ODEs", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 182-186, 2012

194. Zeynep Gündoğar, N.A. Baykara, Metin Demiralp, "Weight Function Optimisation to Get Constancy for a Given Möbius Transformational High Dimensional Model Representation", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 198-202, 2012

195. Derya Bodur, Metin Demiralp, "Probabilistic Evolution Approach to First Order Explicit Ordinary Differential Equations for Two Unknown Case", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 203-207, 2012

196. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "Bound Analysis in Univariately Truncated Factorized HDMR for a Multivariate Function Given at the Nodes of an Hypergrid", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 208-212, 2012

197. Ayla Okan, N.A. Baykara, Metin Demiralp, "Parameter Optimisation to Get Maximum Constancy in Constant Möbius Transformational High Dimensional Model Representation", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 219-223, 2012

198. Tuğba N. Öztürk, Metin Demiralp, "Classical Dynamics of Isolated Univariate Quartic Anharmonic Oscillator via Probabilistic Evolution", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 224-228, 2012

199. Ercan Gürvit, Metin Demiralp, "Enhanced Multivariate Product Representation at Constancy Level in Probabilistic Evolution Approach to First Order Explicit ODEs", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 229-234, 2012

200. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "Close-Pack Approach to the Evaluation of Classical Two Particle Cluster Integral for Lennard-Jones Potential", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 235-240, 2012

201. Berfin Kalay, Metin Demiralp, "Quantum Expected Value Dynamics in Probabilistic Evolution Perspective for Systems Under Dynamic Weak External Fields", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 241-245, 2012

202. Süha Tuna, Metin Demiralp, "Certain Validations of Probabilistic Evolution Approach for Initial Value Problems", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 246-249, 2012

203. Ercan Gürvit, N.A. Baykara, Metin Demiralp, "Enhanced Multivariate Product Representation Applied to the Remainder Term of a Multivariate Taylor Expansion Expressed as a Cauchy Integral Form", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 250-255, 2012

204. Fatih Hunutlu, N.A. Baykara, Metin Demiralp, "Truncation Approximants and Their Qualities in the Probabilistic Evolution of Van der Pol Equation Under Initial Conditions", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 256-261, 2012

205. Evrim Korkmaz Özay, Metin Demiralp, "Support Function Optimisation at Enhanced Multivariance Product Representation via Fluctuationlessness Theorem", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 262-267, 2012

206. Muzaffer Ayvaz, Metin Demiralp, "Getting Triangularity and Conicality in the Probabilistic Evolutionary Expectation Dynamics of the Purely Quartic Quantum Anharmonic Oscillator", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 268-271, 2012

207. Semra Bayat, Metin Demiralp, "Quantum Optimal Control Theoretical Observable Transitions Between State and Costate in Probabilistic Evolution Perspective", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 272-277, 2012

208. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "Probabilistic Evolutions in Classical Dynamics: Conicalization and Block Triangularization of Lennard-Jones Systems", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 15--20 September 2012, Kos Island, Greece, AIP Proceedings, 1479, pp. 1986-1989, 2012

209. Derya Bodur, Metin Demiralp, "A Perturbative Approach to High Dimensional Model Representation (HDMR) Under Nonproduct Type Weight and Over Orthogonal Geometry", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 15--20 September 2012, Kos Island, Greece, AIP Proceedings, 1479, pp. 1994-1997, 2012

210. Berfin Kalay, Metin Demiralp, "Fundamental Elements of Vector Enhanced Multivariance Product Representation", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 15--20 September 2012, Kos Island, Greece, , AIP Proceedings, 1479, pp. 1998-2001, 2012

211. Ayla Okan, N. Abdülbaki Baykara, Metin Demiralp, "Fluctuation Suppression to Optimize Initial Data to Increase the Quality of Truncation Approximants in Probabilistic Evolution Approach for ODEs: Basic Philosophy", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 15--20 September 2012, Kos Island, Greece, AIP Proceedings, 1479, pp. 2007-2010, 2012

212. Metin Demiralp, Berfin Kalay, "Singular One Dimensional Quantum Systems in Fluctuation Free Expectation Dynamics: Reciprocal Interparticle Distance Dependent Systems", The Proceedings of the WSEAS 15th International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'13), 2-4 April 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 207-211, 2013

213. Metin Demiralp, Muzaffer Ayvaz, "Expectation Value Dynamics for Isolated Quantum Systems in the Fluctuationlessness Perspective: One Dimensional Symmetric Quartic Anharmonic Oscillator", The Proceedings of the WSEAS 15th International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'13), 2-4 April 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 195-200, 2013

