Bu Güncelleyiş: 27 Mayıs 2019
Önceki Güncelleyiş : 12 Ekim 2015

Prof. Dr. Metin DEMİRALP

Bu, türkçe, sanaldoku yöresinde, ingilizce karşılığının içerdiği bir kesim açıklayışlar, gereksiz görüldüklerinden, verilmemektedir. Buna karşın ingilizce karşılıkta olmayan ve buraya özgü olan bir kesim açıklayışlar da burada bulunabilmektedir.

Bu, sanaldoku yöresi, son güncelleyiş günlemecinde (tarihinde), ingilizce karşılığının bakımı çok daha öncelikli göründüğünden, askıya alınarak erişim dışı bırakılmıştır. Bu güncelleyiş süreci, bu yörenin de bakımı için yeterince zaman bulunabileceği anlaşıldığından, başlatılmış bulunmaktadır.

Metin Demiralp, arı türkçe kullanımına özen gösteriş çabası içinde olan bir bireydir. Bu yüzden, yazılı kaynaklarında, olabilidiğince arı türkçe kullanımına yönelmek istemektedir. Bu yolda, Türkiye'deki türlü kuruluş ya da bireylerce üretilen sözcüklerden uygun bulduklarını kullanımı yeğlemektedir. Bu arada, özünce önerilen sözcükleri de zaman zaman ilerisürebilmektedir. Bir kesim sözcüğün kullanımında, yeterince alışılmamış olabilecekleri olasılığı gözönüne alınarak, sözcüğün daha yaygın bilinen, ya da ingilizce karşılığı, ing: kısaltımını izleyen biçemde, ayça ayıraçlar (parantezler) arasında kullanılan yerin hemen ilerisinde verilebilmektedir.

Türkiye Bilimler Akademisi  (TÜBA, Haziran 2012'de özisteğiyle üyelikten ayrıldı),  İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü,   Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Bölümü
 

Bulunak (adres): İTÜ Bilişim Enstitüsü, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Maslak, 34469, İstanbul, TÜRKİYE
 

İleti Bulunağı (1): metin.demiralp@gmail.com

İleti Bulunağı (2): demiralp@itu.edu.tr

İleti Bulunağı (3): metin.demiralp@be.itu.edu.tr

(Yeğlenen ileti bulunağı yukarıda verilenlerden ilkidir)


Sanaldoku Yöresi (ing: web site) (1): http://web.itu.edu. tr/demiralp/anasayfa

Sanaldoku Yöresi (2): http://uzbilim.be.itu.edu.tr/demiralp /anasayfa

(Bu yöreler özdeş olmakla birlikte, bu an için, İTÜ yapısındaki bir kesim kısıtlayışlar nedeniyle, ilk yöre erişilebilirlikte çok daha güvenli görülmektedir.)

İngilizce Sanaldoku Yöresi (1): http://web.itu.edu. tr/demiralp/homepage

İngilizce Sanaldoku Yöresi (2): http://uzbilim.be.itu. edu.tr/demiralp/homepage

(Bu yöreler buradaki türkçe yörenin ingilizce karşılığıdır. Bu yöreler de özdeş olmakla birlikte, bu an için, İTÜ yapısındaki bir kesim kısıtlayışlar nedeniyle, ilk yöre erişilebilirlikte çok daha güvenli görülmektedir.)

Topluluk Sanaldoku Yöresi (1):http://web.itu.edu.tr /demiralp/G4SAndMC

Topluluk Sanaldoku Yöresi (2): http://uzbilim.be.itu.edu.tr/demiralp/G4SAndMS

(Bu sanaldoku yörelerinin içerikleri bu ve bunun ingilizce karşılığı olanlardan çok daha kapsamlıdır. Bunlar, Bilişim Enstitüsü Bilgisayım Bilimi ve Yöntemleri Topluluğu (BEBBYT) üyelerinin, Metin Demiralp'in eşyazarlığını içermeyen yapıtlarını da içermektedir. Bunlar da içerikte özdeş oluşlarına karşın ilki, erişebilirlik açısından, daha yeğlenebilen bir konumdadır.

 

| Eğitçil Durum | Akademik Dereceler |
| Yönetilen Doktora ve Yüksek Lisans Savları|
| Yazılar ve Bildiriler | Tasarılar | Yönetçil Sorumluluklar |
| Bilimcil Kuruluşlara Üyelikler | Ödüller |

Eğitçil Durum
Doktora* İstanbul Teknik Üniversitesi
(Çekirdek Kimyası)
1975
Yüksek Lisans* İstanbul Teknik Üniversitesi
(Kimya Mühendisliği)
1971
Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi
(Kimya Mühendisliği)
1971
 

* Söz konusu yıllarda, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki lisans eğitimi, bugünkü lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin verdiği dereceleri bütünleşik olarak içeren bir eğitçil yapıdaydı ve eğitimi bitirenler, bugünkü yüksek lisans karşılığı alınan dereceyi anlatan, "Yüksek Mühendis" sanını alırlardı. Öte yandan, Metin Demiralp'in doktora çalışması Kuramcıl (Teorik) Kimya ile ilgili olup bu alan o günlerdeki üniversitelerarası kurulca bir doktora çalışma alanı olarak onaylanmıyordu. Bu yüzden, doktora belgesinde, en yakın doktora çalışma alanı olarak onaylanan Çekirdek Kimyası, onun doktora sav alanı olarak belgeye girilmişti. Gerçekte Metin Demiralp'in sav alanının çalışmalarının Çekirdek Kimyası ile çok çok küçük bir arakesiti bulunmaktadır. Onun bu günlerdeki gerçek araştırım alanı, yani yayınlar gerçekleştirdiği alan Bilgisayımcıl (Hesaplamalı) Bilim ve Mühendislik odağında olup arı olarak olmasa bile büyük çoğunlukla uygulayımcıl uzbilim (ing: Applied Mathematics) odaklı olup doğabilim (fizik), kimya, ve bilgisayar bilimlerinden önemli destek alır konumdadırlar. Bu alan, bugün, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nün Bilgisayımcıl Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalı'nın çatısı altında bulunmaktadır. Bu alan odaklı araştırım gerçekleştiren Doktora ile Yüksek Lisans öğrencilerinden ve konuk bilim insanlarından bir araştırım topluluğu oluşturup "Bilgisayım Bilimi ve Yöntemleri Topluluğu (BEBBYT)" olarak adlandırılmıştır. Bu topluluk bugün de, küçülmekle birlikte, saygın bilimcil dergilerde yayınlar gerçekleştirmekte ve budunlararası (ing: international) saygın bilimcil toplantılarda sunumlar gerçekleştirmektedir.

Metin Demiralp ve BEBBYT, ABD'indeki Princeton Universitesi'ndeki Professor Herschel Rabitz ve onun topluluğuyla iletişim içindedir. Bu iletişim ya da işbirliği köklerini 1980'lerde bulmaktadır ve bugün de, önceki günlerdeki düzeylerde olmasa da, iletişim sürmektedir. BEBBYT, Türkiye içi ve dışı öteki kuruluşlarla da etkin iletişimler kurabilmektedir.

[ Başa Dön ]

Akademik Dereceler
Yrd. Doçent* 1975
Doçent* 1981
Profesör İTÜ Uyg. Mek. ABD
İTÜ, Bilişim Enst., Hsp. Bil. ABD


1988 - 2003
2003 - 2015
4 Mayıs 2015 - Emeklilikötesi (ing: emeritus) Profesör konumunda sürüyor.
 

* Prof. Dr. Metin Demiralp herhangi bir üniversitede, hiçbir zaman, bir yardımcı doçent ya da doçent kadrosu edinmemiştir. Onun yerine, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kimya yüksek mühendisi derecesini alarak bitirdiği 1971'den Haziran 1988'e dek, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun Gebze'de yerleşik araştırma enstitülerinde Uygulamalı Matematik odağında araştırım gerçekleştiren araştırıcı bilim insanı konumlarında görev almıştır. Bu süreçte, en yüksek konum olan Araştırma Başuzmanlığı da içerilmek üzere, tüm ara konumlara yükselerek görev almıştır.

[ Başa Dön ]

İş Yaşamı ve Deneyim

 

TÜBİTAK (Tüm zaman):  Prof. Dr. Metin Demiralp'in iş yaşamı 1 Ekim 1971'de, Gebze'de yerleşik, Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Enstitüsü'nün (o zamanki Türkiye Bilimsel ve Teknik Konseyi'nin bir enstitüsü), o zamanki adıyla, "Tatbiki Matematik Ünitesi"nde başlamıştır. Tümüyle bilimcil araştırıma yönelik iş çevresinin, onun bilimcil kişiliğinin ivedi oluşumuna ve onun özgün görüşler üretmek için bilimcil yaratıcılığının ivedi gelişimine olumlu katkılar getirdiği bir gerçektir. Bu iş çevresi, varlığını, onun Haziran 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki Profesör işkonumuna (kadrosuna) aktarımına dek sürmüştür. O, kabaca 17 yıllık bu süreçte, "Araştırma Asistanı"ndan başlayarak, sırasıyla, "Araştırma Uzman Yardımcısı", "Araştırma Uzmanı", ve sonunda, "Araştırma Başuzmanı" sanlı konumlarda türlü sorumluluklar almış ve üretken bir bilimcil yaşam sürdürmüştür.

İTÜ (Fen-Edebiyat Fakültesi):   Prof. Dr. Metin Demiralp 21 Haziran 1988'de İTÜ'nin Fen-Edebiyat Fakültesi'ndeki Mühendislik Bilimleri Bölümü'ndeki bir Uygulamalı Mekanik işkonumuna atanmıştır. O, bu bölümde, bilimcil araştırım, öğretim, akademik yönetim ile ilgili sorumluluklar almış ve bu durum Eylül 2002'ye dek sürmüştür.

TÜBİTAK (Yarı Zaman):  Metin Demiralp, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun, Gebze'de yerleşik, Marmara Araştırma Merkezi'nde tasarılar yönetmiş ve bilimcil araştırımlar gerçekleştirmiştir. Bu etkinlikler, 1990 ile 1993 arasındakı üç yıllık bir süreçte gerçekleştirilmiştir.

İTÜ (Bilişim Enstitüsü):  Metin Demiralp, Eylül 2002'de, üç yıllık Bilişim Enstitüsü müdürlüğünün ardından, İTÜ'nün Bilişim Enstitüsü'ne profesör olarak geçmiştir. İşkonumu Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik profesörü olup bu işkonumundaki görevini, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanında eğitim ve araştırım etkinlikleri gerçekleştirerek, yaş kısıtından emekli olduğu 4 Mayıs 2015 günlemecine (tarihine) dek sürdürmüştür.

Princeton Üniversitesi (ABD):   Professor Metin Demiralp Princeton Üniversitesi'nde (New Jersey, ABD), 1979-1980 dönemindeki 13 aylık bir süreçte, doktora sonrası araştırıcı olarak çalışmıştır. İşkonumu, yeryuvarı (dünya) ölçeğinde, Uygulayımcıl Uzbilim (ing: Applied Mathematics) ve Kimya alanlarında çok iyi ve çok iyi bilinen bir bilim bireyi olan Prof. Dr. Herschel Rabitz'in topluluğundaydı. Metin Demiralp, Kabaca 5 yıllık bir aranın ardından, 1985'ten başlayarak, her yılın kış ve yaz yarıyıl aralarında bu topluluk ile bilimcil araştırım işbirliğinde bulunmuştur. Bu, her yıl kabaca 3 aylık bilimcil ışbirliği 2003 güzüne dek sürmüştür. Bu işbirliği, bu günlemeçten sonra, yüzyüzelik niteliğini büyük ölçüde yitirmişse de budunlararasıağ (Internet) üzerinden iletişimler sürdürülmüş ve önemli bulgulara varılmıştır. Bunlar, büyük ölçüde, saygın bilimcil dergilerde yayınlanmıştır. Bu kapsamda, özellikle, "Özdecikçil Dizgelerin Eniyileyişli Denetimi (ing: Optimal Control of Molecular Systems)", "Yüksek Boyutlu Biçe Gösterilim (ing: High Dimensional Model Representation)" ile ilgili önemli bulgular elde edilmiş ve saygın dergilerde yazı olarak basılmıştır. Bu bulgu ve deneyimler, bilimcil bir araştırım topluluğunun kuruluşu ve geliştiriminde kullanılmış ve Türkiye'nin bilimcil çevresine önemli katkılarda bulunmuş ve bu anda da bulunmaktadır.

Işık Üniversitesi (Eğitim ve Yapılandırım İçin Destek):  Prof. Dr. Metin Demiralp, İTÜ'nin verdiği izin ölçeğinde, Işık Üniversitesi'ne türlü düzeylerde destek vermiştir. Bu bağlamda, üniversitenin Mühendislik Fakültesi'ndeki Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'ne, türlü önemli konularda öğreti üstlenerek, bitirme ödevleri savları yöneterek, ve yönetçil yapılandırım tasarıları yöneterek önemli destekler vermiştir. O, bölümün, başkan vekili olarak yönetimi sorumluluğunu 18 ay süreyle üstlenmiştir. Bu etkinliklerden sonra, 2004'te, her iki üniversitenin işbirliklerini türlü nedenlerle sonlandırışı sonrasında, bu kuruluşa herhangi bir bağlantı kalmamıştır.

Alttaki kesimde, ingilizce "neuroscience" deyimi karşılığı olarak, "beyinbilim" deyimi kullanılmak tadır. Kimileri bu deyim yerine "sinirbilimi" deyimini yeğlemektedir. Ancak, Metin Demiralp, "beyinbilim" deyiminin kullanımını vurgulamakta ve bu yolda beyinbilim'in sinirbilimi de, bir ölçüde içerdiği düşüncesine dayanmaktadır. Eşbağlamda, "neuroscience" deyiminin bugünkü odaklarının büyük ölçüde beyin ve ilgili dizeye yönelik olduğu olgusunu da ek bir neden olarak bellekte tutmaktadır.

Ann Arbor Michigan Üniversitesi'nin Psychology Bölümündeki Be- yinbilim Topluluğu (beyinbilimde uzbilim (ing: mathematics) için tüzel olmayan işbirliği):  Metin Demiralp, bu bölümün bir kesim bilimcil görevlileriyle beyinbilimin türlü uzbilimcil yanlarını açığa çıkarmak için bilimcil işbirliğinde bulunmuştur. Bu çabalar, daha sonra, "Olasılıkçıl Evrim Kuramı" olarak adlandırılan ve sıradan türevli denklemlerin başlangıç koşulları altında çözümü için bir yöntem çıkınının ya da kuramının oluşturumuna yolaçmıştır. Öyle ki, bu yolda doğrucul ve bağdaşık sonsuz yöneycil sıradan türevli bir denklemin verilen sonsuz bir başlangıç yöneyinin evrim başında elde edilebileceği bir denkleme varılabilsin. Bu gelişim 2000lerdeki ilk on yıllık süreçte sağlanmıştır.

İTÜ (Bilişim Enstitüsü, Emeklilikötesi Elbirliği):  Metin Demiralp, onun yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin savlarının yönetimini gönüllü olarak sürdürmektedir. Onun önderliğini üstlendiği BEBBYT de yaşamını yine onun önderliği altında sürdürmektedir. Tüm bunlar Bilişim Enstitüsü'nün karar organlarının izin ve onayı bağlamında gerçekleştirilmektedir.

[ Başa Dön ]

Yönetilen Doktora ve Yüksek Lisans Savları

 

Bu kesimde, çok ağırlıklı olarak, Metin Demiralp'in yönettiği doktora ve yüksek lisans savlarının adları belirtilecek olmakla birlikte; kesime Metin Demiralp'in, Prof. Dr. Talat Erben'in yönetiminde yazıp savunduğu savıyla başlamakta yarar görülmektedir. Metin Demiralp'in doktora savının adı "Kuantum Kimyası'nda Hiperküresel Koordinatlar - Dinamik Polariza- bilite Ve Hidrojen Bağlarına Uygulama " olup İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesinde gerçekleştirilen araştırımlar sonucunda yazılmıştır ve 1975 günlemeçlidir (tarihlidir). Metin Demiralp, bu güncelleyiş anında, İTÜ'nün Bilişim Enstitüsü'nün Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Dalı'nda 13 savunulmuş doktora savı yönetmiş durumdadır. Bunlardan biri ingilizce sav olup ötekileri türkçedir. Bunlar, zamanda ilerleyen biçemde, aşağıdaki dizelgede verilmektedir.

 

Doktora Savları

1. M. Alper TUNGA, "Data Partitioning and Multivariate Interpolation via Various High Dimensional Model Representations", İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering PhD Program, (ingilizce sav) (March 2006);

2. İrem YAMAN, "Dönüşümsel Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Tabanlı Yeni Oransal Yaklaştıranlar Oluşturumu ve Sendelenimsizlik Yaklaştırımı İle Etkin Bir Biçimde Kullanımı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Nisan 2009);

3. Esma MERAL, "Doğrusal Yapılandırımlı Nicemsel Dizgelerin Eniyilemeli Denetiminde Çözümcül Sonuçlar, Yaklaştırımlar, Dönümcül Denetim Süreleri", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Nisan 2009);

4. Burcu TUNGA, "Yüksek Boyutlu Model Gösteriliminde Sendelenimsiz Matris Gösterilimi Tabanlı Ağırlık Eniyilemesi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Nisan 2010);

5. Nejla ALTAY, "Sıradan Türevli Denklemlerin Sayısal Çözümünde Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Değişmezlik Ölçeni Eniyilemesi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Kasım 2010);

6. Sevda Üsküplü ALTINBAŞAK, "Sıradan Türevli Denklemlerin Uzay Genişletme İle Evrensel Bir Biçime Dönüştürülmesi ve Kesme Yaklaştırımları", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Şubat 2011);

7. Ayşegül KURŞUNLU, "Bir Veri Takımından İşlev ve Türev Değeri Üretiminde Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Uygulamaları Ve Sendelenimsizlik Yaklaştırımına Dayalı Tümlevleme", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Şubat 2011);

8. Mehmet Engin KANAL, "Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi İle Veri Bölüntüleme Yönteminin Koşutlaştırılması", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Mart 2013);

9. Coşar GÖZÜKIRMIZI, "Sıradan Türevli Denklemlerin Olasılıksal Evriminin İzgesel Niteliklerinde Yöney ve Katlıdizi Tabanlı İncelemeler", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Ekim 2014);

10. Muzaffer AYVAZ, "Nicem Dizgelerinin Beklenen Değer Deviniminde Olasılık Evrim Yaklaşımı ve Uzbilimcil Sendelenim Açılımları Kuramı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Kasım 2014);

11. Evrim Korkmaz ÖZAY, "Çok Yönlü Dizilerin Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Gösterilimi Aracılığıyla Ayrıştırımı ve Uygulamaları", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Nisan 2015);

12. Süha TUNA, "Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Gösterilimi Yönteminde Yeni Bir Destek İşlevi Belirleyiş Yöntemi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Mart 2017);

13. Zeynep GÜNDOĞAR, Katlıdizeylerin Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Üçköşegencil Gösterilim Yoluyla Ayrıştırımı: Kavramcıl Taban ve Uygulayışlar", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı, (Ağustos 2018);

Metin Demiralp, tüzel olarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) Matematik Bölümü'nde iki doktora savına da eşdanışman düzeyinde yönetim katkısında bulunmuştur. İngilizce olan bu savlar aşağıda sıralanmaktadır.