214. Metin Demiralp, Semra Bayat, "Fluctuation Free Limit Behavior of the One Dimensional Quantum Systems in Space Extension Perspective: Exponentially Anharmonic Symmetric Oscillator", The Proceedings of the WSEAS 15th International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'13), 2-4 April 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 201-206, 2013

215. Metin Demiralp, "Binomial Expansion for the Kronecker Powers of Vector Sums", The Proceedings of the Second WSEAS International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM'13), 14-16 May 2013, Vouliagmeni, Greece, pp. 140-145, 2013

216. Semra Bayat, Metin Demiralp, "Conservation law construction via mathematical fluctuation theory for exponentially anharmonic, symmetric, quantum oscillator", The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 13), 24-27 June 2013, Almeria, Spain, pp. 218-225

217. Derya Bodur, Metin Demiralp, "Product type weights generated by a single nonproduct type weight function in high dimensional model representation (HDMR)", The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 13), 24-27 June 2013, Almeria, Spain, pp. 265-272

218. Emre Demiralp, Luis Hernandez-Garcia, Metin Demiralp, "Using population level models to characterize individual behavior with space extension and P.E.A.(probabilistic evolution approach), The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 13), 24-27 June 2013, Almeria, Spain, pp. 486-495

219. Metin Demiralp, "Constancy adding space extension (CASE) to get Kronecker power series kernel separability in conical explicit ordinary differential equation solutions", The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 13), 24-27 June 2013, Almeria, Spain, pp. 496-503

220. Metin Demiralp, "Kernel separability in Kronecker power solutions for conical explicit ordinary differential equations", The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 13), 24-27 June 2013, Almeria, Spain, pp. 504-512

221. Metin Demiralp, "Enforcing the core rectangular matrices to be in most reductive structures in probabilistic evolution approach, via mathematical fluctuations", The Proceedings of the International Europment Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (AMCME'13), 16-19 July 2013, Rhodes, Greece, pp. 171-178, 2013

222. Zeynep Gündoğar, Metin Demiralp, "Constancy Added Space Extension and Kronecker Power Series Kernel Separation for One Variable Conical ODEs", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientıfic Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 61-65, 2013

223. Derya Bodur, Metin Demiralp, "Second Degree Rectangular Eigenproblems of Cubic Multiway Arrays", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 66-69, 2013

224. Fatih Hunutlu, Metin Demiralp, "Constancy Added Space Extension for Conicalized Van Der Pol Equation and Kronecker Power Series Kernel Separation on the Extended Problem", The Proceedings of the 13th International WSEAS Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 70-75, 2013

225. Gizem Özdemir, Metin Demiralp, "First Degree Rectangular Eigenvalue Problems of Cubic Arrays Over Two Dimensional Ways: A Theoretical Investigation", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 76-80, 2013

226. Muzaffer Ayvaz, Metin Demiralp, "Space Extension Strategies for Probabilistic Evolution Approach: Classical Symmetric Quartic Anharmonic Oscillator", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 81-86, 2013

227. Metin Demiralp, "Fluctuation Suppressing Approximations to the Kronecker Power Series Representation of a Scalar Multivariate Function", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain , pp. 87-90, 2013

228. Metin Demiralp, "Product and Reciprocal Evaluations Over Kronecker Power Series", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 91-95, 2013

229. Berfin Kalay, Metin Demiralp, "Constancy Added Space Extension for the Fluctuation Free Expectation Value Dynamics of Hydrogen-like Quantum Systems", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 96-100, 2013

230. Semra Bayat, Metin Demiralp, "Space Extensions Including Constancy Addition for Exponentially Anharmonic Symmetric Quantum Oscillator in Fluctuation Free Expectation Value Dynamics", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 111-116, 2013

231. N. Abdülbaki Baykara, Metin Demiralp, "Transforming Spherically Symmetric Time-independent Schrödinger Equation with Screened Coulomb Potential to Okubo Form", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 127-131, 2013

232. Metin Demiralp, "Power Integral Representation for a Kronecker Power Series to a Multivariate Function and Its Coefficients", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 132-136, 2013

233. Metin Demiralp, Muzaffer Ayvaz, "Finite Interval Moment Problem and Related Issues for the Kronecker Power Series", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 142-146, 2013

234. Zeynep Gündoğar, Metin Demiralp, "Enhanced Multivariance Product Representation Under an Integral Operator Weight with a Product Type Kernel of Univariate Factors", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 23-28, 2013

235. Semra Bayat, Metin Demiralp, "Governing the Reductive Flexibilities in the Kronecker Power Representation of Ordinary Differential Equations", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey , pp. 120-124, 2013

236. Derya Bodur, Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation Under an Integral Operator Weight with a Product Type Kernel of Univariate Factors", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 146-150, 2013

237. Alparslan Pehlivan, Metin Demiralp, "Integral Representation Varieties for Kronecker Power Series", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 155-159, 2013

238. Melike Ebru Kırkın, Metin Demiralp, "Reciprocal Approximants for Kronecker Power Series", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 166-170, 2013

239. Berfin Kalay, Metin Demiralp, "Reducing Multinomiality into Conicality in Autonomous Explicit Ordinary Differential Equations", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 187-191, 2013

240. Muzaffer Ayvaz, Metin Demiralp, "Multivariate Hausdorff Moment Problem Arising FromQuantum Mechanical Applications of Probabilistic Evolution Approach", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 201-205, 2013

241. Muzaffer Ayvaz, Metin Demiralp, "Matrix Weighted Multivariate Hausdorff Moment Problem Arising From Quantum Mechanical Applications of Probabilistic Evolution Approach", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 222-227, 2013

242. Coşar Gözükırmızı and Metin Demiralp, "Constancy Adding Space Extension for ODE Sets with Second Degree Multinomial Right Hand Side Functions", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

243. Metin Demiralp, "Extended Space Expectation Values in Quantum Dynamical System Evolutions", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

244. Berfin Kalay and Metin Demiralp, "Extended Space Expectation Values of Position Related Operators for Hydrogen-like Quantum System Evolutions", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

245. Bahar Yolcu and Metin Demiralp, "Fine Tuning Points of Generating Function Construction for Linear Recursion", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

246. Emre Demiralp and Metin Demiralp, "Tridiagonal Matrix Enhanced Multivariance Product Representation (TMEMPR) for Matrix Decomposition", Proceedings of the 2014 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014),, 3-7 July, 2014, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, (Contributed presentation in the special session, "Recent Methodological Developments in Function Approximation, Multiway Array Decompositions, ODE and PDE Solutions: Applications From Dynamical Systems to Quantum and Statistical Dynamics"), Vol 2, pp. 446-455, 2014

247. Gökhan Göksu and Metin Demiralp, "Partial Separation of Unknowns in Cubic Array Decomposition", Proceedings of the 2014 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014),, 3-7 July, 2014, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, (Contributed presentation in the special session, "Recent Methodological Developments in Function Approximation, Multiway Array Decompositions, ODE and PDE Solutions: Applications From Dynamical Systems to Quantum and Statistical Dynamics"), Vol 3, pp. 650-656, 2014

248. Evrim Korkmaz Özay and Metin Demiralp, "Tridiagonal Matrix Enhanced Multivariance Products Representation (TMEMPR) Studies: Decomposing the Planarly Unfolded Three-way Arrays", Proceedings of the 2014 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014),, 3-7 July, 2014, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, (Contributed presentation in the special session, "Recent Methodological Developments in Function Approximation, Multiway Array Decompositions, ODE and PDE Solutions: Applications From Dynamical Systems to Quantum and Statistical Dynamics"), Vol 3, pp. 785-793, 2014

249. Berfin Kalay and Metin Demiralp, "Weight Construction in Extended Space Expectation Values for Singular Quantum Systems at Spectral Structuring and Temporal Constancy Limit", Europment Conferences: The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2014), 12-15 September 2014, Varna, Bulgaria, (to appear in the relevant IEEE publication)

250. Coşar Gözükırmızı and Metin Demiralp, "The Influence of Initial Vector Selection on Tridiagonal Matrix Enhanced Multivariance Products Representation (TMEMPR)", Europment Conferences: The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2014), 12-15 September 2014, Varna, Bulgaria, (to appear in the relevant IEEE publication)

251. Ercan Gürvit, N.A. Baykara and Metin Demiralp, "Univariate Function Decomposition Via Tridiagonal Vector Enhanced Multivariance Products Representation (TVEMPR)", Europment Conferences: The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2014), 12-15 September 2014, Varna, Bulgaria, (to appear in the relevant IEEE publication)

252. Ayla Okan and Metin Demiralp, "Tridiagonal Kernel Enhanced Multivariance Products Representation (TKEMPR) for Univariate Integral Operator Kernel", Europment Conferences: The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2014), 12-15 September 2014, Varna, Bulgaria, (to appear in the relevant IEEE publication)