1. Tanıl ERGENÇ, "Evolution Operator Approach for Solving Initial Value Problems", Middle East Technical University, Mathematics Department, (February 1988);
2. Aydan PAMİR, "An Algebraic Method in Solving Eigenvalue Problems", Middle East Technical University, Mathematics Department, (April 1992);

Bunların yanısıra Hasan Taşeli'nin savında da kesimcil olarak ama tüzel olmayan bağlamda yönlendirim katkısında bulunmuştur. Budunlararası (ing: International) yayınlardan 24 ve 38 sırasayılılar, bu etkinliğin, SCI kuruluşunca taranan dergilerde basılmış ürünleridirler.

Bu güncelleyiş anında, Berfin KALAY, Semra Bayat ÖZDEMİR, Ayla OKAN, ve de, Derya BODUR Metin Demiralp'in danışmanlığı altında bulunan doktora öğrencileridirler. Bunların tümü savlarının yazım evrelerinde bulunmaktadırlar.

Bu güncelleyiş anında, Metin Demiralp'in bu ana dek danışmanlık gerçekleştirdiği yüksek lisans savları ilerleyen zaman çizeminde aşağıdaki dizelgede verilmektedir. Bu savlardan İTÜ'nde oluşturulanlardan salt biri ingilizce olup ötekiler türkçedir. Savların günlemeçlerinde bazı belirsizlikler var gibi izlenimler elde edılebilmekle birlikte bu an için burada verilen ve çok önemli ölçüde doğru olduğu düşünülen bilgilerle yetinilecektir. Yeterince zaman bulunduğunda, bunlar denetlenip gerekirse düzeltimlere gidilecektir.


Yüksek Lisans Savları

1. Sedat EREN, "ADABAS veri tabanı, natural programlama dili ve kargo rezervasyon projesi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Şubat 1992);

2. Selim ESEN, "Modus: Yeni Bir Yarı Derleme Özellikli Simgesel Yorumlayıcı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Mayıs 1993);

3. Bülent DÜLGER, "Harmonik Salınıcının Optimal Kontrolü", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Ekim 1993);

4. Nazım KOÇ, "Diferansiyel Denklemleri Çok Terimli Yapıya İndirgeyen Yorumlayıcı: Eytişim", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Ekim 1993);

5. Ayhan YALKUT, "Kompleks Katsayılı Çokterimlilerin Köklerinin Bilgisayar Programı İle Hesaplanması", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Ocak 1994);

6. Esma MERAL, "Yukawa Potansiyelli Kuvantum Sistemlerde Baz Operatörü Gösterilimi ve Dinamik Uygulamalar", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (1995);

7. Tülay ŞEN, "Hidrojen Atomu Benzeri Kuvantum Sistemlerde Baz Operatörü Gösterilimi ve Uygulamalar", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (1995);

8. Linnar Tuğba MAKBULOĞLU, "Stark Potansiyelli Kuvantum Sistemlerde Baz Operatörü Gösterilimi ve Dinamik Uygulamalar", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Şubat 1995);

9. Serap PALA, "Bölünmez Sınır Koşullu Optimizasyon Problemlerinde Geri Beslemeli Bir Yapının Bilgisayarda Realizasyonu", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Şubat 1995);

10. Özlem ERENOĞLU, "Baz Operatörü Açılımıyla Dördüncü Dereceden Kuvantum Anharmonik Salınıcının Dinamik Denklemlerinin Oluşturulması", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Şubat 1995);

11. Hakan KAYIR, "Linux İşletim Sistemi Üzerinde Postscript Dili ve Postscript İle Grafik Uygulamalar", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Haziran 1995);

12. Ebru NUHOĞLU, "Taban operatörlerine Açılım Yöntemi İle Enerji Spektrumunun Belirlenmesi: Kuvantum Anharmonik Salınıcı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (1996);

13. Aydın ÇELİKTEN, "Linux İşletim Sistemi İçin Tex ve Pictex Eğitim Programları", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (1996);

14 Özlem GÜRKESKİN, "Genelleştirilmiş Hidrojen Atomu Yapısı İçin Taban Operatörü Yardımıyla Dinamik İncelemeler", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Şubat 1996);

15 Fatma ALTINKAYNAK, "Anharmonik Salınıcının Devinim Denklemlerinin Oluşturulmasında Dalgalanma Değişkenlerinin Kullanımı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Şubat 1996);

16. Nuran ESEN, "X Windows Tutorial Programı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Haziran 1996);

17. Ender ÖZTAŞ, "Bazı Kuantum Mekaniksel Sistemlerin Bilgisayar Benzetişimi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Şubat 1997);

18. Burcu AKTAŞ, "Linux İşletim Sistemi Üzerinde C Programlama Dili Eğitim Programı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Haziran 1998);

19. Aslı CESUR, "Dış Alanla Etkileşimli Kuvantum Harmonik Salınıcının İleriye Doğru Evrimi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Haziran 1998);

20. Mehmet Alper TUNGA, "Sanal Ortamda Eğitim Görselyöre Sunucusunda Kayıt, İzleme ve Sınav Program Paketi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (1999);

21. Ahmet Okay AKYÜZ, "ORACLE Veritabanı Yönetim Sistemi ve Bazı Uygulamaları", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Ocak 1999);

22. Engin KAVAS, "Dinamik ve Kontrollü Bir Görselyöre Sunucusu Tasarımı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Mart 2000);

23. Yeşim ŞAHİN, "ORACLE Veri Tabanı Üzerinde SQL ve PL/SQL Özellikleri ve Uygulamaları İçeren Dinamik Bir Yapı Oluşturma Ve Kullanılan Arayüzü Değerlendirme", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Haziran 2000);

24. Rahşan TİKEN, "Görsel Yöre Tasarımında DHTML Üzerinden Görüntü Fontları Kullanımı: TEX2DHTLM Çeviricisi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Haziran 2000);

25. Erdal MUTLU, "Java Tabanlı Bir Eğitsel Yazılım Tasarımı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Sistem Analizi Yüksek Lisans Programı, (Haziran 2001);

26. Abbas Ayhan KANMAZ, "Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Katsayı Hesaplamaları İçin Simgesel Tabanlı Bir Yazılım Tasarlanması", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Mayıs 2003);

27. İrem YAMAN, "Üstel Matris Yaklaştırımında Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Uygulamaları", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Mayıs 2003);

28. Nilay ŞENOL, "İkinci Dereceden Bir Kısıtla Düzgün Olmayan Aşkın Altuzay Betimleyen Ağırlık Fonksiyonlarının Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Mayıs 2003);

29. Berna FIRAT, "Doğrusal Kısıtlamalarla Düzgün Olmayan Aşkın Altuzay Betimleyen Ağırlık Fonksiyonlarının Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Mayıs 2003);

30. Ayşegül KURŞUNLU, "Çok Değişkenli Difüzyon Denkleminde Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Uygulaması", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Mayıs 2003);

31. Esen AKKEMİK, "Solving Matrix Eigenvalue Problem Using High Dimensional Model Representation", İstanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Graduate Program for MS Degree, (ingilizce sav) (August 2003);

32. Burcu TUNGA, "Uyumlu Salınıcının Doğrusal İkikutup İşlevli, İkinci Derece Erek ve Yaptırım Terimli Eniyilemeli Denetim Denklemlerinin Elde Edilmesi ve Çözülmesi", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Ocak 2003);

33. Tülin KAMAN, "Molekülsel Dizgelerde Eniyilemeli Denetim, Kararlılık ve Gürbüzlük, Etkileşim Süresine Göre Açılım: Uyumlu Salınıcıya Uygulama", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Nisan 2004);

34. Berfin KALAY, "Sayısal Tümlevlemede Sendelenimsizlik Yaklaştırımı ve Tümlev Katlama", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Aralık 2007);

35. Coşar GÖZÜKIRMIZI, "Sayısal Tümlevleme İçin Taban Takımınca Genişletilmiş Sendelenim Açılımlarında Bazı Önemli Noktalar", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Ocak 2009);

36. Evrim KORKMAZ, "Bütünleştirilmiş Küçük Ölçekli Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Ve Çok Değişkenli İşlev Yaklaştırımında Kullanımı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Aralık 2009);

37. Letisya DİVANYAN, "Çokyönlü Dizilerin Yüksek Boyutlu Model Gösterilim Ve/Veya Ağırlıklı İndirgeyimcil Ayrıştırım Tabanlı Anlatımları ve Uygulamaları", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Haziran 2012);

38. Derya BODUR, "Çarpımcıl Yapıda Olmayan Ağırlık İşlevleri Altında YBBC ve Saptırım Açılımları", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Aralık 2013);

39. Gizem ÖZDEMİR, "Sayılabilir Sonsuz Sıralı Dizeylerde Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Okuçlandırımlı Dizey Gösterilimleri (ÇYÇODG)", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Aralık 2014);

40. Melike Ebru KIRKIN, "Belirtik Sıradan Türevli Denklemlerin Olasılıkçıl Evrim Kuramında Yöneyüs Toplamlarındaki Irakgörür Dizeylerin Dördülleşitirimle Yalımlaştırımı: Henon-Heiles Dizgeleri", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Haziran 2016);

41. Elif TATAROĞLU, "Olasılıkçıl Evrim Kuramı İle Çok Nesnecikli Dizgelerin Deviniminin İncelenişi ve Pade Oranlarıyla da Yaklaştırımı", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Kasım 2017);

42. Bahar YOLCU, "Hermite Çokterimlilerinin Belirleniminde Saptırım Açılımları Ve Üçgencil İşlev Çarpanlı Toplamdizi Açılımları", İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı, (Haziran 2019) (Haziran ortalarında savunulacak);

Aşağıdaki üç yüksek lisans savı da kesimcil olarak Metin Demiralp tarafından yönetilmiştir.

1. Zeynep GÜNDOĞAR, "Dönüşümsel Yüksek Boyutlu Model Gösterilim Yönteminde Konik Dönüşümlerin Temel Özellikleri", Marmara Universitesi, Matematik Bölümü, (Aralık 2011);
2. Ayla OKAN, "Çok Değişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımsal Gösterilim Yönteminde Ağırlık Optimizasyonu", Marmara Universitesi, Matematik Bölümü, (Aralık 2011);
3. Fatih HUNUTLU, "Sıradan Türevli Denklemlerde Olasallık Evrimi Tabanlı İncelemeler: Van der Pol Dizgelerinin İzgesel ve Evrimsel Özelliklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi", Marmara Universitesi, Matematik Bölümü, (2013);

[ Başa Dön ]

Yazılar, Bildiriler, Okunak (Kitap) Bölümleri

Budunlararası, İnceleyicili, Dergilerde Basılan Yazılar

Bu kesimde verilen adlar özgün dillerinde, öteki deyişle, ingilizce olarak, verilmektedir. Bu eğilim daha sonraki kesimler için de sergilenecektir. Gerekli yerlerde türkçe açıklayışlar da verilmekte olup daha sonraki kesimlerde de, gerektiğinde, verilecektir.

1. Attila Aşkar and Metin Demiralp, "Variational time-dependent perturbation scheme based on the hydrodynamic analogy to Schrödinger's equation", J. Chem. Phys., 60(7), pp. 2762-2766, Apr. 1974, DOI: 10.1063/1.1681440

2. Metin Demiralp, Erdoğan Şuhubi, "Discrete spectrum for a system of electrically charged particles", J. Math. Phys., 18(4), pp. 777-785, Apr. 1977, DOI: 10.1063/1.523307

3. Metin Demiralp, "Zeroth order hyperharmonic series in the discrete spectrum of electrically charged particles", J. Chem. Phys., 72(6), pp. 3828-3836, Mar. 1980, DOI: 10.1063/1.439598

4. Stuart D. Augustin, Metin Demiralp, and Herschel Rabitz, "Action-angle variables for the quantum three particle system", J. Chem. Phys., 73(1), pp. 268-280, Apr. 1980, DOI: 10.1063/1.439926

5. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Chemical kinetic functional sensitivity analysis: Elementary sensitivities", J. Chem. Phys., 74(6), pp. 3362-3375, Mar. 1980, DOI: 10.1063/1.441489

6. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Chemical kinetic functional sensitivity analysis: Derived sensitivities", J. Chem. Phys., 75(4), pp. 1810-1819, Aug. 1981, DOI: 10.1063/1.442260

7. Metin Demiralp and N. Abdülbaki Baykara, "Analytic evaluation of certain zeroth order coulombic hyperangular interaction integrals", J. Math. Phys., 22(11), pp. 2427-2432, Nov. 1981, DOI: 10.1063/1.524825

8. Metin Demiralp and N. Abdülbaki Baykara, "Upper and lower bounds to zeroth order Coulombic hyperangular interaction integrals", J. Math. Phys., 23(9), pp. 1622-1627, Sep. 1982, DOI: 10.1063/1.525572

9. Metin Demiralp, "A characteristic function approach to the discrete spectrum of electrically charged particles", J. Math. Phys., 24(1), pp. 101-106, Jan. 1983, DOI: 10.1063/1.525577

10. Metin Demiralp, "Exponential Factor Optimization in Characteristic Function Method for Electrically Charged Particles", I.J. Quan. Chem., 23(3), pp. 779-787, Mar. 1983, DOI: 10.1002/qua.560230303

11. Metin Demiralp, "Rational approximations to the quantum mechanical representation for the solutions of the canonical equations", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 36(1), pp. 109-124, 1983, DOI: -Not Existing-

12. N. Abdulbaki Baykara and Metin Demiralp, "Numerical evaluation of the zeroth order coulombic hyperangular interaction integral", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 36(1), pp. 125-140, 1983, DOI: -Not Existing-

13. Naşit Arı and Metin Demiralp, "A characteristic function approach to the eigenvalues of an anharmonic oscillator", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 36(3), pp. 345-359, 1983, DOI: -Not Existing-

14. Metin Demiralp, "An evolution operator approach to approximate the solutions of ordinary differential equations", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 37(4), pp. 425-445, 1984, DOI: -Not Existing-

15. Metin Demiralp, "Differentiation and recursion formulae for zeroth order hyperharmonic tau integrals of electrically charged particles", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 38(1), pp. 113-126, 1985, DOI: -Not Existing-

16. Naşit Arı and Metin Demiralp, "Energy levels of a two-dimensional anharmonic oscillator: Characteristic function approach", J. Math. Phys., 26(6), pp. 1179-1185, Jun. 1985, DOI: 10.1063/1.526522

17. Metin Demiralp, "A New Algebraic Approach to the Eigenvalue Problems of Linear Differential Operators Without Integration", I. J. Quan. Chem. , 29(2), pp. 221-227, Feb. 1986, DOI: 10.1002/qua.560290212

18. Hasan Taşeli and Metin Demiralp, "Convergent perturbation studies in screened coulomb potential systems: analytic evaluations up to third order for the Yukawa case", Theor. Chim. Acta, 71(4), pp. 315-325, May 1987, DOI: 10.1007/BF00529103

19. N. A. Baykara and M. Demiralp, "Analytic Evaluation of Equipotential Hyperangular Interaction Integrals", Il Nuovo Cimento B, 100(2), pp. 161-171, Aug. 1987, DOI: 10.1007/BF02722889

20. M. Demiralp, N. A. Baykara, and H. Taşeli, "Convergent perturbation studies in screened coulomb potential systems: a high precision numerical algorithm via Laguerre basis set", Theor. Chim. Acta, 74(1), pp. 39-54, Jul. 1988, DOI: 10.1007/BF00570551

21. N. A. Baykara and M. Demiralp, "Eigenlevel calculations for screened coulomb potential systems via an integration free algorithm: Space pruning technique", I. J. Quan. Chem., 34(3), pp. 231- 245, Sep. 1988, DOI: 10.1002/qua.560340306

22. H. Taşeli and M. Demiralp, "Studies on algebraic methods to solve linear eigenvalue problems: generalised anharmonic oscillators", J. Phys. A: Math: Gen:, 21(20), pp. 3903-3919, Nov. 1988, DOI: 10.1088/0305-4470/21/20/010

23. Metin Demiralp, "Rapidly converging threshold value calculations in screened coulomb potential systems: Critical values of the screening parameter for the Yukawa case", Theor. Chim. Acta, 75 (3), pp. 223-232, May 1989, DOI: 10.1007/BF00528567

24. H. Taşeli, M. Demiralp, K. Kafalı, "Drag minimization in stokes flow", Int. J. Engng. Sci., 27(6), pp. 633-640, Jun. 1989, DOI: 10.1016/0020-7225(89)90016-5

25. Metin Demiralp, S. Burhanettin Altan, "An integration-free algorithm for the solution of regular boundary value problems: space pruning approach", Int. J. Engng. Sci., 8(4), pp. 293-302, Apr. 1990, DOI: 10.1016/0020-7225(90)90102-O

26. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Factorization of certain evolution operators using lie algebra: Formulation of the method", J. Math. Chem., 6(1), pp. 165-191, Dec. 1991, DOI: 10.1007/BF01192579

27. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Factorization of certain evolution operators using lie algebra: Convergence Theorems", J. Math. Chem. , 6(1), pp. 193-204, Dec. 1991, DOI: 10.1007/BF01192580

28. Metin Demiralp, N. A. Baykara, H. Taşeli, "A basis set comparison in a variational scheme for the Yukawa potential", J. Math. Chem. , 11(1), pp. 311-323, Dec. 1992, DOI: 10.1007/BF01164211

29. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Lie algebraic factorization of multivariable evolution operators: Definition and the solution of the canonical problem", Int. J. Engng. Sci., 31(2), pp. 307-331, Feb. 1993, DOI: 10.1016/0020-7225(93)90043-T

30. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Lie algebraic factorization of multivariable evolution operators: Convergence theorems for the canonical case", Int. J. Engng. Sci., 31(2), pp. 333-346, Feb. 1993, DOI: 10.1016/0020-7225(93)90044-U

31. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Optimally controlled quantum mole cular dynamics: A perturbation formulation and the existence of multiple solutions", Phys. Rev. A, 47(2), pp. 809-816, Feb. 1993, DOI: 10.1103/PhysRevA.47.809

32. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Optimally controlled quantum mole cular dynamics: The effect of nonlinearities on the magnitude and multiplicity of control field solutions", Phys. Rev. A, 47(2), pp. 831-837, Feb. 1993, DOI: 10.1103/PhysRevA.47.831

33. N. A. Baykara, Metin Demiralp, "An auto-coherent variational scheme for Yukawa potential", J. Math. Chem., 16(1), pp. 167-183, Dec. 1994, DOI: 10.1007/BF01169205

34. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Optimal control in classical molecular dynamics: A perturbation formulation and the existence of multiple solutions", J. Math. Chem., 16(1), pp. 185-209, Dec. 1994, DOI: 10.1007/BF01169206

35. Tanıl Ergenç and Metin Demiralp, "Formulation of some gaussian integ rals over Rn via generating functions", I. J. Comput. Math., 54(3-4), pp. 239-248, Oct. 1994, DOI: 10.1080/00207169408804354

36. Metin Demiralp, "Determination of the quantum motion of the one dimen sional harmonic oscillator via expectation value evolutions", Bull. Tech. Univ. Istanbul, 47(4), pp. 357-375, 1994, DOI: -Not Existing-

37. Metin Demiralp, Herschel Rabitz, "Upper and lower bounds on the control field and the quality of achieved optimally controlled quantum molecu lar motion", J. Math. Chem., 19(3), pp. 337-352, Sep. 1996, DOI: 10.1007/BF01166724

38. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Dispersion-free wave packets and feedback solitonic motion in controlled quantum dynamics", Phys. Rev. A, 55(1), pp. 673-677, Jan. 1997, DOI: 10.1103/PhysRevA.55.673

39. Hasan Taşeli, Metin Demiralp, "A new approach to the classical Stokes flow problem: Part I, Methodology and first-order analytical results", J. Comp. and Appl. Math., 78(2), pp. 213-232, Feb. 1997, DOI: 10.1016/S0377-0427(96)00141-0

40. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Assessing optimality and robustness of control over quantum dynamics", Phys. Rev. A, 57(4), pp. 2420-2425, Apr. 1998, DOI: 10.1103/PhysRevA.57.2420

41. Metin Demiralp and Herschel Rabitz, "Assessing optimality and robustness for the control of dynamical systems", Phys. Rev. E, 61(3), pp. 2569-2578, Mar. 1998, DOI: 10.1103/PhysRevE.61.2569

42. G. Li, M. Artamonov, H. Rabitz, S.-W. Wang, P. G. Georgopoulos, M. Demiralp, "High dimensional model representations generated from low order terms lp-RS-HDMR", J. Comput. Chem., 24(5), pp. 647-656, Apr. 2003, DOI: 10.1002/jcc.10232

43. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "A Factorized High Dimensional Model Representation on the Partitioned Random Discrete Data", ANACM, Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1 (1), pp. 231-241, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310020

44. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "Optimally Controlled Dynamics of One Dimensional Harmonic Oscillator: Linear Dipole Function and Quadratic Penalty", ANACM, Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, WILEY-VCH, 1(1), pp. 242-250, Mar. 2004, DOI:10.1002/anac.200310021

45. Metin Demiralp, "Weighted Eigenvalue Problem Approach to the Critical Value Determination of Screened Coulomb Potential Systems", ANACM, Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1 (1), pp. 251-259, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310022

46. Tülin Kaman, Metin Demiralp, "A Parametric Sensitivity Analysis for the Solution of Extrema Evaluation Problems via a Dimensionality Reducing Approximation Method", ANACM, Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1(1), pp. 260-269, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310023

47. Ayşegül Kurşunlu, İrem Yaman, Metin Demiralp, "Optimal Control of One Dimensional Quantum Harmonic Oscillator Under an External Field With Quadratic Dipole Function and Penalty on Momentum: Construction of the Linearised Field Amplitude Integral Equation", ANACM, Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1(1), pp. 270-279, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310024

48. İrem Yaman, Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation Approximation of an Evolution Operator with a First Order Partial Differential Operator Argument", ANACM, Applied Numerical Analysis and Computational Mathematics, 1(1), pp. 280-289, Mar. 2004, DOI: 10.1002/anac.200310025

49. M. A. Tunga, M. Demiralp, "A factorized high dimensional model representation on the nodes of a finite hyperprismatic regular grid", Appl. Math. and Comput., 164(3), pp. 865-883, May 2005, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2004.06.056

50. N. A. Baykara, İ. Yaman, M. Demiralp, "An Exponential Matrix Product Based Representation for Generalized Hypergeometric Functions of Type pFp", ANACM, Appl. Numer. Anal. and Comput. Math., 2(1), pp. 19-33, May 2005, DOI: 10.1002/anac.200410020

51. M. Demiralp, B. Tunga, "Instantaneous Stability and Robustness Investigations in Quantum Optimal Control: Harmonic Oscillator Under Linear Dipole and Quadratic Control Agents", ANACM, Appl. Numer. Anal. and Comput. Math. , 2(1), pp. 60-69, May 2005, DOI: 10.1002/anac.200410023

52. M. Demiralp, S. Üsküplü, "Matrix Algebraic Infinite Product Representation for Generalized Hypergeometric Functions of Type p+1Fp ", ANACM, Appl. Numer. Anal. and Comput. Math., 2(2), pp. 212-226, May 2005, DOI: 10.1002/anac.200410036

53. M. Demiralp, G. Taşkın, "Relations Between the Matrix Algebraic Factorized Type Solutions at Different Singular Points for Generalized Hypergeometric Functions of Type p+1Fp", ANACM, Appl. Numer. Anal. and Comput. Math. 2(2), pp. 227-237, Aug. 2005, DOI: 10.1002/anac.200410037

54. M. Demiralp, "Critical value calculations for the screening parameter of Hulthen potential", Appl. Math. and Comput. 168(2), pp. 1380-1399, Sep. 2005, DOI: 10.1016/j.bbr.2011.03.031

55. M. Demiralp, "Convergence issues in the Gaussian weighted multidimensional fluctuation expansion for the univariate numerical integration", WSEAS Trans. Math. 4(4), pp. 486-492, 2005, ISSN: 1109-2769

56. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "Hybrid High Dimensional Model Representation (HHDMR) on the Partitioned Data", J. Comput. and Appl. Math. 185(1), pp. 107-132, Jan. 2006, DOI: 10.1016/ j.cam.2005.01.030

57. H. Rabitz, T. -S. Ho, M. Hsieh, R. Kosut, M. Demiralp, "Topology of optimally controlled quantum mechanical transition probability landscapes", Phy. Rev. A, 74(1), pp. 012721[9 pages], 2006, DOI: 10.1103/PhysRevA.74.012721

58. M. Demiralp, "Plain and Logarithmic High Dimensional Model Representation and the Effect of Their Types on Univariance Level", WSEAS Trans. Math., 5(5), pp. 582-588, 2006, ISSN: 1109-2769

59. M. Demiralp, "Weight Parameters Optimization to Get Maximum Constancy in High Dimensional Model Representation", WSEAS Trans. Math., 5(11), pp. 1177-1181, 2006, ISSN: 1109-2769

60. M. Demiralp, "Illustrative Implementations to Show How Logarithm Based High Dimensional Model Representation Works for Various Function Structures", WSEAS Trans. Computers 5(6), pp. 1339-1344, Jun. 2006

61. M. Demiralp, "Importance and Measurement of Univariance in High Dimensional Model Representation for Multivariate Analysis", WSEAS Trans. Comp., 5, pp. 1738-1744, Sep. 2006, ISSN: 1109-2750

62. M. A. Tunga, M. Demiralp, "A New Approach for Data Partitioning Through High Dimensional Model Representation", Int. J. Computer Math. 85(12), pp. 1779-1792, Dec. 2008, DOI: 10.1080/00207160701576095

63. M. A. Tunga, M. Demiralp, "Bound analysis in univariately truncated Generalized High Dimensional Model Representation for random-data partitioning: Interval GHDMR", Appl. Numer. Math. 59(6), pp. 1431-1448, 2009, DOI:10.1016/j.apnum.2008.06.006

64. E. Gürvit, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Numerical Integration of Bivariate Functions over a Non Rectangular area by Using Fluctuationlessness Theorem", WSEAS Trans. on Math. 8(5), pp. 193-198, Jun. 2009

65 N. Altay and M. Demiralp, "Fluctuationlessness Theorem and its Application to Boundary Value Problems of ODEs", WSEAS Trans. on Math. 8 (5), pp. 199-204, Jun. 2009

66. C. Gözükırmızı and M. Demiralp, "The Application of the Fluctuation Expansion with Extended Basis Set to Numerical Integration", WSEAS Trans. on Math. 8(5), pp. 205-212, Jun. 2009

67. M.A. Tunga and M. Demiralp, "A Reverse Technique for Lumping High Dimensional Model Representation", WSEAS Trans. on Math. 8(5), pp. 213-218, Jun. 2009

68. S. Üsküplü and M. Demiralp, "Truncation Approximations for Two Term Recursive Universal Form of Matrix Ordinary Differential Equations", WSEAS Trans. on Math. 8(5), pp. 219-223, Jun. 2009

69. S. Tuna, B. Tunga, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Fluctuation free matrix representation based univariate integration in hybrid high dimensional model representation (HHDMR) over plain and factorized HDMR", WSEAS Trans. on Math. 8(6), pp. 225-230, Jun. 2009

70. B. Tunga and M. Demiralp, "A nonlinear perturbative scheme to solve weight optimization problem of high dimensional model representation (HDMR)", WSEAS Trans. on Math. 8(6), pp. 231-237, Jun. 2009

71. M. Demiralp, "Fluctuationlessness theorem to approximate univariate functions' matrix representations", WSEAS Trans. on Math. 8 (6), pp. 258-267, Jun. 2009

72. E. Meral and M. Demiralp, "Determination of the external field amplitude and deviation parameter through expectation value based quantum optimal control of multiharmonic oscillators under linear control agents", J. Math. Chem. 46(3), pp. 834-852, Oct. 2009, DOI: 10.1007/ s10910-009-9550-4

73. İ. Yaman and M. Demiralp, "A new rational approximation technique based on transformational high dimensional model representation", Numer. Algor. 52(3), pp. 385-407, Nov. 2009, DOI: 10.1007/ s11075-009-9279-y

74. B. Tunga and M. Demiralp, "Constancy maximization based weight optimization in high dimensional model representation", Numer. Algor. 52 (3), pp. 435-459, Nov. 2009, DOI: 10.1007/s11075-009-9291-2

75. M. Demiralp, "No fluctuation approximation in any desired precision for univariate matrix representations", J. Math. Chem. 47(1), pp. 99-110, Jan. 2010, DOI: 10.1007/s10910-009-9533-5

76. N. Altay and M. Demiralp, "Numerical solution of ordinary differential equations by fluctuationlessness theorem", J. Math. Chem. 47 (4), pp. 1323-1343, May 2010, DOI: 10.1007/s10910-009-9657-7

77. S.Ü. Altınbaşak and M. Demiralp, "Solutions to linear matrix ordinary differential equations via minimal, regular and excessive space extension based universalization: Perturbative matrix splines, convergence and error estimate issues for polynomial coefficients in the homogeneous case", J. Math. Chem. 48(2), pp. 253-265, Aug. 2010, DOI: 10.1007/s10910-010-9665-7

78. S.Ü. Altınbaşak and M. Demiralp, "Solutions to linear matrix ordinary differential equations via minimal, regular and excessive space extension based universalization: Convergence and error estimates for truncation approximants in the homogeneous case with premultiplying polynomial coefficient matrix", J. Math. Chem. 48(2), pp. 266-286, Aug. 2010, DOI: 10.1007/s10910-010-9667-5

79. B. Tunga and M. Demiralp, "The influence of the support functions on the quality of enhanced multivariate product representation", J. Math. Chem., 48(3), pp. 827-840, Oct. 2010, DOI: 10.1007/ s10910-010-9714-2

80. E. Meral and M. Demiralp, "A perturbative approach to the solution for expectation value based quantum optimal control of multiharmonic oscillators under linear control agents", TWMS J. Pure Appl. Math. 1(1), pp. 53-67, 2010

81. M. Demiralp, "Data Production For a Multivariate Function On an Orthogonal Hyperprismatic Grid Via Fluctuation Free Matrix Representation: Completely Filled Grid Case", Int. J. Elect. Eng. Comm. Eng., 1(1), pp. 61-76, 2010

82. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "The fluctuationlessness approach to the numerical integration of functions with a single variable by integrating Taylor expansion with explicit remainder term", J. Math. Chem. 49(2), pp. 393-406, Feb. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010- 9748-5

83. A. Kurşunlu and M. Demiralp, "A fluctuation removal based univariate integration over prescribed nodes: Certain important aspects of one node fluctuation free integration", J. Math. Chem. 49(2), pp. 407-427, Feb. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010-9749-4

84. A. Kurşunlu and M. Demiralp, "A fluctuation removal based univariate integration over prescribed nodes: One node fluctuation free integration under higher order set of conditions with an extension to multinode case", J. Math. Chem. 49(2), pp. 428-443, Feb. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010-9750-y

85. N. Altay and M. Demiralp, A high dimensional model representation based numerical method for solving ordinary differential equations, J. Math. Chem. 49(3), pp. 687-710, Mar. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010- 9768-1

86. B. Tunga and M. Demiralp, "Fluctuation free multivariate integration based logarithmic HDMR in multivariate function representation", J. Math. Chem. 49(4), pp. 894-909, Apr. 2011, DOI: 10.1007/s10910-010- 9786-z

87. B. Tunga and M. Demiralp, "Constancy maximization based weight optimization in high dimensional model representation for multivariate functions", J. Math. Chem 49(9), pp. 1996-2012, Oct. 2011, DOI: 10.1007/s10910 -010-9870-z

88. M. Demiralp, "Fluctuation expansion for a univariate function's matrix representation", TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics., 2(2), pp. 176-193, Oct. 2011

89. E. Kanal, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Theory and algorithm of the inversion method for pentadiagonal matrices", J. Math. Chem. 50(1), pp. 289-299, Jan. 2012, DOI: 10.1007/s10910-011-9915-3

90. M. Demiralp, E. Demiralp and L. Hernandez-Garcia, "A probabilistic foundation for dynamical systems: Theoretical background and mathematical formulation", J. Math. Chem., 50(4), pp. 850-869, Apr. 2012, DOI: 10.1007/s10910-011-9929-x

91. E. Demiralp, M. Demiralp and L. Hernandez-Garcia, "A probabilistic foundation for dynamical systems: Phenomenological reasoning and principal characteristics of probabilistic evolution", J. Math. Chem., 50(4), pp. 870-880, Apr. 2012, DOI: 10.1007/s10910- 011-9930-4

92. E. Kanal and M. Demiralp, "A modified method of calculating high dimensional model representation (HDMR) terms for parallelization with MPI and CUDA", J. Supercomput., 62(1), pp. 199-213, Oct. 2012, DOI: 10.1007/s11227-011-0695-0

93. B. Tunga and M. Demiralp, "A novel approximation method for multivariate data partitioning: Fluctuation free integration based HDMR", Eng. Comput., 29(7), pp. 743-765, 2012, DOI: 10.1108/02644401211257245

94. M. Alper Tunga and Metin Demiralp, "Multivariate data modelling through Piecewise generalized HDMR method", J. Math. Chem., 50(7), pp. 1711-1726, 2012, DOI: 10.1007/s10910-012-0001-2

95. Evrim Korkmaz Özay and Metin Demiralp, "Combined small scale high dimensional model representation", J. Math. Chem., 50(7), pp. 2023-2042, 2012, DOI: 10.1007/s10910-012-0018-6

96. Burcu Tunga and Metin Demiralp, "Hybrid HDMR method with an optimized hybridity parameter in multivariate function representation", J. Math. Chem., 50(8), pp. 2223-2232, Sep. 2012, DOI: 10.1007/s10910 -012-0026-6

97. Emre Demiralp, Renee J. Thompson, Jutta Mata, Susanne M. Jaeggi, Martin Buschkuel, Lisa Feldman Barret, Phoebe C. Elsworth, Metin Demiralp, Luis Hernandez-Garcia, Patricia J. Deldin, Ian H. Gotlib and John Jonides, "Feeling Blue or Turquoise? Emotional Differentiation in Major Depressive Disorder", Psychological Science, 23(11), pp. 1410-1416, Nov. 2012, DOI:10.1177/0956797612444903

98. Metin Demiralp and Emre Demiralp, "A contemporary linear representation theory for ordinary differential equations: probabilistic evolutions and related approximants for unidimensional autonomous systems", J. Math. Chem., 51(1), pp. 58-72, Jan. 2013, DOI: 10.1007/s10910-012 -0070-2

99. Metin Demiralp and Emre Demiralp, "A contemporary linear representation theory for ordinary differential equations: multilinear algebra in folded arrays (folarrs) perspective and its use in multidimensional case", J. Math. Chem., 51(1), pp. 38-57, Jan. 2013, DOI: 10.1007/s10910-012-0064-0

100. M. Demiralp, "A probabilistic evolution approach trilogy, part 1: quantum expectation value evolutions, block triangularity and conicality, truncation approximants and their convergence", J. Math. Chem., 51(4), pp. 1170-1186, Apr. 2013, DOI: 10.1007/s10910-012-0079-6

101. M. Demiralp and N. A. Baykara, "A probabilistic evolution approach trilogy, part 2: spectral issues for block triangular evolution matrix, singularities, space extension", J. Math. Chem., 51(4), pp. 1187-1197, Apr. 2013, DOI: 10.1007/s10910-012-0080-0

102 M. Demiralp and B. Tunga, "A probabilistic evolution approach trilogy, part 3: Temporal variation of state variable expectation values from Liouville equation perspective", J. Math. Chem., 51(4), pp. 1198-1210, Apr. 2013, DOI:10.1007/s10910-012-0081-z

103 M. A. Tunga and M. Demiralp, "Bound Analysis Through HDMR for Multivariate Data Modelling", J. Math. Model. Algor., 12(3), pp. 265-276, Sep. 2013, DOI: 10.1007/s10852-012-9211-7

104. M. A. Tunga and M. Demiralp, "A novel method for multivariate data modelling: Piecewise generalized EMPR", J. Math. Chem., 51(10), pp. 2654-2667, Nov. 2013, DOI:10.1007/s10910-013-0228-6

105. F. Hunutlu, N. A. Baykara and M. Demiralp, "Truncation approximants to probabilistic evolution of ordinary differential equations under initial conditions via bidiagonal evolution matrices: simple case", I. J. Comput. Math., 90(11), pp. 2326-2337, Apr. 2013, DOI:10.1080/00207160. 2013.774385

106. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, "Probabilistic evolution approach for the solution of explicit autonomous ordinary differential equations. Part 1: Arbitrariness and equipartition theorem in Kronecker power series", J. Math. Chem., 52(3), pp. 866-880, Mar. 2014,DOI:10.1007/ s10910-013-0298-5

107. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, "Probabilistic evolution approach for the solution of explicit autonomous ordinary differential equations. Part 2: Kernel separability, space extension, and, series solution via telescopic matrices", J. Math. Chem., 52(3), pp. 881-898, Mar. 2014, DOI:10.1007/s10910-013-0299-4

108. Muzaffer Ayvaz, M. Demiralp, "Probabilistic evolution approach to the expectation value dynamics of quantum mechanical operators, part I: integral representation of Kronecker power series and multivariate Hausdorff moment problems", J. Math. Chem., 52(8), pp. 2161-2182, Sep. 2014, DOI:10.1007/s10910-014-0371-8

109. Muzaffer Ayvaz, M. Demiralp, "Probabilistic evolution approach to the expectation value dynamics of quantum mechanical operators, part II: the use of mathematical fluctuation theory", J. Math. Chem., 52(8), pp. 2294-2315, Sep. 2014, DOI:10.1007/s10910-014-0381-6

110. Evrim Korkmaz Özay, M. Demiralp, "Reductive enhanced multivariance product representation for multi-way arrays", J. Math. Chem., 52(10), pp. 2546-2558, Nov. 2014, DOI:10.1007/s10910-014-0396-z

111. Burcu Tunga, M. Demiralp, "Weight optimization in HDMR with perturbation expansion method", J. Math. Chem., 53(10), pp. 2155-2171, Nov. 2015, DOI:10.1007/s10910-015-0537-z

112. yazıdan başlayıp 120. yazıda son bulan aşağıdaki kesimde, dergi sayıları, aylar, ve de, Parmaksayısal Nesne Kimliklendiricileri (ing: Digital Object Identifyers) bilgileri yoktur. Salt varolan bilgiler sayfalar ve oylumlar (ciltler) olarak görünmektedir.