253. Metin Demiralp, "Relations Between the Permutations and the Matrix norm in Denumerable Infinite Vector Folding to Semi-Denumerable Infinite Matrices", Europment Conferences: The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2014), 12-15 September 2014, Varna, Bulgaria, (to appear in the relevant IEEE publication)

254. N.A. Baykara and Metin Demiralp, "Infinite Vector Decomposition in Tridiagonal Matrix Enhanced Multivariance Products Representation (TMEMPR) Perspective", Europment Conferences: The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2014), 12-15 September 2014, Varna, Bulgaria, (to appear in the relevant IEEE publication)

255. Bahar Yolcu and Metin Demiralp, "Fine Tuning Points of Generating Function Construction in Integral Form for Linear Recursions", Europment Conferences: The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2014), 12-15 September 2014, Varna, Bulgaria, (to appear in the relevant IEEE publication)

256. Metin Demiralp, "Separate Node Ascending Derivatives Expansion (SNADE) for Univariate Functions: Conceptuality and Formulation", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22-28 September 2014, Rhodes Island, Greece, AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

257. Ayla Okan and Metin Demiralp, "Tridiagonal Kernel Enhanced Multivariance Products Representation (TKEMPR) for Outer Product Sums: Arrowheading EMPR for Kernel (AEMPRK)", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22-28 September 2014, Rhodes Island, Greece, AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

258. Berfin Kalay and Metin Demiralp, "Fluctuation Removal Around Spectral and Temporal Constancy Limits Via Use of an Extended Space Expectation Value Weight Function for Singular Quantum Systems", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22-28 September 2014, Rhodes Island, Greece, AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

259. N. A. Baykara and Metin Demiralp, "Separate Node Ascending Derivatives Expansion (SNADE) for Univariate Functions: Polynomial Recursions, Remainder Bounds and the Convergence", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22-28 September 2014, Rhodes Island, Greece , AIP Proceedings, ????, pp. ????-????, 201? (to be published)

 

Buduncul bilimcil toplantılarda sunulan ve ilgili okunakta basılmış olan (katkıcıl) bildiriler

 

1. "Hidrojen Atomunun Dinamik Polarizabilite Katsayısının Teorik Olarak İncelenmesi", TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi - Matematik Seksiyonu Bildirileri, Ankara, 5-8 Kasım 1973

2. "Zamana Bağlı Schrödinger Denkleminin Kararlı Hal Çözümlerinin Varyasyonel İncelenmesi", TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi - Matematik Seksiyonu Bildirileri, Ankara, 5 - 8 Kasım 1973

3. "Zamana Bağlı Schrödinger Denkleminin Bir Varyasyonel-Pertürbasyon Şeması", (A. Aşkar ile birlikte), TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi - Matematik Seksiyonu Bildirileri, Ankara, 5-8 Kasım 1973

4. "Elektrik Yüklü Parçacıkların Kuantum Mekaniğinde Pertürbasyon Serilerine Pade Yaklaşımı", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK İkinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 161-169, Trabzon, 17-21 Ağustos 1981

5. "Nonlineer Diferansiyel Denklemlerde Kuantum Mekaniksel Gösterilim'e Rasyonel Yaklaşımlar Yöntemi", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK İkinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 220-229, Trabzon, 17-21 Ağustos 1981

6. "Diffüzif Kinetik Olayların İncelenmesinde Kuantum Mekaniksel Gösterilim Yöntemi", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK İkinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 230-236, Trabzon, 17 - 21 Ağustos 1981

7. "Özdeğer Problemlerinde Varyasyonel Uzay Daraltma Yöntemi", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK Üçüncü Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 266-275, Kirazlıyayla - Bursa, 5-9 Eylül 1983

8. "Özdeğer Problemlerinde Uzay Daraltma ile Hızlandırılmış Karakteristik Fonksiyon Yöntemi", TUMTMK Üçüncü Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri , 276-283, Kirazlıyayla - Bursa, 5-9 Eylül 1983

9. "Özdeğer Problemlerinde Beklenen Değerce Ölçeklenmeli Uzay Daraltma Yöntemi", Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 72-83, ODTÜ, Ankara, 23-25 Aralık 1983

10. "Çok Yüksek Duyarlıklı ve Hata Sınırlamalı Sayısal Hesaplama Alt Programları", Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 72-83, ODTÜ, Ankara, 23-25 Aralık 1983

11. "Pade Approximants and Their Applications in Applied Mathematics", Lecture Talk, İkinci Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 1-11, ODTÜ, Ankara, 11-15 Şubat 1985