112. Süha Tuna, Metin Demiralp, "Validity and Failure of the Autonomy Imposition on the Eigenfunctions in Zero Interval Limit Perturbation Expansion for Hilbert-Schmidt Integral Operators", I.J. Appl. Phys. , 1, pp. 42-48, 2016

113. Elif Tataroğlu, Metin Demiralp, "Solutions for the Case of Spectrally Separable Kernel Matrices in the Probabilistic Evolution Theory (PREVTH)", I.J. Math. and Comput. Meth., 1, pp. 201-206, 2016

114. Derya Bodur, Metin Demiralp, "Separate Node Ascending Derivatives Expansion (SNADE) as a Univariate Function Representation", I.J. Math. and Comput. Meth., 1, pp. 195-200, 2016

115. Ayla Okan, Metin Demiralp, "Numerical Implementations for Tridiagonal Kernel Enhanced Multivariance Products Representation (TKEMPR) Method: Bivariate Case, I.J. Signal Proc., 1, pp. 102-107, 2016

116. Zeynep Gündoğar, Metin Demiralp, "Certain Illustrative Numerical Implementations of Tridiagonal Folmat Enhanced Multivariance Products Representation (TFEMPR) for 3­Way Arrays", I.J. Signal Proc., 1, pp. 108-113, 2016

117. Semra Bayat Özdemir, Metin Demiralp, "Approximation to Expectation Value of Non­Selfadjoint Operator in Anharmonic Exponential Oscillator System With Use of Two­Sided Rayleigh Quotient", I.J. Theor. Appl. Mech., 1, pp. 170-175, 2016

118. Berfin Kalay, Metin Demiralp, "An Asymptoticity Based Solution to Parametric Recurrences: Formulation and the Confirmation via Quantum Hydrogen­like Systems' Expectation Value Evolutions, I.J. Appl. Phys., 1, pp. 48-56, 2016

119. Melike Ebru Kırkın, Metin Demiralp, "A Case Study on Squarification in Probabilistic Evolution Theory (PREVTH) for Henon­Heiles Systems", I. J. Computers., 1, pp. 158-165, 2016

120. Süha Tuna, Metin Demiralp, "On Autonomy Imposition in Zero Interval Limit Perturbation Expansion for the Spectral Entities of Hilbert-­ Schmidt Integral Operators", MDPI Mathematics, 5(1), Jan. 2017, DOI: 10.3390/math5010002

121. Coşar Gözükırmızı, Melike Ebru Kırkın, and, Metin Demiralp, "Probabilistic evolution theory for the solution of explicit autonomous ordinary differential equations: squarified telescope matrices, J. Math. Chem., 55(1), pp. 175-194, Jan. 2015, DOI:10.1007/s10910-016-0678-8

122. Evrim Korkmaz Özay and Metin Demiralp, "Weighted tridiagonal matrix enhanced multivariance products representation (WTMEMPR) for decomposition of multiway arrays: applications on certain chemical system data sets", J. Math. Chem., 55(2), pp. 455-476, Feb. 2017, DOI: 10.1007/s10910-016-0687-7

123. Süha Tuna, M. Demiralp, "Zero interval limit perturbation expansion for the spectral entities of Hilbert­Schmidt operators combined with most dominant spectral component extraction: formulation and certain techniques," J. Math. Chem., 55(6), pp. 1253-1277, Jun. 2017, DOI: 10.1007/s10910-017-0739-7

124. Süha Tuna, M. Demiralp, "Zero interval limit perturbation expansion for the spectral entities of Hilbert­Schmidt operators combined with most dominant spectral component extraction: convergence and confirmative implementations", J. Math. Chem., 55(6), pp. 1278-1300, Jun. 2017, DOI: 10.1007/s10910-017-0740-1

125. Ayla Okan, M. Demiralp, "A self­consistent high dimensional modelling based decomposition approach for univariate linear integral operators: Tridiagonal Kernel Enhanced Multivariance Products Representation (TKEMPR), J. Comput. Appl. Math., 326, pp. 99-115, Dec. 2017, DOI:10.1016/j.cam.2017.05.024

126. Derya Bodur, M. Demiralp, "Influence of a simple pole on the convergence of separate node ascending derivatives expansion (SNADE) on a sequence of nodes alternating between 2 values", Math. Meth. in the Appl. Sci. (MMA) , 41(17), pp. 7333--7350, Mar. 2018, DOI:10.1002/mma.4836

127. Metin Demiralp, "New trends in representation theoretical methodologies, Preface", Math. in Engng, Sci. and Aerospace (MESA), 9, pp. 137--140, May 2018 (no DOI)

128. Metin Demiralp, "Probabilistic evolution theory in its basic aspects, and, its fundamental progressive stages, Review Article", Math. in Engng, Sci. and Aerospace (MESA), 9, pp. 245--275, May 2018 (no DOI)

129. Zeynep Gündoğar, M. Demiralp, "Block tridiagonal enhanced multivariance product representation (BTEMPR)", J. Math. Chem., 56(3), pp. 747-769, Mar. 2018, DOI:10.1017/s10910-017-0828-7

130. Zeynep Gündoğar, Behçet Uğur Töreyin, M. Demiralp, "Tridiagonal Folmat Enhanced Multivariance Products Representation Based Hyperspectral Data Compression", IEEE J. Selec. Top. in Appl. Earth Observ. and Rem. Sens., 11(9), pp. 3272--3278, Jul. 2018, DOI:10.1109/JSTARS. 2018.2851368

131. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, "Probabilistic evolution theory for explicit autonomous ordinary differential equations: recursion of squarified telescope matrices and optimal space extension", J. Math. Chem., 56(7), pp. 1826-1848, Aug. 2018, DOI:10. 1007/s10910-017-0849-2

132. M. Demiralp, "Promenading in the enchanted realm of Kronecker powers: single monomial probabilistic evolution theory (PREVTH) in evolver dynamics", J. Math. Chem., 56(7), pp. 2001-2013, Aug. 2018, DOI:10.1017/s10910-017-0822-0

133. Berfin Kalay, M. Demiralp, "Somehow emancipating Probabilistic Evolution Theory (PREVTH) from singularities via getting single monomial PREVTH", J. Math. Chem., 56(7), pp. 2024-2043, Aug. 2018, DOI:10. 1017/s10910-017-0815-z

134. Semra Bayat Özdemir, M. Demiralp, "Using enchanted features of Constancy Adding Space Extension (CASE) to reduce the dimension of evolver dynamics: Single Monomial Probabilistic Evolution Theory", J. Math. Chem., 56(7), pp. 2044-2068, Aug. 2018, DOI:10.1007/s10910-018-0854-0

135. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, "Solving ODEs by obtaining purely second degree multinomials via branch and bound with admissible heuristic", MDPI Mathematics, pp. 367, Apr. 2019, DOI:10.3390/math7040367

 

[ Başa Dön ]

İnceleyicili Buduncul (Ulusal) Türkçe Dergilerde Yayımlanmış Olan Yazılar

Salt inceleyicili buduncul (türkçe) dergilerde basılan yazılar, İTÜ'nin doktora savı kurallarına uyaraka Metin Demiralp'in yönettiği doktora araştırımlarından öteki yerlerden birinde yayımlanmamış olan kesimlerinden çekilip çıkarılmışlardır. Bu güncelleyiş anında, aşağıdakilerden ilk üç yazı bu bağlamda yayınlanmış bulunanlardandır. Geriye kalan ve aşağıda sıralanmayan yazılar, bu an için yayımlayışa onay almış olmakla birlikte yayımlanmamış durumdadırlar. Bunun nedeni de, ilgili derginin bu an için yayın dışı durumda oluşudur.

 

1. Mehmet Alper Tunga, Metin Demiralp, "Farklı yüksek boyutlu model gösterilim algoritmalarının çok değişkenli interpolasyon uygulamaları", İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 5(5), pp. 45-55, October 2006

2. Esma Meral, Metin Demiralp, "Doğrusal kuvantum sistemlerin eniyilemeli denetiminde kritik süreler", İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 9(5), pp. 39-46, October 2010

3. İrem Yaman, Metin Demiralp, "Dönüşümsel yüksek boyutlu model gösterilimi tabanlı yeni oransal yaklaştıranlar oluşturumu ve LSI sistemlerdeki uygulamaları", İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 9(5), pp. 47-56, October 2010

 

Açkıcıl Sunumlar (ing: Keynote Presentations)

 

Açkıcıl sunumlar çağrılı anlatımlar arasında daha yüksek önemi olan etkinlikler olarak düşünülürler. Kimi yerlerde ödül gibi nitelendirildikleri de söz konusu olabilmektedir. Özgün içerikli oluş gibi nitelikler taşımayabilseler de, çoğunlukla, sunucunun üretmiş olduğu içerikleri kapsarlar. Bu yazılanlar aşağıda adları sıralanmış bulunan sunumlar için de geçerlidir. Bu sunumlar ingilizce gerçekleştirildikleri için adları da ingilizce olarak verilmektedir. Bu sunumların içerikleri Metin Demiralp ve onun topluluğu olan BEBBYT'deki araştırım bulgularının yayımlanmış dokularından oluşturulmuştur. Bu sunumların bir ya da iki sayfalık özetleri ilgili bildiri okunaklarında (kitaplarında) bulunabilir. Bunların adları, aşağıda, zamanda ilerleyen biçemde, verilmektedirler. İlgili toplantıda bildirilerde içerilmemiş bulunan çağrılı anlatımlar da aşağıdaki dizelgede verilmektedir.

 

1. Metin Demiralp, "A One Node Fluctuation Suppressing Power Means and Mean Powers", 10th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'08), Bucharest, Romania, 7-9 November, Keynote Speech, 2008

2. Metin Demiralp, "Multivariate Data Completion or Addition on a Single Curve Representation of a Hyperrectangular Grid Fluctuation Suppression", 8th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Applied Computer Science (ACOS'08), Venice, Italy, 21--23 November, Keynote Speech, 2008

3. M. Demiralp, "Eigenspace Relations Amongst the Universal Matrices in Fluctuation Free Approximation Theory", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye, 30 May - 1 June 2009., pp. 11-12, Keynote Speech, 2009

4. M. Demiralp, "Optimization Based Matrix Decomposition Methods and Their Utilization in Applications", Proceedings for the WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization (SMO'09), 3-5 September 2009, Budapest, Hungary, Keynote Speech, Abstract, pp. 15-16, 2009

5. M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation(s) as Multilinear Array Decomposition Method(s)", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, Keynote Speech, Abstract, pp. 19-20, 2009

6. M. Demiralp, "New Generation HDMR Based Multiway Array Decomposers: Enhanced Multivariance Products Representation (EMPR)", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, Keynote Speech, pp. 16-17, 2010

7. M. Demiralp, "Fluctuation Free Matrix Representation in Expectation Value Dynamical Issues and Their Applications", WSEAS MCBC'11, Braşov, Romania, 11-13 April, Keynote Speech, pp. 13-14, 2011

8. M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation (HDMR) and Enhanced Multivariate Product Representation (EMPR) as Small Scale Multivariate Decomposition Methods", WSEAS ECC'11 and F-and-B'11, Paris, France, 28-30 April, Keynote Speech, pp. 15-16, 2011

9. M. Demiralp, "Dominating the Constancy in Enhanced Multivariate Product Representation (EMPR) Via Support Function Selection", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, Keynote Speech, pp. 11-12, 2011

10. M. Demiralp, "Tensors or Folvecs, Folmats and Folarrs: Welcome to the Enchanted Realm of Linearity", WSEAS supported IAASAT Conference, University of Craiova, Drobeta Turnu Severin, Romania, 27-29 October 2011, Keynote Speech, pp. 10-10, 2011

11. M. Demiralp, "Nonlinear Explicit Ordinary Differential Equations: Are They Really Nonlinear?", WSEAS MACMESE'11, Catania, Sicily, Italy, 3-5 November 2011, Keynote Speech, pp. 15-16, 2011

12. M. Demiralp, "Solving Initial Value Problems of Multivariable Parabolic Systems via Expectation Values: Probabilistic Evolution, Exactness and Approximants" WSEAS MCBC'12, "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, Keynote Speech, pp. 14-15, 2012

13. M. Demiralp, "Quantum Expected Value Dynamics in Probabilistic Evolution Perspective", CMMSE 2012, Murcia, Spain, 2-5 July 2012, Keynote Speech ("keynote speech" in website, "plenary speech" in proceedings), pp. 449-459, 2012

14. M. Demiralp, "Boundary Value Problems of Explicit ODEs in Probabilistic Evolution Perspective", ICNPAA 2012, World Congress: 9th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences", Vienna, Austria, 10-14 July 2012, , Keynote Talk, (to be published in the relevant AIP Proceedings, 2012)

15. M. Demiralp, "Folding and Unfolding Related Issues, Especially Decompositions, in Data Processing", WSEAS CSCC'12, WSEAS International Conference on Computers, Kos Island, Greece, 14-17 July 2012, Keynote Talk, pp. 19-19

16. M. Demiralp, "Singing in the Magic Empire of Stars: Probabilistic Evolution Approach to Celestial Mechanical Problems", WSEAS ISTASC'12, WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation, İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, Keynote Talk, pp. 14-14

17. M. Demiralp, "Kronecker Power Series in Quantum Mechanical Probabilistic Evolution Approach: Managing Arbitrariness in Spectral Issues of the Propagation Superoperator", Mathematical Methods for Information Science and Economics, Proceedings of the 17th WSEAS International Conference on Applied Mathematics (AMATH'12), Montreux, Switzerland, 29-31 December 2012 , Keynote Talk, pp. 12-13

18. M. Demiralp, "Fluctuation Expansion in the Expected Value Evolution for Quantum Dynamics: Basic Issues and the Fluctuation Free Equations", Latest Trends in Applied Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Applied Computer and Applied Computational Science (ACACOS'13), Kuala Lumpur, Malaysia, 2-4 April 2013, Keynote Talk, pp. 12-13

19. M. Demiralp, "Direct Power Series for Multivaried Functions: Welcome to the Charming World of Kronecker Product", Recent Advances in Finite Differences and Applied and Computational Mathematics, Proceedings of the second WSEAS International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM'13), Vouliagmeni, Athens, Greece, 14-16 May 2013, Keynote Talk, pp. 12-13

20. M. Demiralp, "Kronecker power series and probabilistic evolution approach for the solution of explicit ODEs: Applications in dynamical and quantum dynamical systems", The proceedings of the 13th international conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 13), 24-27 June 2103, Almeria, Spain,, Keynote talk.