12. "Eigenvalue Problems of Linear Operators", Lecture Talk, İkinci Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 32-47, ODTÜ, Ankara, 11-15 Şubat 1985

13. "An Algebraic Approach to the Eigenvalue Problems of Certain Differential Operators", (Ş. B. Altan ile birlikte), İkinci Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 84-93, ODTÜ, Ankara, 11-15 Şubat 1985

14. "Computational Difficulties of Evolution Operator Approach", (T. Ergenç ile birlikte), İkinci Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 94-108, ODTÜ, Ankara, 11-15 Şubat 1985

15. "Evrim Operatörü Yaklaşımında Dinamik ve Spektral Katsayıların Hesaplanması", (T. Ergenç ile birlikte), Matematik Sempozyumu Bildirileri, 315-323, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 10-14 Eylül 1985

16. "Gök Mekaniğinde Evrim Operatörü Yaklaşımı", TUMTMK Dördüncü Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 295-306, Bayramoğlu - Kocaeli, 23-28 Eylül 1985

17. "Kuantum Mekaniksel Anharmonik Salınıcının Spektrumunun Belirlenmesinde Cebrik Bir Yöntem", (H. Taseli ile birlikte), TUMTMK Dördüncü Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 307-315, Bayramoğlu - Kocaeli, 23-28 Eylül 1985

18. "Kimyasal Fiziğin Özdeğer Problemlerinde Yeni Cebrik Yöntemler", Kimyasal Fizik Sempozyumu Bildirileri, 7-10, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1-2 Mayıs 1986

19. "Özdeğer Problemlerinde Karakteristik Oranlar Yöntemi", (Ş. B. Altan ile birlikte), Kimyasal Fizik Sempozyumu Bildirileri, 11-14, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, l-2 Mayıs 1986

20. "Uzay Daraltma Yöntemi ile Perdelenmiş Coulomb Potansiyelli Sistemlerin Özdeğerlerinin Belirlenmesi", (N. A. Baykara ile birlikte), Kimyasal Fizik Sempozyumu Bildirileri, 15-19, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1-2 Mayıs 1986

21. "Perdelenmiş Coulomb Potansiyelli Sistemlerde Yakınsak Bir Pertürbasyon Teorisi", (H. Taşeli ile birlikte), Kimyasal Fizik Sempozyumu Bildirileri, 20-23, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1-2 Mayıs 1986

22. "An Evolution Operator Approach for the Numerical Solution of Linear ODE Systems", (T. Ergenç ile birlikte), Proceedings of the International Symposium on Numerical Analysis, 141-152, METU, Ankara, 1987

23. "A Two-Dimensional Space Pruning Method for Regular Boundary Value Problems", (A. Pamir ile birlikte), Proceedings of the International Symposium on Numerical Analysis, 273-286, METU, Ankara, 1987

24. "Klasik Mekanikte Evrim Operatörü Yöntemiyle Hızlı Yakınsak Yörünge Hesaplamaları", TUMTMK Beşinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 80-102, Kirazlıyayla - Bursa, 7-11 Eylül 1987

25. "Helyum Tipi Sistemlerde Varyasyonel Çalışmalar: Baz Kümesinin Uzay Daraltma Yöntemiyle Oluşturulması", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK Beşinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 376-388, Kirazlıyayla - Bursa, 7-11 Eylül 1987

26. "Nonlinear Diferansiyel Denklemlerin Evrim Operatörü Aracılığı ile Sayısal Olarak Çözülmesi", (T. Ergenç ile birlikte), TUMTMK Beşinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 480-490, Kirazlıyayla - Bursa, 7-11 Eylül 1987

27. "Dönel Simetrik Cisim Halinde Stokes Denklemlerinin Kesin Çözümü İçin Bir Yöntem", (H. Taşeli ile birlikte), TUMTMK Beşinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 480-490, Kirazlıyayla - Bursa, 7-11 Eylül 1987

28. "Ksi-Yaklaştıranları ile Doğrusal Olmayan Evrim Olayının İncelenmesi", İkinci Diferansiyel Denklemler Sempozyumu, 47-57, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 10-11 Ekim 1988

29. "Sürekli Spektrum Eşiğine Dayalı Özdeğerlerin Duyarlıklı Olarak Belirlenmesi", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK Altıncı Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 192-202, Kirazlıyayla - Bursa, 11-15 Eylül 1989

30. "Sonlu Aralıktaki Anharmonik Salınıcının Spektrumunun Belirlenmesinde Pertürbatif Bir Yöntem", (S. Çakmak ile birlikte), TUMTMK Altıncı Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 249-254, Kirazlıyayla - Bursa, 11-15 Eylül 1989

31. "Özdeğer Problemlerinde Simetrik Wronskian Yaklaşımı", TUMTMK Altıncı Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 192-202, Kirazlıyayla - Bursa, 11-15 Eylül 1989

32. "Karışık Kısmi Türev İçeren Düzgün Sınır Değer Problemleri İçin İki Boyutlu Uzay Daraltma Yöntemi", (A. Pamir ile birlikte), TUMTMK Altıncı Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 576-581, Kirazlıyayla - Bursa, 11-15 Eylül 1989

33. "An Evolution Operator Approach for the Numerical Solution of Linear ODE Systems: Skew-Symmetric Case", (T. Ergenç ile birlikte), J. Fac. Sci. KTÜ, 9, p. 159-169, 1989

34. "Perdelenmiş Columb Potansiyelli Sistemlerde Ayrık Özdeğerlerin Belirlenmesi İçin Bir Çakıştırma Yöntemi", (K. Oruçoğlu ile birlikte), II. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri, 139-147, Ege Üniversitesi - İzmir, 25-28 Eylül 1989

35. "Tekil Operatörlerin Ayrık Spektrumunun Belirlenmesinde Büzülme Dönüşümlü Bir Yöntem", (N. A. Baykara ile birlikte), II. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri, 414-423, Ege Üniversitesi - İzmir, 25-28 Eylül 1989

36. "Kuvantum Mekaniğinde Hiyerarşik Denklemlere Evrim Operatörü Yaklaşımı", V. Diferansiyel Denklemler Sempozyumu Bildirileri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1991

37. "Lineer, Sıradan ve Kendine Eş Diferansiyel Operatörlerin Spektrumunun Belirlenmesinde Beklenen Değerlerle Açılım Yöntemi", VII. Diferansiyel Denklemler Sempozyumu Bildirileri, İTÜ - Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul, 1993

38. "Bir Parametreli Lineer Sıradan Diferansiyel Operatörlerin Sürekli Spektrum Eşiğindeki Parametre Değerlerinin Belirlenmesi: Genişletilmiş Jacobi Çokterimlileri", VII. Diferansiyel Denklemler Sempozyumu Bildirileri , İTÜ - Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul, 1993

39. "Molekülsel Devinimlerin Eniyilemeli Denetiminde Taban Operatörü Acılımı", 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 247-256, Ürgüp, 1995

40. "Yukawa Potansiyelli Kuvantum Sistemlerin Kritik Değer Belirlemelerinde Genişletilmiş Jacobi Denklemi Yöntemi", 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 257-264, Ürgüp, 1995

41. "Anharmonik Salınıcının Optimal Denetiminde Tıkızlaştırılmış Dalgalanma Denklemleri", (Ö. Erenoğlu ile birlikte), 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 285-294, Ürgüp, 1995

42. "Tekil Hamiltonyenli Sistemlerin Kuvantum Dinamiğinde Tıkızlaştırılmış Dalgalanma Denklemleri", (R. Ergün ile birlikte), 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 295-304, Ürgüp,1995

43. "Genişletilmiş Morse Salınıcısının Kuvantum Dinamiğinde Uzay Genişletme ve Taban Operatörlerine Açılım Yöntemi", (H. Sayın ve N. A. Baykara ile birlikte), 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 645-653, Ürgüp, 1995

44. "Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Sınama Uygulamaları: Üç Köşegenli Matrislerin Determinantlarının Sayısal Hesaplamaları", (N. A. Baykara, E. Kanal, ve İ. Yaman ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

45. "Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilim Yaklaştıranlarının Belirlenmesi İçin Simgesel Tabanlı Bir Yazılım Geliştirilmesi", (H. Dağ ve A. Kanmaz ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

46. "Yüksek Boyutlu İletim Denkleminin Yaklaştırımında Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi", (H. Dağ ve O. Ceylan ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

47. "Birinci Basamaktan Parça Türevli Evrim Operatörlerinin Yaklaştırımında Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi", 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

48. "Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi: Gösterilim Çarpanlarının Belirlenmesi", 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri , (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

49. "Yüksek Boyutlu Model Gösterilim: Değişmezlik ve Toplamsallık Ölçenleri, Çarpımsal Gösterilim ve Çarpımsallık Ölçenleri", 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri. (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

50. "Çok Değişkenli İnterpolasyonda Yüksek Boyutlu Model Gösterilim ve Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilim", (A. Tunga ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