21. M. Demiralp, "Shifting the Expansion Point in Direct Power Series of Multivaried Functions", Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering, Proceedings of the 2013 WSEAS International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (AMCME'13), Rhodes Island, Greece, 16-19 July 2013 , Keynote Talk, pp. 17-18

22. M. Demiralp, "No Need to be Afraid of Multivariance in Multiway Arrays: Eigenvalue and Singular Value Related Issues", Recent Advances in System Theory, Signal Processing and Computation, Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), Valencia, Spain, 6-8 August 2013, Keynote Talk, pp. 12-13

23. M. Demiralp, "Confirming the Power of Probabilistic Evolution Approach: A Concrete Application to Get the Analytical Solution, Mathematical Methods and Optimization Techniques in Engineering, Proceedings of the 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), Antalya, Türkiye (Turkey), 8-10 October 2013, Keynote Talk, pp. 14-15

24. M. Demiralp, "Solving Initial Value Problems of Explicit ODEs via Kronecker Power Series: Disintegration of the Monocular and Telescope Matrices over Similarity Image Basis Sets", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2014 (ICNPAA 2014) World Congress: 10th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 15-18 July 2014, Narvik, Norway, Keynote Speech

25. Metin Demiralp, "Decomposing the Arrays: Most Recent Developments", Europment Conferences: The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2014), Varna, Bulgaria, 13--15 September 2014, Keynote Talk, pp. 15-17 (in proceedings book)

26. Metin Demiralp, "Most Recent Developments within Enhanced Multivariance Products Representation", North Atlantic University Union (NAUN) Conferences: 8th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling (ASM 2014), Florence, Italy, 22-24 November 2014, Keynote Talk, pp. 12-14 (in proceedings book)

27. Metin Demiralp, "Interpolative Aspects of Function Representations in Ascending Derivative Values", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conferences: 19th International Conference on Applied Mathematics (AMATH 2014), İstanbul, Türkiye, 15-17 December 2014, Keynote Talk, pp. 11-12 (in proceedings book)

28. Metin Demiralp, "Gamma function Expansions For Analytic Solutions of Infinite Linear Recursions: Polynomial Coefficient Cases", World Scientific and engineering Academy and Society (WSEAS) and North Atlantic University Union (NAUN) Joint Conferences: 3th International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences (MCSS 2015), Dubai, United Arab Emirates, 22-24 February 2015, Keynote Talk, pp. 12-13 (in proceedings book)

29. Metin Demiralp, "Most Recent Status of Probabilistic Evolution Theory (PET) for Initial Value Problems of Explicit ODEs", Spring World Congress on Engineering and Technology (SCET 2015), Spring International Conference Applied and Engineering Mathematics (AEM-S), Beijing, Prople's Republic of China, 14-16 April 2015, Invited (Keynote) Talk, pp. 7-8 (in proceedings book)

30. Metin Demiralp, "Space Pruning Approach to the Solution of Eigenvalue Problems for Singular Ordinary Differential Operators", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conferences: 4th International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM 2015), Seoul, South Korea, 5-7 September 2015, Keynote Talk, (it will appear in proceedings book)

31. Metin Demiralp, "High Dimensional Model Representation Theory From Beginning to Its Most Recent Form", 6th Workshop on High Dimensional Approximation (HDA 2015), Bonn, Germany 14-18 September 2015, One of Three Invited Talks, 2015.

32. Metin Demiralp, "Enhanced Multivariance Products Representation (EMPR) From Scratch to Its Most Recent Status" International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2016 (ICNPAA 2016 ) World Congress: 11th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 4-8 July 2016, La Rochelle, France, Keynote Speech

33. Metin Demiralp, "Optimisation Based Spectral Issues for Specific Rectangular Matrices: Monocular Matrices and Kronecker Power Spaces", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS ) Conferences, Ischia, Italy, 17-19 June 2016, Keynote Talk

34. Metin Demiralp, "Space Pruning Approach to the Solution of Eigenvalue Problems for Singular Ordinary Differential Operators", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conferences, İstanbul, Türkiye, 15-17 April 2016, Keynote Talk

35. Metin Demiralp, "Space Extension Conceptuality and the Recent Status of Probabilistic Evolution Theory (PREVTH)", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2016 (ICNPAA 2016) World Congress: 12th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 3-6 July 2018, Yerevan, Armenia, Keynote Speech

 

Tümkatılımcıl Anlatımlar (ing: Plenary Lectures)

 

Metin Demiralp'in verdiği tümkatılımcıl anlatımlar hep onun ya da topluluğu olan BEBBYT'nun özgün bulgularına ilişkilendirilmiştir. Bunların bir ya da iki sayfalık özetleri ilgili bildiri okunağında (kitabında) bulunabilir. Bunlar, zamanda ilerleyen biçemde ve adları sunuldukları dilde olacak biçemde aşağıda dizelge olarak verilmektedir.

 

1. Metin Demiralp, "Expectation Value Based Mathematical Methodology in Quantum Optimal Control Problems", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics (MATH'06), 27-29 May 2006, İstanbul, Türkiye, (Plenary Lecture), 2006

2. Metin Demiralp, "New Horizons in Data Partitioning Via High Dimensional Model Representation", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics, 10-16 July 2006, Vouliagmeni Beach, Greece, (Plenary Lecture), 2006

3. Metin Demiralp, "Univariance Optimization in High Dimensional Model Representation Over Uniformly Data Filled Hypergrid", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics (MATH'06), 22-24 September 2006, Lisbon, Portugal, (Plenary Lecture), 2006

4. Metin Demiralp, "Fluctuation Expansion at the Horizon as a New and Efficient Tool for Integration ODE and PDE Solving", 11th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 22-24 March 2007, Dallas, USA, (Plenary Lecture), 2007

5. Metin Demiralp, "Multivariate Interpolation Via Spline Basis Set and High Dimensional Model Representation", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTACS'07), 24-26 August 2007, Vouliagmeni Beach, Greece, (Plenary Lecture), 2007

6. Metin Demiralp, "Recent Developments in the Fluctuation Expansion of Univariate Functions' Matrix Representations", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, (Plenary Lecture), 2007

7. M. Demiralp, "Symposium: Recent developments in numerical schemes for Hilbert space related issues in science and engineering" (Preface), AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009 ), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October2009, Rhodes, Greece, 1504, pp 784, DOI: 10.1063/1.4771810, 2009

8. M. Demiralp, "Symposium: Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing (Preface)", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, Rhodes, Greece, 19-26 September 2010, 1281, pp. 1921, 2010. DOI: 10.1063/1.3498299, 2010

9. M. Demiralp, "Decomposing Functions, Arrays or Function Arrays", Lecture Talk based on the symposium 48's preface, AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389(1), pp. 1138-1138, 2011

10. M. Demiralp, "Preface of the "Third ICNAAM Symposium on recent developments in Hilbert space tools and methodology for scientific computation", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2012), 15--20 September 2012, Kos Island, Greece, AIP Proceedings, 1479, pp. 1981-1981, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.47565

11. Metin Demiralp, "A Brief Recall of Mathematical Fluctuation Theory and Kronecker Power Series (Introductory lecture talk in The First ICCMSE 2014Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems; corresponds to the preface of the symposium part in relevant AIP proceedings)", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2014), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1618, pp: 874-874, Oct. 2014, DOI: 10.1063/1.4897871

12. Metin Demiralp, "Recent Developments in the Fluctuation Expansion of Univariate Functions' Matrix Representations", The 2014 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, (CMMSE 2014), 3-7 July, 2014, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, (Plenary Lecture in the special session, "Recent Methodological Developments in Function Approximation, Multiway Array Decompositions, ODE and PDE Solutions: Applications From Dynamical Systems to Quantum and Statistical Dynamics"), 2014

13. Metin Demiralp, "Infinite Node Interpolation, Space Extension, EMPR Tridiagonalization" (Opening lecture talk relevant to "Preface of the Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing"), International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2014), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22--28 September 2014, Rhodes Island, Greece, AIP Proceedings, 1648 , papNo: 160001, (1 page), Mar. 2015, DOI: 10.1063/1.4912451

14. M. Demiralp, "Preface of the Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2015), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 170001", pp. 170001-1 - 170001-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938936

15. M. Demiralp, "Multivariate Representation for Discrete and Continuous Mathematical Objects" conclusion and future work, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 5, pp. 734-743, 744-753, 754-764 (this talk has been based on these three papers for which no speeches have been delivered), 2017

 

Özelöğretçil Sunumlar (ing: Tutorials)

 

Bu güncelleyiş anında, Metin Demiralp'in gerçekleştirilmiş iki özelöğretçil sunumu bulunmaktadır. Bunların her ikisi de onun özgün katkılarda bulunmuş olduğu uzmanlık alanındandırlar. Bunlardan ikincisi ICNPAA 2016'dan hemen önce gerçekleştirilen özelöğretçil oturumun açılış sunumudur.

 

1. M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation From Beginning to Present Status", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics (MATH'06), 27-29 May 2006, İstanbul, Türkiye, Tutorial, 2006

2. M. Demiralp, Opening talk of the tutorial session entitled "Multivariate Function Decomposition and Data Analysis with a Basic Focus on HDMR and EMPR to Present Status", Just before the congress ICNPAA 2016 , 5-8 July 2016, La Rochelle, France, 4 July 2016, Pre-Congress Tutorial Session, 2016

Burada ikinci kesim tüm günlük bir etkinlik olarak düzenlenmiştir ve bu yüzden çok kapsamlıdır. Bu doğrultuda çok daha ayrıntılı bilgi içeren okuyucular M. Demiralp ile iletişim kurabilirler.

 

Bir Sayfalık Özetli Katkıcıl Sunumlar

 

Bir kesim toplantılar sunumları kısa yazı ya da genişletilmiş özet olarak bildiri okunaklarında yayımlamayabilmektedir. Bunun yerine, katı eşbasım (ing: hard copy) ya da sanaldoku yörelerinde (ing: web site) yapısında bir sayfalık (ya da daha kısıtlı, sözgelimi en çok 100 sözcüklü biçemde) özetçeler (ing: abstract) yayımlayabilmektedirler. Bunlar zamanda ilerleyen biçemde aşağıdaki dizelgede verilmektedir.

 

1. M. Demiralp, "Random Sampling Fluctuation Free Multivariate Integration", Conference on Scientific Computing, Conference in honour of Professor Ernst Hairer's 60th birthday, 17-20 June 2009, Geneve, Switzerland , Abstract, pp. 20-20, 2009

2. M. Demiralp, "Random Sampling High Dimensional Model Representation Via Fluctuation Free Integration", SIAM Annual Meeting (AN09), 6-10 July 2009, Denver, Colorado, ABD, Abstract, pp. 28-28, 2009

3. M. Demiralp, "Quantum Optimal Control Via Fluctuation Free Integration", SIAM Conference on Control and Its Application (CT09), 6-8 July 2009, Denver, Colorado, USA, Abstract, pp. 109-109, 2009

4. Evrim K. Özay, M. Demiralp, "Moebius Transformational Discrete High Dimensional Model Representation: Truncated Approximants", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2012 (ICNPAA 2012) World Congress: 9th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 10-14 July 2012, Vienna, Austria

5. M. Demiralp, "Fine Tuning Points in Reduced Array Decomposition at Constancy Limit", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2014 (ICNPAA 2014) World Congress: 10th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 15-18 July 2014, Narvik, Norway

6. Süha Tuna and M. Demiralp, "Finding Support Function Class Flattening the Constancy at Zero Volume Limit for Enhanced Multivariance Products Representation (EMPR)", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2014 (ICNPAA 2014) World Congress: 10th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 15-18 July 2014, Narvik, Norway

 

Askısunumlar (ing: Posters)

 

İyi bilindiği üzere, askısunumlar yazılı biçemde gerçekleştirilen sunumlar olup sözel etkileşimler istek üzerine gerçekleştirilir. Metin Demiralp'in önemli askısunumları ilerleyen zaman biçeminde aşağıda verilmektedir. Başlıklar yine sunum dilindedir.

 

1. M. Demiralp, "The Role of the Dipole Function in Quantum Optimal Control Theory", 12th International Congress of Quantum Congress, (ICQC12), 21-26 May 2006, Kyoto, Japan, pp. B187-B187, Poster, 2006

2. M. Demiralp, "Fluctuation Expansions in Quantum Chemistry", 12th International Congress of Quantum Congress, (ICQC12), 21-26 May 2006, Kyoto, Japan, pp. C165-C165, Poster, 2006

3. Emre Demiralp, L. Hernandez-Garcia, R. Gonzalez, M. Demiralp, J. Jonides, "Nonlinear Space Extension and PCA Based Multivariate Connectivity Analysis of fMRI Data", Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Barcelona, Spain, 8-11 June, Poster, 2010

4. Emre Demiralp, K. Flegal, L. Hernandez-Garcia, R. Gonzalez, M. Demiralp, P. Reuter-Lorenz, J. Jonides, "Test-Retest Analysis of fMRI Reliability Using Permutation Testing in a Verb Generation Task", Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. Barcelona, Spain, 8-11 June, Poster, 2010

 

Budunlararası Seminerler

 

Metin Demiralp'in Türkiye'deki ilgili kuruluşlarda çok sayıda tüzel nitelikli, ve de, yabancı ülkelerdeki küçük topluluklarda tüzel nitelikli olmayan çok sayıda seminer vermiş oluşuna karşın, aşağıdaki tüzel nitelikli seminerler çağrı üzerine ve yaygın duyurumlu olarak gerçekleştirilenlerdir. Adlar seminerin verildiği dilde yazılmışlardır.

 

1. M. Demiralp, "Recent Developments on High Dimensional Model Representation in İstanbul Technical University", Princeton University, Chemistry Department, Prof. Herschel Rabitz Group, Seminar, 17 March 2007, Princeton, NJ. USA, 2007

2. M. Demiralp, "Certain Milestones in the Development of Quantum Optimal Control Theory and Its Applications"; Decision, Control, and Optimisation Series; University of Illinois at Urbana-Champaign, Decision and Control Laboratory, Coordinated Science Laboratory, 28 March 2007, Urbana, IL, USA, 2007

 

Budunlararası Bilimcil Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Okunaklarında Yayımlanan Katkılar

 

Prof. Dr. Metin Demiralp'in katıldığı bilimcil toplantıların bir kesiminde, ya bildiri okunağı yayımlanmamış ya da onun katkısı onun tarafından olgun bir yazı olarak inceleyicili bir dergide yayımlanmıştır. Bu yüzden, burada, salt bildiri okunağı yayımlanmış olanlardaki bildiriler sıralanmaktadır.

 

1. M. Demiralp, "Characteristic Function Approach to Density Matrix Calculations", Local Density Approximations in Quantum Chemistry and Solid State Physics, Proceedings Book of the Symposium Satellite to ICQC 1982, Ed. by J. P. Dahl and J. Avery, pp. 323-332, 1984

2. M. Alper Tunga and M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation of Multivariate Interpolation via Hypergrids", 16. International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVI), pp. 416-423, Antalya, Türkiye, 5-7 November, 2001

3. Gülşen Taşkın, Hasan Saygın and M. Demiralp, "Approximation Scheme for Multivariate Hypersurface Fitting Problems", Proceedings GIS 2002 , International Symposium on Geographic Information Systems, İstanbul, Türkiye, September 23-26, pp. 617-623, 2002

4. Gülşen Taşkın, Hasan Saygın and M. Demiralp, "Least Squares Curve Fitting via High Dimensional Model Representation for Digital Elevation Model", Proceedings GIS 2002, International Symposium on Geographic Information Systems, İstanbul, Türkiye, September 23-26, pp. 624-634, 2002

5. M. Alper Tunga, M. Demiralp, "A High Dimensional Model Representation Based Approximation Scheme for Multivariate Interpolation", Proceedings GIS 2002, International Symposium on Geographic Information Systems, İstanbul, Türkiye, September 23-26, pp. 678-686, 2002

6. M. Alper Tunga, M. Demiralp, "A High Dimensional Model Representation Based on Lagrange Interpolation", Proceedings GIS 2002, International Symposium on Geographic Information Systems, İstanbul, Türkiye, September 23-26, pp. 687-696, 2002

7. M. Demiralp, "Weighted Eigenvalue Problem Approach To The Critical Value Determination Of Screened Coulomb Potential Systems", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM 2003) Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 57-60, 2003

8. Tülin Kaman, M. Demiralp, "A Parametric Sensitivity Analysis for the Solution of Extrema Evaluation Problems via a Dimensionality Reducing Approximation Method", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM 2003 ), Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 103-106, 2003

9. Ayşegül Kurşunlu, İrem Yaman, M. Demiralp, "Optimal Control of One Dimensional Quantum Harmonic Oscillator Under an External Field With Quadratic Dipole Function and Penalty on Momentum: Construction of the Linearised Field Amplitude Integral Equation", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM 2003), Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 107-110, 2003

10. M. Alper Tunga, M. Demiralp, "A Factorized High Dimensional Model Representation on the Partitioned Random Discrete Data", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM 2003), Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 162-165, 2003

11. Burcu Tunga, M. Demiralp, "Optimally Controlled Dynamics of One Dimensional Harmonic Oscillator: Linear Dipole Function and Quadratic Penalty", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM 2003) Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 166-168, 2003

12. İrem Yaman, M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation Approximation of an Evolution Operator with a First Order Partial Differential Operator Argument", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Computational Mathematics (NACoM 2003), Anglia Polytechnic University, 23-26 May 2003, Cambridge, UK, pp. 177-180, 2003

13. Esen Akkemik and M. Demiralp, "Algebraic Eigenvalue Problem Modelling via High Dimensional Model Representation", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003) , St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 5-18, 2003

14. N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Hyperspherical or Hyperellipsoidal Coordinates in the Evaluation of High Dimensional Model Representation Approximants", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 48-62, 2003

15. Tuba Civlekoğlu and M. Demiralp, "An HDMR Application to Schrödinger's Equation For Free Particles Under An External Field With Dipole Polarization and With Vanishing Flux Boundary Conditions", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 110-121, 2003

16. M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation And Its Application Varieties", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 146-159, 2003

17. Berna Fırat, Nilay Şenol, and M. Demiralp, "Hyperpolyhedral Weight Construction Through High Dimensional Model Representation: A Hyperrotation Based Application", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 183-192, 2003

18. Tülin Kaman and M. Demiralp, "A High Dimensional Model Representation Application to the Optimal Control of Harmonic Oscillator", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 255-269, 2003

19. M. Engin Kanal, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "A Novel Approach To The Numerical Inversion Algorithm For Adjacent Pentadiagonal Matrices", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23 -28, pp. 270-280, 2003

20. A. Ayhan Kanmaz and M. Demiralp, "Symbolic Computer Programming for Generalized High Dimensional Model Representation", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003 ), St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 281-289, 2003

21. Ayşegül Kurşunlu and M. Demiralp, "Additive and Factorized High Dimensional Model Representation Applications to the Multivariate Diffusion Equation Under Vanishing Derivative Boundary Conditions", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 315-327, 2003

22. Nilay Şenol, Berna Fırat, and M. Demiralp, "Hyperpolyhedral Weight Construction Through High Dimensional Model Representation (HDMR): A Laplace Transform Application", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 366-375, 2003

23. Burcu Tunga and M. Demiralp, "Hybrid High Dimensional Model Representation Approximants And Their Utilization in Applications", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 438-446, 2003

24. Alper Tunga and M. Demiralp, "Data Partitioning via Generalized High Dimensional Model Representation (GHDMR) And Multivariate Interpolative Applications", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23 - 28, pp. 447-462, 2003

25. İrem Yaman and M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation Applications to Exponential Matrix Evaluation", The Fourth International Conference on Tools For Mathematical Modelling (MathTools 2003), St. Petersburg, Russia, June 23-28, pp. 463-474, 2003

26. Hüseyin Kaya, M. Demiralp, "Solving 3D Poisson Equation via HDMR", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 10-15, 2004

27. Burcu Tunga, M. Demiralp, "Instantenous Series in Stability and Robustness Investigations for Quantum Optimal Control: Harmonic Oscillator", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 64-66, 2004

28. M. Demiralp, N. Abdülbaki Baykara, "Asymptotic Expansion for the Generalized Hypergeometric Function of pFp Type at Large Values of the Argument", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 122-124, 2004

29. Tülin Kaman, M. Demiralp, "Perturbation Expansion Around the Nominal Value of External Field Amplitude in Molecular Optimal Control Theory", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 185-188, 2004

30. Ayşegül Kurşunlu, İrem Yaman, M. Demiralp, "A Space Extension Reductive Approach to the Solution of Eigenvalue Problems: Anharmonic Oscillator", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 224-227, 2004

31. Gülşen Taşkın, M. Demiralp, "A Matrix Algebraic Analytic Continuation Method for Hypergeometric Functions of p+1Fp Type", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 388-390, 2004

32. M. Alper Tunga, M. Demiralp, "Error Propagation Through Generalized High Dimensional Model Representation for Data Partitioning", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 406-409, 2004

33. Sevda Üsküplü, M. Demiralp, "A Factorization Method for p+1F p Type Hypergeometric Function Evaluations", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10--15 September 2004, Chalkis, Greece, Wiley, pp. 419-422, 2004

34. İrem Yaman, M. Demiralp, N. Abdülbaki Baykara, "Factorization of Evolution Matrix to Approximate the Hypergeometric Functions of Type pF p", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2004), 10-15 September 2004, Chalkis, Greece , Wiley, pp. 469-472, 2004

35. N. Abdülbaki Baykara, Demiralp, "Two Matrix Factor Approximant Optimization via A Flexibility Function to pFp Type Generalized Hypergeometric Functions", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 707-710, 2005

36. M. Demiralp, "A Fluctuation Expansion Method for the Evaluation of a Function's Expectation Value", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005 ), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 711-714, 2005

37. Hüseyin Kaya, M. Demiralp, "A new order reduction method for particle simulations", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 715-718, 2005

38. Tülin Kaman, M. Demiralp, "Factorization of Evolution Matrix as an Approximation Scheme in the Solution of Optimal Control Problem for One Dimensional Harmonic Oscillator via Time-Variant Weight Functions", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 719-722, 2005

39. Engin Kanal, Sevda Üsküplü, M. Demiralp, "Precision Increased Truncated Derivative Formulae in Terms of Forward and Backward Difference Operators", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 723-726, 2005

40. Ayşegül Kurşunlu, M. Demiralp, "Weight Optimization in Segmented High Dimensional Model Representation For the Partitioning of Uniform Data", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 727-730, 2005

41. Esma Meral, Demiralp, "An Optimized Two Factor Perturbation Based Exponential Matrix Factorization Approach to the Control Equations of Quantum Multiharmonic Oscillator With Linear Dipole Function and Linear Control Agents", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 731-734, 2005

42. Gülşen Taşkın, M. Demiralp, "Random Data Partitioning via Generalized High Dimensional Model Representation for Digital Elevation Models by Using Cubic Spline Interpolation", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005 ), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 735-738, 2005

43. Sevda Üsküplü, Engin Kanal, M. Demiralp, "Extension of a Finite Regular Data Given To Determine A Univariate Function By Using Forward and Backward Difference Operators", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 739-742, 2005

44. İrem Yaman, M. Demiralp, "Function Value Determination Via Asymmetric Interpolation From A Finite Regular Data Set", Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2005), 16-20 September 2005, Rhodes, Greece, pp. 743-746, 2005

45. N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Fluctuation Expansion in the Quantum Optimal Control of One Dimensional Perturbed Harmonic Oscillator", Lecture Series on Computer and Computational Sciences, selected papers from International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2005 (ICCMSE 2005), 21-26 October 2005, Corinth, Loutraki, Greece 4A, Redderbrick BV, pp. 56-59, 2005

46. M. Demiralp, "Determination of Quantum Expectation Values via Fluctuation Expansion", Lecture Series on Computer and Computational Sciences, selected papers from International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2005 (ICCMSE 2005), 21-26 October 2005, Corinth, Loutraki, Greece 4A, Redderbrick BV, pp. 146-149, 2005

47. Esma Meral, M. Demiralp, "Phase Space Consideration in Quantum Dynamical Fluctuation Expansion", Lecture Series on Computer and Computational Sciences, selected papers from International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2005 (ICCMSE 2005), 21-26 October 2005, Corinth, Loutraki, Greece 4A, Redderbrick BV, pp. 406-409, 2005

48. M. Demiralp, "A New Fluctuation Expansion Based Method for the Univariate Numerical Integration Under Gaussian Weights", Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH'08), 16-18 December 2005, Tenerife, Canary Islands, Spain, pp. 68-73, 2005

49. M. Demiralp, "A Univariately Approximate Data Partitioning Algorithm for a Dominantly Multiplicative Multivariate Function", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Computers (ACOS'06), 16-18 April 2006, Hangzhou, China, pp. 556-559, 2006

50. M. Demiralp, "Logarithmic High Dimensional Model Representation, Multiplicative Multivariate Function", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics (MATH'06), 27-29 May 2006, İstanbul, Turkey, pp. 418-423, 2006

51. M. Demiralp, "Additivity and Deviation Multiplicativity Measurers for Uniform Discrete Multivariate Data Via High Dimensional Model Representation Varieties", World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Mathematics, 10-16 July 2006, Vouliagmeni Beach, Greece, pp. 174-178, 2006

52. Volkan Agun, Derya Arda, M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation Based Data Partitioning Implementations Via Parallel Computations", International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM2006), 15-19 September 2006, Hersonnisos, Crete, Greece, pp. 20-23, 2006

53. Derya Arda, Volkan Agun, Metin Demiralp, "Effect of the Differentiation on the Addivity of High Dimensional Model Representation", International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM2006), 15-19 September 2006, Hersonnisos, Crete, Greece, pp. 36-39, 2006

54. M. Demiralp, "Monotonously Increasing Multiplicativity Measurers in Factorized High Dimensional Model Representation", International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM2006), 15-19 September 2006, Hersonnisos, Crete, Greece, pp. 109-112, 2006

55. M. Demiralp, "Transformational High Dimensional Model Representation", International Conference on Computational Mathematics in Science and Engineering (ICCMSE 2006) 27 October-1 November 2006, Chania, Crete, Greece, pp. 128-131, 2006

56. Deniz Güvenç, M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation Based Partitioning of a Function's Data Set With Uncertainty in Data Given Points", International Conference on Computational Mathematics in Science and Engineering (ICCMSE 2006) 27 October-1 November 2006, Chania, Crete, Greece, pp. 180-183, 2006

57. M. Demiralp, "Conversion of First Order Linear Vector Differential Equations with Polynomial Coefficient Matrix to Okubo Form", 11th World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 22-24 March 2007, Dallas, USA, pp. 250-254, 2007

58. M. Demiralp, "Series Expansion of a Function's Expectation Matrix at the Zero Interval Length Limit", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM 2007), 16-20 September 2007, Corfu, Greece, 936, pp. 155-158, Sep. 2007, DOI: 10.1063/1.2790096

59. Sevda Üsküplü and M. Demiralp, "Transformation of Ordinary Differential Equations into Okubo Universal Form with Space Extension and its Truncating Approximations", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, (ICNAAM 2007), 16-20 September 2007, Corfu, Greece, 936, pp. 562-565, Sep. 2007, DOI: 10.1063/1.2790207

60. M. Demiralp, "Expectation Matrix Based Quantum Dynamics of a Univariate System at the Zero Interval Length Limit", Computation in Science and Engineering, AIP Proceedings 963 2B, International Conference on Computational Methods in Science and Engineering, (ICCMSE2007), 25-30 September 2007, Corfu, Greece, pp. 1183-1186, Dec. 2007, DOI: 10.1063/1.2835957

61. Sevda Üsküplü and M. Demiralp, "Conversion of Matrix ODEs to Certain Universal and Easily Handlable Forms Via Space Extension", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 43-47, 2007

62. M. Alper Tunga and M. Demiralp, "Computational Complexity Investigations for High Dimensional Model Representation Algorithms Used in Multivariate Interpolation Problems", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 133--139, 2007

63. İrem Yaman and M. Demiralp, "The Zero Interval Limit Spectrum of a Truncated Fluctuation Matrix on a Univariate Function Type Multiplicative Algebraic Operator Over The Relevant Hilbert Space", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 146-151, 2007

64. Caner Gülpınar, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "The Influence of the Peak Location on the Additivity of the High Dimensional Model Representation", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 152-156, 2007

65. Burcu Tunga and M. Demiralp, "A Novel Hybrid High Dimensional Model Representation (HHDMR) Based on the Combination of Plain and Logarithmic High Dimensional Model Representation", Applied Mathematics for Science and Engineering, World Scientific and Engininering Academy and Society (WSEAS) Conference on Applied Mathematics (MATH'07), 29-31 December 2007, Cairo, Egypt, pp. 157-161, 2007

66. Handan Demirer, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation For Exponential Function With Quadratic Argument", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), Additional Proceeding, 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 26-33, 2008

67. M. Alper Tunga and M. Demiralp, "Introductory Steps For An Indexing Based HDMR Algorithm: Lumping HDMR", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 129-135, 2008

68. Buket Benek and M. Demiralp, "Approximation Methods for the Solution of Quantum Evolution Equations at the Zero Fluctuation Limit", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 136-140, 2008

69. Nejla Altay and M. Demiralp, "Numerical Solution of Differential Equations Via Splines", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 141-145, 2008

70. Ayşegül Kurşunlu and M. Demiralp, "Partial Derivative Evaluating Formulae From a Data Given on the Nodes of a Regular Planar Grid", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 146-150, 2008

71. İrem Yaman and M. Demiralp, "Rayleigh Quotient Maximization Via Matrix Direct Product Based Factorization", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 151-155, 2008

72. Nejla Altay and M. Demiralp, "Numerical Solution of Ordinary Differential Equations in Fluctuationlessness Theorem Perspective", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08) , 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 162-167, 2008

73. Engin Kanal and M. Demiralp, "Data Partitioning Via High Dimensional Model Representation by Using Paralel Computing", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 168-173, 2008

74. Sevda Üsküplü and Metin Demiralp, "Conversion of PDEs to Certain Universal and Easily Handleable Forms Via Space Extension", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08) , 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 179-182, 2008

75. Caner Gülpınar, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "How Additive Are the Fourier Series in the Sense of High Dimensional Model Representation?" Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 183-188, 2008

76. Coşar Gözükırmızı and M. Demiralp, "Introductory Steps for the Design of An Algorithm for Finding the Higher Order Fluctuation Terms via Symbolic Simplifications", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 189-192, 2008

77. Burcu Tunga and M. Demiralp, "Fluctuationlessness Approximation Towards Orthogonal Hyperprismatic Grid Construction", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 193-197, 2008

78. Berfin Kalay and M. Demiralp, "Smoothening the Integrands to Increase the Quality of Fluctuationlessness Approximation in Numerical Integration", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 204-208, 2008

79. Nihal Şen, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation (HDMR) and Transformational HDMR", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08) , 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 209-215, 2008

80. Muzaffer Ayvaz and M. Demiralp, "Utilization of the Fluctuationlessness Theorem in the Evaluation of Certain Operator Matrix Representations for Optimally Controlled Simple Quantum Harmonic Oscillator", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08) , 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 216-220, 2008

81. Pınar Tiryaki, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "On the role of the Weight Function in the Truncation Quality of High Dimensional Model Representation", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 221-226, 2008

82. Esma Meral and M. Demiralp, "A Perturbative Approach to the Critical Time Durations in Quantum Optimal Control for Multivariate Harmonic Oscillator", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 227-231, 2008

83. Evrim Korkmaz and M. Demiralp, "Small Scale High Dimensional Model Representation", Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering, World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference on Multivariate Analysis and Its Application for Science and Engineering (MAASE'08), 29-31 May 2008, İSTANBUL, Türkiye, pp. 232-236, 2008

84. Nejla Altay, M. Demiralp, "Application of Fluctuationlessness Theorem on the Numerical Solution of Higher Order Linear Ordinary Differential Equations", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, 1048, pp. 52-55, Sep. 2008, DOI: 10.1063/1.2990978

85. N. Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit, M. Demiralp, "A Hybridized Finite Taylor Formula by Fluctuation Free Remainder Term for Univariate Function Approximation", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, 1048, pp. 87-91, Sep. 2008, DOI: 10.1063/1.2991072

86. M. Demiralp, "Finite Subspace Matrix Representation of the Multiplications Operator's Resolvent in Terms of Fluctuation Matrices", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, 1048, pp. 159-162, Sep. 2008, DOI: 10.1063/1.2990880

87. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, "Evaluation of Fluctuation Coefficients for Three Consecutive Term Recursive Basis Functions", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, 1048, pp. 231-234, Sep. 2008, DOI: 10.1063/1.2990899

88. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Evaluation of Univariate Integrals via Fluctuationlessness Theorem", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, 1048, pp. 239-243, Sep. 2008, DOI: 10.1063/1.2990901

89. Burcu Tunga, M. Demiralp, "Applications of Multivariate Integration via Fluctuationlessness Approximation: HHDMR", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, 1048, pp. 561-565, Sep. 2008, DOI: 10.1063/1.2990986

90. Sevda Üsküplü, M. Demiralp, "Univariate Integration via Space Extension Based No Fluctuation Approximation", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, 1048, pp. 566-569, Sep. 2008, DOI: 10.1063/1.2990987

91. İrem Yaman, M. Demiralp, "An Integration Free Universal Approximation Method Based on Orthogonal Polynomials", AIP Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2008), 15-20 September 2008, Kos, Greece, 1048, pp. 601-604, Sep. 2008, DOI: 10.1063/1.2990997

Aşağıdaki üç yazının ICCMSE 2008 kapsamında oluşuna karşın, toplantı bildirileri okunağı 2009'da yayımlanmıştır. Buna karşın, bu yazılar okunağın basım yılı olan 2009 kapsamında değil 2008 kapsamında yerleştirilmiştir.

92. N.Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit and M. Demiralp, "A Hybridized Finite Taylor Formula by Fluctuation Free Remainder Term for a Multivariate Function Approximation", AIP Proceedings of the Sixth International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2008) Hersonissos, Crete, Greece, 25--30 September, 1148, pp, 21-24, DOI: 10.1063/1.3225279, 2009

93. M. Demiralp, "Approximation of the Independent Variable's Resolvent Via Hilbert Space Folding on its Control Subspace", AIP Proceedings of the Sixth International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2008), Hersonissos, Crete, Greece, 25 - 30 September, 1148, pp. 65-68, DOI: 10.1063/1.3225397, 2009

94. Ercan Gürvit, N.Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Evaluation of Multivariate Integrals Via Fluctuationlessness and Taylor's Remainder", AIP Proceedings of the Sixth International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Hersonissos, Crete, Greece, 25 - 30 September, , 1148, pp. 128-132, DOI: 10.1063/1.3225252, 2009

95. Ercan Gürvit, N.Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Numerical Integration of Bivariate Functions over a Non Rectangular Area by Using Fluctuationlessness Theorem", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye, 30 May - 1 June 2009., pp. 81-86, 2009

96. Nejla Altay and M. Demiralp, "Fluctuationlessness Theorem and its Application to Boundary Value Problems of ODEs", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye, 30 May - 1 June 2009, pp. 87-92, 2009

97. Coşar Gözükırmızı and M. Demiralp, "The Application of the Fluctuation Expansion with Extended Basis Set to Numerical Integration", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye, 30 May - 1 June 2009., pp. 93-100, 2009

98. M. Alper Tunga and M. Demiralp, "A Reverse Technique for Lumping High Dimensional Model Representation Method", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye, 30 May - 1 June 2009., pp. 101-106, 2009

99. Sevda Üsküplü and M. Demiralp, "Truncation Approximations For Two Term Recursive Universal Form Of Matrix Ordinary Differential Equations", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye, 30 May - 1 June 2009., pp. 107-111, 2009

100. Süha Tuna, Burcu Tunga N.Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Fluctuation Free Matrix Representation Based Univariate Integration in Hybrid High Dimensional Model Representation (HHDMR) Over Plain and Factorized HDMR", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye, 30 May - 1 June 2009., pp. 112-117, 2009

101. Burcu Tunga and M. Demiralp, "A Nonlinear Perturbative Scheme to Solve Weight Optimization Problem of High Dimensional Model Representation (HDMR)", Proceedings for the WSEAS Conference on the 2nd Multivariate Analysis and its Application in Science and Engineering (MAASE'09), İstanbul, Türkiye, 30 May - 1 June 2009., pp. 118-124, 2009

102. M. Demiralp and Emre Demiralp, "A New Straightforward Decomposition Method Without Iteration to Approximate Matrices via Dominant Basis Matrices", The International Conference on Scientific Computing, WorldComp09, (CSC'09), 13-16 July 2009, Las Vegas, Nevada, USA., pp. 79-83, 2009

103. M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation Supported by Products of Univariate Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2009 ), 18-22 September 2009, Rethymno, Crete, Greece, 1168, pp. 420-423, Sep. 2009, DOI: 10.1063/1.3241486

104. M. Demiralp and Emre Demiralp, "An Orthonormal Decomposition Method For Multidimensional Matrices", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2009), 18-22 September 2009, Rethymno, Crete, Greece, 1168, pp. 424-427, sep. 2009, DOI: 10.1063/1.3241487

105. N. Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit and M. Demiralp, "Fluctuationless Univariate Integration Through Taylor Expansion With Remainder By Using Oscillatory Function Basis Sets", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2009), 18-22 September 2009, Rethymno, Crete, Greece, 1168, pp. 428-431, Sep. 2009, DOI: 10.1063/1.3241488

106. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Taylor Series Expansion with the Fluctuation Freely Approximated Remainder Over Highly Oscillatory Basis Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2009), 18-22 September 2009, Rethymno, Crete, Greece, 1168, pp. 432-435, Sep. 2009, DOI: 10.1063/1.3241489

107. N. Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit and M. Demiralp, "Numerical Approximation to Multivariate Functions Using Fluctuationlessness Theorem with a Trigonometric Basis Function to Deal with Highly Oscillatory Functions", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 394-399, 2009

108. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara, and M. Demiralp, "Numerical Integration of Bivariate Functions Using Fluctuationlessness Theorem with a Trigonometric Basis Function to Deal with Highly Oscillatory Functions", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 400-405, 2009

109. M. Tuba Gülpınar, Caner Gülpınar and M. Demiralp, "Experimentations on the Gaussian Wave Type Basis Set for the Matrix Representations of Certain Univariate Functions", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 406-412, 2009

110. Caner Gülpınar, M. Tuba Gülpınar and M. Demiralp, "Experimentations on the Associate Laguerre Basis Set For Certain Univariate Function Matrix Representations", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 413-418, 2009

111. Muzaffer Ayvaz and M. Demiralp, "Expectation Value Evolutions for the One Dimensional Quantum Harmonic Oscillator Under the Influence of External Dipol Effects", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 419-424, 2009

112. M. Demiralp, "Quantum Mechanical Matrix Ordinary Differential Equations and Their Solutions by Characteristic Evolutions", Proceedings for the Applied Computing Conference (ACC'09, WSEAS International Conference), 28-30 September 2009, Vouliagmeni, Greece, pp. 657-662, 2009

ICCMSE 2009 AIP Bildiri Okunağı oldukça uzun bir gecikim sonrasında Aralık 2012'de basılmıştır. Bununla birlikte, bununla ilgili bilgi, toplantıların zamancıl konumlarına uyumlu olabilmek için, bu konumda verilmektedir.