51. "Yüksek Boyutlu Model Gösterilim: Yarı Sonsuz Aşkın Uzayda Doğrusal Üslü Üstel Fonksiyon", (A. Tunga ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

52. "Yüksek Boyutlu Model Gösterilim: Dik Bileşenlerin Belirlenmesi İçin Simgesel Tabanlı Bir Yazılım", (A. A. Kanmaz ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

53. "Zamana Bağımlı Hamiltonyenli Schrödinger Evrim Denkleminin Çözüm Yaklaştırımında Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilim", (H. Saygın ve H. Kaya ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

54. "Zamandan Bağımsız Hamiltonyenli Schrödinger Evrim Denkleminin Çözüm Yaklaştırımında Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilim", (H. Saygın ve H.Kaya ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

55. "Küresel ve Bölgesel Güvenlik Politikası ve Güvenlik Stratejisi Bağlamında Türkiye'nin Bilgi Teknolojisi İhtiyacı", Gelişen Bilgi Teknolojisi ile Güvenlik Politikası ve Stratejiler Arasında Etkileşim ve Yönlendirme Sempozyumu Bildirileri, 10-11 Mart 2005, Harp Akademileri Komutanlığı, Yenilevent, İstanbul, 117-122, 2005

 

Okunak Bölümleri

 

1. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "Computational complexity investigations for high dimensional model representation algorithms used in multivariate interpolation problems", Advances in Numerical Methods, 11-Part 1, Chapter 2, pp. 15-29, Springer, 2009

2. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "A Novel Hybrid High Dimensional Model Representation (HHDMR) based on the combination of plain and logarithmic high dimensional model representations", Advances in Numerical Methods, 11-Part 1, Chapter 9, pp. 101-112, Springer, 2009

 

[ Başa Dön ]

Tasarılar

Prof. Dr. Metin Demiralp biri NATO diğeri TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Üniversitesi) olmak üzere iki tasarı sunup onay almış ve gerçekleştirmiştir. Bu tasarıların bulguları yukarıda verilen dizelgelerdeki bazı yayınlarla duyurulmuştur. Öte yandan, o, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyalatinde yerleşik Princeton Üniversitesi'nin Kimya Bölümü'nde "konuk araştırma başuzmanı" olarak, uzbilim ve bilgisayar tabanlı, tasarılarda görev almıştır. O, araştırım etkinliklerini, tümüyle, kabaca yılda üç aylık dönemlerde, bu bölümde, 1979 ile 2003 yılları arasında gerçekleştirmiştir.

Metin Demiralp'in araştırım etkinliklerini, Evrim İşleçlerinin Çarpımcıllaştırımı, Nicem Eneiyileyiş Denetimi Kuramı, Eneiyileyiş Denetimi'nde Kararlılık ve Gürbüzlük, Yüksek Boyutlu Biçe Gösterilim (YBBG), Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Gösterilimi, Sendelenimsizlik Yaklaştırımı ve Sendelenim Açılımı, Sıradan Türevli Denklemlerin Olasılıkçıl Evrim Tabanlı Doğrusallaştırımı, Değişmezlik Eklenimli Uzay Genişletimi gibi alanlar üzerinde odaklamış durumdadır.

Metin Demiralp, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanalortamda Eğitim için bir özek kuruluşuna çaba göstermiş ve yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilişim ile ilgili sanalortam sınav buyrukdizileri geliştirimine bir tasarı bağlamında girişmiş ve belli bir süre başarıyla kullanılan bir dizge oluşturabilmiştir. Ancak, bu yapı, bugün, bu üniversitenin o günlerdeki yönetiminin, özüne güvensizlikten olsa gerek, yabancı bir ülkeden çok para ödenerek alınan bir yapıyı yeğleyişinden dolayı kullanılmamaktadır. Tüm bunların dışında, Metin Demiralp'in en başarılı sayılabilecek girişimi olarak sayılabilen, Bilişim Enstitüsü Bilgisayım Bilimi ve Yöntemleri Topluluğu'nun kuruluşu, bugün de varlığını sürdürmekte ve üretkenliğini her geçen gün daha yükseltmektedir. Kurulduğunda tüzel niteliği olmayan bu topluluk, bugün, rektörlükçe tüzel düzeyde tanınmaktadır.