113. M. Demiralp, "Various Parallel and Diversive Aspects of the Mathematical Fluctuations Theory with the Standing Related Issues", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp 364-376, Dec. 2012, DOI: 10.1063/1.4771729

114. Coşar Gözükırmızı and M. Demiralp, "Self-consistent Fluctuation Expansion and its Application To Numerical Integration", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp 788-791, Dec. 2012, DOI: 10.1063/1.4771812

115. M. Alper Tunga and M. Demiralp, "Fluctuation Free Matrix Representation Based Random Data Partitioning Through HDMR", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp 792-795, Dec. 2012, DOI: 10.1063/1.4771813

116. Burcu Tunga and M. Demiralp, "Support Function Influences on the Univariance of the Enhanced Multivariance Product Representation", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp 796-799, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4771814

117. Süha Tuna, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Taylor Series Based Integration With The Fluctuation Freely Approximated Remainder Over Gauss Wave Type Basis Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp. 800-803, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4771815

118. Muzaffer Ayvaz and M. Demiralp, "Optimal Control Equations for the One Dimensional Quantum Harmonic Oscillator Under the Influence of External Dipole Effects", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp 804-807, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4771816

119. N. Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit and M. Demiralp, "Fluctuation Studies in the Infinite Interval Matrix Representations of Operator Products and Their Decompositions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September- 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp 808-811, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4771817

120. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara, and M. Demiralp, "Fluctuation Studies on the Finite Interval Matrix Representations of Operator Products and Their Decompositions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September- 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp 812-815, Sep. 2012, DOI:10.1063/1.4771818

121. Caner Gülpınar, M. Tuba Gülpınar and M. Demiralp, "Taylor Series Expansion with the Fluctuation Freely Approximated Remainder over Gauss Wave Type Basis Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp. 816-819, Sep. 2012, DOI:10.1063/1.4771819

122. M. Tuba Gülpınar, Caner Gülpınar and M. Demiralp, "Exponentially Supported Polynomial Basis Set Using Fluctuation Free Integration in the Taylor Expansion Remainder Term Evaluation", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp. 820-823, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4771820

123. Sevda Üsküplü and M. Demiralp, "Basic Components in Fluctuation Free Integration of Highly Oscillatory Functions", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp. 824-827, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4771821

124. Evrim Korkmaz and M. Demiralp, "Data Completion Via Combined and Optimized Small Scale High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp. 828-831, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4771822

125. M. Demiralp and Emre Demiralp, "Dimensionality Reduction and Approximation via Space Extension And Multilinear Array Decomposition", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2009), Mini Symposium on Recent Developments in Numerical Schemes for Hilbert Space Related Issues in Science and Engineering, chaired by Metin Demiralp, 29 September - 4 October 2009, Rhodes, Greece, 1504, pp. 837-840, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4771824

126. M. Alper Tunga and M. Demiralp, "Fluctuation Free Matrix Representation Based HDMR Method to Model Multivariate Data", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 240-246, 2010

127. Burcu Tunga and M. Demiralp, "An Iterative Scheme for Enhanced Multivariance Product Representation Method", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 247-255, 2010

128. N.A. Baykara, E. Gürvit and M. Demiralp, "Extended Fluctuationlessness Theorem and its Application to Numerical Approximation via Taylor Series", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 317-323, 2010

129. B. Kalay and M. Demiralp, "Affine Transformational Enhanced Multivariance Product Representation (ATEMPR) and Its Relation to Rational Approximants", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 336-340, 2010

130. Evrim K. Özay and M. Demiralp, "Combined Small Scale Enhanced Multivariance Product Representation", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 350-356, 2010

131. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Extended Fluctuationlessness Theorem and its Application to Numerical Integration via Taylor Series", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 362-368, 2010

132. Emre Demiralp and M. Demiralp, "Reductive Multilinear Array Decomposition Based Support Functions in Enhanced Multivariance Product Representation (EMPR)", Proceedings for the 1st IEEEAM Conference on Applied Computer Science (ACS), Malta, 15-17 September, pp. 448-454, 2010

133. Coşar Gözükırmızı and M. Demiralp, "Numerical Studies on the Use of Enhanced Multivariance Product Representation as a Multiway Array Decomposer", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, 1281, pp. 1922-1925, DOI: 10.1063/1.3498300, 2010

134. Süha Tuna, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Roles of the Basis Functions on the Weight Function Generating Subspace Construction", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, 1281, pp. 1926-1929, DOI: 10.1063/1.3498302, 2010

135. Zeynep Gündoğar, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Basic Features of Conic Transformational High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, 1281, pp. 1930-1934, DOI: 10.1063/1.3498304, 2010

136. Ayla Okan, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Weight Optimization in Enhanced Multivariance Product Representation (EMPR)", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, 1281, pp. 1935-1938, DOI: 10.1063/1.3498306, 2010

137. N. Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit and M. Demiralp, "Multi Nodalset Fluctuation Free Approximation In Taylor Remainder's Evaluation", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, 1281, pp. 1939-1943, DOI: 10.1063/1.3498307, 2010

138. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Multi Nodalset Fluctuation Free Integration In Taylor Remainder's Evaluation", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, 1281, pp. 1944-1949, DOI: 10.1063/1.3498309, 2010

139. Muzaffer Ayvaz and M. Demiralp, "A Fluctuation Analysis at the Classical Limit for the Expectation Dynamics of a Single Quartic Quantum Anharmonic Oscillator", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, 1281 , pp. 1950-1953, DOI: 10.1063/1.3498311, 2010

140. Emre Demiralp and M. Demiralp, "Dynamical Causal Modeling From a Quantum Dynamical Perspective", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, 1281, pp. 1954-1959, DOI: 10.1063/1.3498312, 2010

141. M. Demiralp, "Quantum Dynamics of Multi Harmonic Oscillators Described by Time Variant Conic Hamiltonian and Their Use in Contemporary Sciences", AIP Proceedings for the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2010), Symposium 112, Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 19-26 September 2010, Rhodes, Greece, 1281, pp. 1960-1965, DOI: 10.1063/1.3498315, 2010

Düzenleyicilerin varolduğunu belirtimlerine karşın ICCMSE 2010 AIP Bildiri Okunağı gerçekte bulunamamaktadır. Bunun da ötesinde, varolsa bile herhangi bir toplantı bildiri okunağına erişilememektedir. Bu yüzden, 142. bildiriden başlayıp 146. bildiride son bulan kesimde (bu an için basılmadı durumundadır) deyimini kullanmak durumunda kalınmıştır.

142. Emre Demiralp and M. Demiralp, "Parameter Estimation in Dynamical Causal Modeling", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece, (not printed yet), 2010

143. N. Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit and M. Demiralp, "Expectation Dynamics for Simplest Quantum Harmonic Oscillator from Position and Momentum Operators Perspective", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece, (not printed yet), 2010

144. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Position and Momentum Operator Based Fluctuation Dynamics for Simplest Quantum Harmonic Oscillator", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece, (not printed yet), 2010

145. M. Demiralp and Emre Demiralp, "A Comprehensive Mathematical Look at the Unidimensional Quantum Harmonic Oscillator", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece , (not printed yet), 2010

146. Emre Demiralp and M. Demiralp, "Relationship Between Linear Dynamic Systems and Quantum Harmonic Oscillators", AIP Proceedings for the International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2010), 3-8 October 2010, Kos, Greece, (not printed yet), 2010

147. Alper Tunga and M. Demiralp, "Data Partitioning Through Piecewise Based Generalized HDMR: Univariate Case", 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE'11), Kuşadası, TÜRKİYE, 1-4 June 2011, Proc. Num: 700/47, pp. 1194-1199, 2011

148. Burcu Tunga and M. Demiralp, "A Node Optimisation in Piecewise High Dimensional Model Representation", 2nd International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE'11), Kuşadası, TÜRKİYE, 1-4 June 2011, Proc. Num: 700/49, pp. 1206-1211, 2011

149. Evrim K. Özay and M. Demiralp, "Two Dimensional Node Optimization in Piecewise High Dimensional Model Representation", Proceedings of the International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE2011), Benidorm, Spain, 26-30 June 2011, 2, pp. 724-732, 2011

150. Süha Tuna and M. Demiralp, "Effects of the Weight Function Choices on Single-Node Fluctuation Free Integration", Proceedings of the International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE2011), Benidorm, Spain, 26-30 June 2011, 3, pp. 1157-1167, 2011

151. Burcu Tunga and M. Demiralp, "Basic Issues in Vector High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1143-1146, Sep. 2011, DOI: 10.1063/1.363781

152. Evrim K. Özay and M. Demiralp, "Piecewise Vector High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1147-1151, Sep. 2011, DOI: 10.1063/1.3637818

153. Alper Tunga and M. Demiralp, "Generalized Enhanced Multivariance Product Representation for Data Partitioning: Constancy Level", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011 , 1389, pp. 1152-1155, Sep. 2011, DOI: 10.1063/1.3637819

154. Berfin Kalay and M. Demiralp, "Fundamental Elements of Vector Enhanced Multivariance Product Representation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, Sep. 2011, DOI: 10.1063/1.4756580

155. Letisya Divanyan and M. Demiralp, "Weighted Reductive Multilinear Array Decomposition", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1156-1159, Sep. 2011, DOI: 10.1063/1.3637820

156. Ayla Okan, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "A Gauss Quadrature Like Numerical Integration Approach Based on Hermite Interpolation with Node Optimisation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1168-1171, Sep. 2011, DOI: 0.1063/1.3637823

157. Zeynep Gündoğar, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Derivative Including Quadratures Based on Kernel Decomposition", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1176-1179, Sep. 2011, DOI: 10.1063/1.3637825

158. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Taylor Formula with Remainder Term Evaluated Under a Weight Factor at Fluctuationlessness Limit", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1180-1183, Sep. 2011, DOI: 10.1063/1.3637826

159. N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Small Scale Expansion Possibilities for Weight Functions in High Dimensional Model Representation", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1139-1142, Sep. 2011, DOI: 10.1063/1.3637816

160. Muzaffer Ayvaz and M. Demiralp, "Quantum Optimal Control of Single Harmonic Oscillator Under Quadratic Controls Together With Linear Dipole Polarizability: A Fluctuation Free Expectation Value Dynamical Perspective", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1187-1191, Sep. 2011, DOI:10.1063/1.3637828

161. Süha Tuna and M. Demiralp, "Matrix High Dimesional Model Representation (MHDMR) with the Weight Matrices Generated by Subspace Construction", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1192-1195, Sep 2011, DOI:10.1063/1.3637829

162. M. Demiralp, "Asymptotically Function Flattening Transformations via Taylor Polynomial and Affine Superoperator over Function Operators", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1196-1199, Sep. 2011, DOI:10.1063/1.3637830

163. M. Demiralp and Emre Demiralp, "Array Flattening Transformations via Superoperators on Difference, Unit and Shift Operators", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM2011), Halkidiki, Greece, 19-25 September 2011, 1389, pp. 1200-1203, Sep. 2011, DOI: 10.1063/1.3637831

164. M. Demiralp, "A Gentle Introduction to High Dimensional Model Representation Under Nonproduct Type Weights", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 113-118, 2011

165. Emre Demiralp and M. Demiralp, "Array Flattening Based Univariate High Dimensional Model Representation (AFBUHDMR)", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 107-112, 2011

166. Ayla Okan, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Weight Optimisation in Enhanced Multivariance Product Representation (EMPR) for Given Supports at the Fluctuation Free Integration Limit", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 52-57, 2011

167. Zeynep Gündoğar, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Conic Transformational High Dimensional Model Representation in Comparison With Hermite-Pade Approximants", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 45-51, 2011

168. N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Function Flattening Transformational High Dimensional Model Representation", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September , pp. 64-69, 2011

169. Süha Tuna, N.A. Baykara and M. Demiralp, "Weighted Singular Value Decomposition for Folded Matrices", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 70-75, 2011

170. Muzaffer Ayvaz and M. Demiralp, "Towards a New Multiway Array Decomposition Algorithm: Elementwise Multiway Array High Dimensional Model Representation (EMAHDMR)", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 76-81, 2011

171. Letisya Divanyan and M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation (HDMR) Based Folded Vector Decomposition", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September , pp. 39-44, 2011

172. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Multivariable Function Approximation Applied on a Weighted Taylor Expansion with Remainder Term", Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT'11), IEEEAM, Prague, Czech Republic, 26-28 September, pp. 58-63, 2011

ICCMSE 2011 AIP Bildiri Okunağı, düzenleyicilerin varlığını ilerisürüşlerine karşın, yok durumundadır. Bunun da ötesinde, varolsa bile herhangi bir toplantı bildiri okunağına erişmek olanaklı bulunmamaktadır. Bu yüzden, 173. bildiriden başlayıp 177. bildiride son bulan kesimde (bu an için basılmamış durumda) deyimi kullanılmıştır.

173. M. Demiralp and Emre Demiralp, "Probabilistic Evolutions: The Ultimate, Natural and Exact Linearisation of ODEs", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011 , (not printed yet), 2011

174. M. Demiralp and Emre Demiralp, "Increasing the Qualities of the Truncated Probabilistic Evolutions by Controlling Fluctuations", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011 , (not printed yet), 2011

175. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Employing the Probabilistic Evolutions of ODEs in Function Inversion under Fluctuation Control", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011, (not printed yet), 2011

176. N. Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit and M. Demiralp, "Axial and Planar Probabilistic Evolutions in Explicit Ordinary Differential Equations", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011, (not printed yet), 2011

177. Emre Demiralp and M. Demiralp, "Constrained Parameter Estimation in Dynamical Systems", AIP Proceedings for the 9th International Conference on Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE2011), Halkidiki, Greece, 2-7 October 2011, (not printed yet), 2011

178. N. Abdülbaki Baykara, Ercan Gürvit, M. Demiralp, "Univariate Single Quantum Harmonic Oscillator from Probabilistic Evolution", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 27-32, 2012

179. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Empowering Fluctuation Free Integration via Contour Integration: Circular Contours", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 33-38, 2012

180. Fatih Hunutlu, N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Conicalization of the Probabilistic Evolutions for the Ordinary and Forced Van der Pol Equation under Given Initial Conditions", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 39-44, 2012

181. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, "Convergence of Probabilistic Evolution Truncation Approximants via Eigenfunctions of Evolution Operator", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 45-50, 2012

182. Semra Bayat, M. Demiralp, "Probabilistic Evolution for the Most General First Order Single Unknown Explicit ODEs: Autonomization, Triangularization, and, Certain Important Aspects in the Analysis", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 57-62, 2012

183. Tuğba N. Öztürk, M. Demiralp, "Probabilistic Evolution in Purely Second Order One Unknown Autonomous Explicit ODEs under Initial Conditions", "Mathematical Models and Methods in Applied Sciences", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry (MCBC'12), "G. Enescu" University, Iasi, Romania, 13-15 June 2012, pp. 63-68, 2012

184. N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Taking Care of the Singularities in the Probabilistic Evolutionary Quantum Expectation Value Dynamics", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2012), Murcia, Spain, 2-6 July 2012, 1, pp. 153-156, 2012

185. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Empowering Fluctuation Free Approximation via Contour Integration: Circular Contours", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2012), Murcia, Spain, 2-6 July 2012, 2, pp. 688-698, 2012

186. Fatih Hunutlu, N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Truncation Approximants to Probabilistic Evolution for ODEs Having Two Diagonal Banded Evolution Matrices Under Initial Conditions: Simple Case", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2012), Murcia, Spain, 2-6 July 2012, 2, pp. 720-731, 2012

187. Alper Tunga, M. Demiralp, "A Factorized Novel Bound Analysis For Multivariate Data Modelling: Interval Factorized HDMR", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2012), Murcia, Spain, 2-6 July 2012, 3, pp. 1173-1185, 2012

188. Burcu Tunga, M. Demiralp, "Probabilistic Evolution of the State Variable Expected Values in Liouville Equation Perspective, for a Many Particle System Interacting Via Elastic Forces", Proceedings of the 2012 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2012), Murcia, Spain, 2-6 July 2012, 3, pp. 1186-1197, 2012

189. Süha Tuna, M. Demiralp, "Probabilistic Evolution for Initial Value Problems (IVP) over Fourier Basis Set", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2012 (ICNPAA 2012), World Congress: 9th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 10-14 July 2012, Vienna, Austria AIP Conference Proceedings, 1493(1), pp. 1054-1058, 2012, DOI:10.1063/1.4765618

190. M. Demiralp, "Boundary value problems of explicit ordinary differential equations from probabilistic evolution perspective", International Conference on Nonlinear Problems in Aviation and Aerospace 2012 (ICNPAA 2012), World Congress: 9th International Conference on "Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences, 10-14 July 2012, Vienna, Austria, AIP Conference Proceedings, 1493(1), pp. 306-311, 2012, DOI:10.1063/1.4765505

191 Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Fluctuation Free Differentiation via Circular Contour Integration", Recent Researches in Communications and Computers, WSEAS Proceedings of the 16th International Conference on Computers, a part of CSCC'12, Kos Island, Greece, 14-17 July 2012 pp. 341-346, 2012

192. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, "Analytic Continuation Possibilities for Divergent Initial Vectors in the Probabilistic Evolution of Explicit ODEs", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 182-186, 2012

193. Zeynep Gündoğar, N.A. Baykara, M. Demiralp, "Weight Function Optimisation to Get Constancy for a Given Möbius Transformational High Dimensional Model Representation", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 198-202, 2012

194. Derya Bodur, M. Demiralp, "Probabilistic Evolution Approach to First Order Explicit Ordinary Differential Equations for Two Unknown Case", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 203-207, 2012

195. M. Alper Tunga, M. Demiralp, "Bound Analysis in Univariately Truncated Factorized HDMR for a Multivariate Function Given at the Nodes of an Hypergrid", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012/i>, pp. 208-212, 2012