 

[ Başa Dön ]

 

Yönetçil Sorumluluklar

Metin Demiralp, İstambul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nün kurucu müdürlüğünü üstlenmiş ve bu enstitünün kuruluşu olan 26 Mayıs 1999'dan başlayan 3 yıllık bir süre için sürdürmüştür. Öte yandan, o, Işık Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi'ndeki Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde "yerine bölüm başkanlığını" bir yılı aşkın bir süre için üstlenmiştir. Bunların ötesinde, Yüksek Öğretim Kurumu'nun Ulusal Bilişim Komitesi'nde 2000 yılında üye olarak görevlendirilmiş ve bu görevi, isteğiyle ayrıldığı güne dek, kabaca iki yıl sürdürmüştür. Bu anda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ya da başka bir yerde herhangi bir yönetçil görevi bulunmamaktadır. Bunlara koşut olarak, onun üstlendiği ikincil ve içerikli sorumluluklar da almıştır. Bunlar arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Kurucu Koordinatörlüğü, Bilişim Kurulu Başkanlığı bulunmakta olup amaçlara başarıyla ulaşıldığında bunlardan ayrılınmıştır.

 [ Başa Dön ]

 

Bilimcil Kuruluşlara Üyelikler

 

Ayrılmış Asli Üye, Turkiye Bilimler Akademisi,
Bilimcil Akademiler, hemen hemen her yerde, özerk kuruluşlar olarak bilinirler. Bu, evrencil bir gerçektir. Bunlar parasal ya da yönetçil etkilerden arıtılmış olmalıdır. Bu yüzden, bunlar bireyleri üye olarak aday göstermek, üyeliğe almak ya da geri çevirmek özgürlüğünü taşımalıdırlar. 2011'de bakanlar kurulu bir yasa eşdeğeri karar çıkarmış ve üyelerin YÖK ile TÜBİTAK adlı kuruluşlarca aday gösterilip bakanlar kurulunca seçimini kural durumuna getirmiştir. Bu durum, o günlerin Akademi üyelerinin büyük bir çoğunluğunca onaylanmamış ve bir kesim üyeler üyelikten, öz istekleriyle ayrılmışlardır. Metin Demiralp, kararın tam olarak uygulayıma geçirildiği Haziran 2012 ayı ortalarına dek beklemiş ve öz isteğiyle ayrılmıştır. O, ayrılan üyelerce kurulan "bilim akademisi derneği"ne de üye olmamış durumdadır.

EMS (Avrupa Matematik Derneği)

WSEAS (Dünya Bilimcil ve Ölçmenlik Akademisi ve Derneği)

Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, Bu kuruluşta, üç yıllık bir süre için başkana yönetçil yardımcılık üstelenmiştir.

Türk Matematik Derneği

 [ Başa Dön ]

 

Ödüller
Sedat Simavi Ödülleri, Temel Bilimler, 1982

TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Matematik, 1986

 [ Başa Dön ]

 

Gelecek Günleştirimler İçin Düşünülmekte Olan Yeni Eklenimler

Metin Demiralp'in sanaldoku yörelerinden ingilizce olanına daha çok özen gösterilmektedir. Bunun nedeni de, yeryuvarında tanıtımın Metin Demiralp'çe daha öncelikli görülüşüdür. Türkçe sanaldoku yöresi içerikçe, neredeyse %100 düzeyinde, ingilizce sanaldoku yöresiyle çakışsa da dil yönünden, kuşkusuz, önemli ayrılıklar bulunmaktadır. Kapsamlı bir türkçeleştirim gerekmektedir. Bu güncelleştirimde türkçeleştirimin düzeyi olabildiğince arttırılmış oluşuna karşın, yine de, oldukça kapsamlı çaba gerektiren adımlar atılışı gerekmektedir. Bu adımlar, kesim kesim, gelecek güncelleştirimlerde atılmaya çalışılacaktır. Bu arada, ingilizce sanaldoku yöresindeki yeniliklerin türkçe sanaldoku yöresine de aktarımının, geciktirilmeden gerçekleştirimine özen gösterimine gidilecektir. Bu bağlamlarda gelecek güncelleştirimlerde aşağıdaki yenilikler öngörülmektedir:

1. Türkçeleştirim düzeyinin son konumuna çıkarılışı sağlanamayabilse de, olabildiğince yükseltimine çabalanımı;

2. Yazılar için Web of Science kimliklendiriminin gündeme getirilimi;

3. Science Citation Index ile ilgil bilgiler içerimi;

4. Metin Demiralp'in yazılarında ve yazılar toplamında gönderimlerle ilgili bilgilendirimlerin içerimi;

5. Dergilerde editörlükle ilgili bilgilerin içerimi;

6. Bildiri okunaklarında ve okunaklarda editörlükle ilgili bilgilerin içerimi.

 [ Go back to top ]