196. Ayla Okan, N.A. Baykara, M. Demiralp, "Parameter Optimisation to Get Maximum Constancy in Constant Möbius Transformational High Dimensional Model Representation", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 219-223, 2012

197. Tuğba N. Öztürk, M. Demiralp, "Classical Dynamics of Isolated Univariate Quartic Anharmonic Oscillator via Probabilistic Evolution", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 224-228, 2012

198. Ercan Gürvit, M. Demiralp, "Enhanced Multivariate Product Representation at Constancy Level in Probabilistic Evolution Approach to First Order Explicit ODEs", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 229-234, 2012

199. Burcu Tunga, M. Demiralp, "Close-Pack Approach to the Evaluation of Classical Two Particle Cluster Integral for Lennard-Jones Potential", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 235-240, 2012

200. Berfin Kalay, M. Demiralp, "Quantum Expected Value Dynamics in Probabilistic Evolution Perspective for Systems Under Dynamic Weak External Fields", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 241-245, 2012

201. Süha Tuna, M. Demiralp, "Certain Validations of Probabilistic Evolution Approach for Initial Value Problems", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 246-249, 2012

202. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Enhanced Multivariate Product Representation Applied to the Remainder Term of a Multivariate Taylor Expansion Expressed as a Cauchy Integral Form", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 250-255, 2012

203. Fatih Hunutlu, N.A. Baykara, M. Demiralp, "Truncation Approximants and Their Qualities in the Probabilistic Evolution of Van der Pol Equation Under Initial Conditions", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 256-261, 2012

204. Evrim Korkmaz Özay, M. Demiralp, "Support Function Optimisation at Enhanced Multivariance Product Representation via Fluctuationlessness Theorem", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012, pp. 262-267, 2012

205. Muzaffer Ayvaz, M. Demiralp, "Getting Triangularity and Conicality in the Probabilistic Evolutionary Expectation Dynamics of the Purely Quartic Quantum Anharmonic Oscillator", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 268-271, 2012

206. Semra Bayat, M. Demiralp, "Quantum Optimal Control Theoretical Observable Transitions Between State and Costate in Probabilistic Evolution Perspective", Advances in Systems Theory, Signal Processing and Computational Science, Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12), İstanbul, Türkiye, 21-23 August 2012,pp. 272-277, 2012

207. Burcu Tunga, M. Demiralp, "Probabilistic Evolutions in Classical Dynamics: Conicalization and Block Triangularization of Lennard-Jones Systems", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2012), 15--20 September 2012, Kos Island, Greece, AIP Proceedings, 1479, pp. 1986-1989, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4756577

208. Derya Bodur, M. Demiralp, "A Perturbative Approach to High Dimensional Model Representation (HDMR) Under Nonproduct Type Weight and Over Orthogonal Geometry", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2012), 15--20 September 2012, Kos Island, Greece, AIP Proceedings, 1479, pp. 1994-1997, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4756579

209. Berfin Kalay, M. Demiralp, "Fundamental Elements of Vector Enhanced Multivariance Product Representation", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2012), 15--20 September 2012, Kos Island, Greece, , AIP Proceedings, 1479, pp. 1998-2001, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4756580

210. Ayla Okan, N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Fluctuation Suppression to Optimize Initial Data to Increase the Quality of Truncation Approximants in Probabilistic Evolution Approach for ODEs: Basic Philosophy", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2012), 15--20 September 2012, Kos Island, Greece, AIP Proceedings, 1479, pp. 2007-2010, Sep. 2012, DOI: 10.1063/1.4756582

211. M. Demiralp, Berfin Kalay, "Singular One Dimensional Quantum Systems in Fluctuation Free Expectation Dynamics: Reciprocal Interparticle Distance Dependent Systems", The Proceedings of the WSEAS 15th International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'13), 2-4 April 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 207-211, 2013

212. M. Demiralp, Muzaffer Ayvaz, "Expectation Value Dynamics for Isolated Quantum Systems in the Fluctuationlessness Perspective: One Dimensional Symmetric Quartic Anharmonic Oscillator", The Proceedings of the WSEAS 15th International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'13), 2-4 April 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 195-200, 2013

213. M. Demiralp, Semra Bayat, "Fluctuation Free Limit Behavior of the One Dimensional Quantum Systems in Space Extension Perspective: Exponentially Anharmonic Symmetric Oscillator", The Proceedings of the WSEAS 15th International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE'13), 2-4 April 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 201-206, 2013

214. M. Demiralp, "Binomial Expansion for the Kronecker Powers of Vector Sums", The Proceedings of the Second WSEAS International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM'13), 14-16 May 2013, Vouliagmeni, Greece, pp. 140-145, 2013

215. Semra Bayat, M. Demiralp, "Conservation law construction via mathematical fluctuation theory for exponentially anharmonic, symmetric, quantum oscillator", The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013), 24-27 June 2013, Cabo de Gata, Almeria, Spain, 1, pp. 218-225, 2013

216. Derya Bodur, M. Demiralp, "Product type weights generated by a single nonproduct type weight function in high dimensional model representation (HDMR)", The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013), 24-27 June 2013, Cabo de Gata, Almeria, Spain, 2, pp. 265-272, 2013

217. Emre Demiralp, Luis Hernandez-Garcia, M. Demiralp, "Using population level models to characterize individual behavior with space extension and P.E.A.(probabilistic evolution approach), The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013), 24-27 June 2013, Cabo de Gata, Almeria, Spain, 2, pp. 486-495, 2013

218. Metin Demiralp, "Constancy adding space extension (CASE) to get Kronecker power series kernel separability in conical explicit ordinary differential equation solutions", The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013), 24-27 June 2013, Cabo de Gata, Almeria, Spain, pp. 496-503, 2013

219. M. Demiralp, "Kernel separability in Kronecker power solutions for conical explicit ordinary differential equations", The proceedings of the 13th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2013), 24-27 June 2013, Cabo de Gata, Almeria, Spain, pp. 504-512, 2013

220. M. Demiralp, "Enforcing the core rectangular matrices to be in most reductive structures in probabilistic evolution approach, via mathematical fluctuations", The Proceedings of the International Europment Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (Europment AMCME'13), 16-19 July 2013, Rhodes, Greece, pp. 171-178, 2013

221. Zeynep Gündoğar, M. Demiralp, "Constancy Added Space Extension and Kronecker Power Series Kernel Separation for One Variable Conical ODEs", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 61-65, 2013

222. Derya Bodur, M. Demiralp, "Second Degree Rectangular Eigenproblems of Cubic Multiway Arrays", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 66-69, 2013

223. Fatih Hunutlu, M. Demiralp, "Constancy Added Space Extension for Conicalized Van Der Pol Equation and Kronecker Power Series Kernel Separation on the Extended Problem", The Proceedings of the 13th International WSEAS Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 70-75, 2013

224. Gizem Özdemir, M. Demiralp, "First Degree Rectangular Eigenvalue Problems of Cubic Arrays Over Two Dimensional Ways: A Theoretical Investigation", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 76-80, 2013

225. Muzaffer Ayvaz, M. Demiralp, "Space Extension Strategies for Probabilistic Evolution Approach: Classical Symmetric Quartic Anharmonic Oscillator", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 81-86, 2013

226. M. Demiralp, "Fluctuation Suppressing Approximations to the Kronecker Power Series Representation of a Scalar Multivariate Function", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 87-90, 2013

227. M. Demiralp, "Product and Reciprocal Evaluations Over Kronecker Power Series", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 91-95, 2013

228. Berfin Kalay, M. Demiralp, "Constancy Added Space Extension for the Fluctuation Free Expectation Value Dynamics of Hydrogen-like Quantum Systems", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 96-100, 2013

229. Semra Bayat, M. Demiralp, "Space Extensions Including Constancy Addition for Exponentially Anharmonic Symmetric Quantum Oscillator in Fluctuation Free Expectation Value Dynamics", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 111-116, 2013

230. N. Abdülbaki Baykara, M. Demiralp, "Transforming Spherically Symmetric Time-independent Schrödinger Equation with Screened Coulomb Potential to Okubo Form", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 127-131, 2013

231. M. Demiralp, "Power Integral Representation for a Kronecker Power Series to a Multivariate Function and Its Coefficients", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 132-136, 2013

232. M. Demiralp, Muzaffer Ayvaz, "Finite Interval Moment Problem and Related Issues for the Kronecker Power Series", The Proceedings of the WSEAS 13th International Conference on System Theory and Scientific Computation (ISTASC'13), 6-8 August 2013, Valencia, Spain, pp. 142-146, 2013

233. Zeynep Gündoğar, M. Demiralp, "Enhanced Multivariance Product Representation Under an Integral Operator Weight with a Product Type Kernel of Univariate Factors", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 23-28, 2013

234. Semra Bayat, M. Demiralp, "Governing the Reductive Flexibilities in the Kronecker Power Representation of Ordinary Differential Equations", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 120-124, 2013

235. Derya Bodur, M. Demiralp, "High Dimensional Model Representation Under an Integral Operator Weight with a Product Type Kernel of Univariate Factors", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 146-150, 2013

236. Alparslan Pehlivan, M. Demiralp, "Integral Representation Varieties for Kronecker Power Series", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 155-159, 2013

237. Melike Ebru Kırkın, M. Demiralp, "Reciprocal Approximants for Kronecker Power Series", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 166-170, 2013

238. Berfin Kalay, M. Demiralp, "Reducing Multinomiality into Conicality in Autonomous Explicit Ordinary Differential Equations", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 187-191, 2013

239. Muzaffer Ayvaz, M. Demiralp, "Multivariate Hausdorff Moment Problem Arising From Quantum Mechanical Applications of Probabilistic Evolution Approach", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 201-205, 2013

240. Muzaffer Ayvaz, M. Demiralp, "Matrix Weighted Multivariate Hausdorff Moment Problem Arising From Quantum Mechanical Applications of Probabilistic Evolution Approach", The Proceedings of the WSEAS 1st International Conference on Optimization Techniques in Engineering (OTENG'13), 8-10 October 2013, Antalya, Turkey, pp. 222-227, 2013

241. Coşar Gözükırmızı and M. Demiralp, "Constancy Adding Space Extension for ODE Sets with Second Degree Multinomial Right Hand Side Functions", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2014), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1618, pp. 875-878, Feb. 2015, DOI: 10.1063/1.4897872

242. M. Demiralp, "Extended Space Expectation Values in Quantum Dynamical System Evolutions", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2014), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1618, pp. 879-882, Feb. 2015, DOI: 10.1063/1.4897873

243. Berfin Kalay and M. Demiralp, "Extended Space Expectation Values of Position Related Operators for Hydrogen-like Quantum System Evolutions", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2014), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1618, pp. 883-886, Feb. 2015, DOI: 10.1063/1.4897874

244. Bahar Yolcu and M. Demiralp, "Fine Tuning Points of Generating Function Construction for Linear Recursion", 10th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2014), The First ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 4-7 April 2014, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1618, pp. 887-890, Feb. 2015, DOI: 10.1063/1.4897875

245. Emre Demiralp and M. Demiralp, "Tridiagonal Matrix Enhanced Multivariance Product Representation (TMEMPR) for Matrix Decomposition", Proceedings of the 2014 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014), , 3-7 July, 2014, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, (Contributed presentation in the special session, "Recent Methodological Developments in Function Approximation, Multiway Array Decompositions, ODE and PDE Solutions: Applications From Dynamical Systems to Quantum and Statistical Dynamics"), 2, pp. 446-455, 2014

246. Gökhan Göksu and M. Demiralp, "Partial Separation of Unknowns in Cubic Array Decomposition", Proceedings of the 2014 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014),, 3-7 July, 2014, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, (Contributed presentation in the special session, "Recent Methodological Developments in Function Approximation, Multiway Array Decompositions, ODE and PDE Solutions: Applications From Dynamical Systems to Quantum and Statistical Dynamics"), 3, pp. 650-656, 2014

247 Evrim K. Özay and M. Demiralp, "Tridiagonal Matrix Enhanced Multivariance Products Representation (TMEMPR) Studies: Decomposing the Planarly Unfolded Three-way Arrays", Proceedings of the 2014 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014),, 3-7 July, 2014, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, (Contributed presentation in the special session, "Recent Methodological Developments in Function Approximation, Multiway Array Decompositions, ODE and PDE Solutions: Applications From Dynamical Systems to Quantum and Statistical Dynamics"), 3, pp. 785-793, 2014

248. Berfin Kalay and M. Demiralp, "Weight Construction in Extended Space Expectation Values for Singular Quantum Systems at Spectral Structuring and Temporal Constancy Limit", 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Science and in Industry, (MCSI 2014), Varna, Bulgaria, pp. 175-181, DOI:10.1109/MCSI.2014.22, 2014

249. Coşar Gözükırmızı and M. Demiralp, "The Influence of Initial Vector Selection on Tridiagonal Matrix Enhanced Multivariance Products Representation (TMEMPR)", 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Science and in Industry, MCSI 2014, Varna, Bulgaria, pp. 182-188, DOI:10.1109/MCSI.2014.12, 2014

250. Ercan Gürvit, N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Univariate Function Decomposition Via Tridiagonal Vector Enhanced Multivariance Products Representation (TVEMPR)", 2014 International Conference Mathematics and Computers in Sciences and in Industry, (MCSI 2014), Varna, Bulgaria, pp. 189-194, DOI: 10.1109/MCSI.2014.24, 2014

251. Ayla Okan and M. Demiralp, "Tridiagonal Kernel Enhanced Multivariance Products Representation (TKEMPR) for Univariate Integral Operator Kernel", 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Science and in Industry, (MCSI 2014), Varna, Bulgaria, pp. 195-200, 2014, DOI: 10.1109/MCSI.2014.26, 2014

252. M. Demiralp, "Relations Between the Permutations and the Matrix norm in Denumerable Infinite Vector Folding to Semi-Denumerable Infinite Matrices", 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Science and in Industry, (MCSI 2014), Varna, Bulgaria, pp. 195-200, DOI:10.1109/MCSI.2014.26, 2014

253. N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Infinite Vector Decomposition in Tridiagonal Matrix Enhanced Multivariance Products Representation (TMEMPR) Perspective", 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Science and Industry, (MCSI 2014), Varna, Bulgaria, pp. 207-212, DOI:10.1109/MCSI.2014.25, 2014

254. Bahar Yolcu and M. Demiralp, "Fine Tuning Points of Generating Function Construction in Integral Form for Linear Recursions", 2014 International Conference on Mathematics and Computers in Science and in Industry, (MCSI 2014), Varna, Bulgaria, pp. 219-225, DOI: 10.1109/MCSI.2014.31, 2014

255. Ayla Okan and M. Demiralp, "Tridiagonal Kernel Enhanced Multivariance Products Representation (TKEMPR) for Outer Product Sums: Arrowheading EMPR for Kernel (AEMPRK)", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2014), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22-28 September 2014, Rhodes Island, Greece , AIP Proceedings, 1648, papNo: 160002, pp. 160002-1 - 160002-4, Mar. 2015, DOI: 10.1063/1.4912452

256. Berfin Kalay and M. Demiralp, "Fluctuation Removal Around Spectral and Temporal Constancy Limits Via Use of an Extended Space Expectation Value Weight Function for Singular Quantum Systems", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2014), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22-28 September 2014, Rhodes Island, Greece, AIP Proceedings, 1648, papNo: 160003, pp. 160003-1 - 160003-4, Mar. 2015, DOI: 10.1063/1.4912453

257. M. Demiralp, "Separate Node Ascending Derivatives Expansion (SNADE) for Univariate Functions: Conceptuality and Formulation", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2014), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22-28 September 2014, Rhodes Island, Greece, AIP Proceedings, 1648, papNo: 160004, pp. 160004-1 - 160004-4, Mar. 2015, DOI: 10.1063/1.4912454

258. N. Abdülbaki Baykara and M. Demiralp, "Separate Node Ascending Derivatives Expansion (SNADE) for Univariate Functions: Polynomial Recursions, Remainder Bounds and the Convergence", International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2014), The Fourth ICNAAM Symposium on Recent Developments in Hilbert Space Tools and Methodology for Scientific Computing, 22-28 September 2014, Rhodes Island, Greece, AIP Proceedings, 1648 , papNo: 160005, pp. 160005-1 - 160005-4, Mar. 2015, DOI: 10.1063/1.4912455

259. M. Demiralp, "Squarificating the Telescope Matrix Images of Initial Value Vector in Probabilistic Evolution Theory", in the proceeding book of 19th International Conference on Applied Mathematics (AMATH 2014, a World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference), İstanbul, Türkiye, 15-17 December 2014, pp. 99-104, 2014

260. Muzaffer Ayvaz and M. Demiralp, "Computational Complexity Analysis of Probabilistic Evolution Approach", in the proceeding book of 19th International Conference on Applied Mathematics (AMATH 2014, a World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conference), İstanbul, Türkiye, 15-17 December 2014, pp. 115-119, 2014

261. M. Demiralp, "Gamma Function Series Solutions to a Linear Homogeneous Infinite Recursion with Polynomial Coefficients", in the proceeding book of 3th International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences (MCSS 2015, a World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) and North Atlantic University Union (NAUN) Joint Conferences), Dubai, United Arab Emirates, 22-24 February 2015, pp. 33-39, 2015

262. M. Demiralp, "Interpolatory Extensions to Univariate Taylor series: Separate Multinode Ascending Derivative Expansion (SMADE)", in the proceeding book of 3th International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences (MCSS 2015, a World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) and North Atlantic University Union (NAUN) Joint Conferences), Dubai, United Arab Emirates, 22-24 February 2015, pp. 302-307, 2015

263. Coşar Gözükırmızı and M. Demiralp, "Probabilistic Evolution Theory for ODE sets with second degree multinomial right hand side functions: Implementation", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2015), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 170002, pp. 170002-1 - 170002-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938937

264. Evrim K. Özay and M. Demiralp, "Combined Small Scale Enhanced Multivariance Product Representation (CSSEMPR) for Image Reconstruction", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2015), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 1700003, pp. 170003-1 - 170003-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938938

265. Gizem Özdemir and M. Demiralp, "Arrowheaded Enhanced Multivariance Products Representation for Matrices (AEMPRM): Specifically Focusing on Infinite Matrices and Converting Arrowheadedness to Tridiagonality", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2015), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 170004, pp. 170004-1 - 170004-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938939

266. Zeynep Gündoğar and M. Demiralp, "Formulation of Tridiagonal Folmat Enhanced Multivariance Products Representation (TFEMPR)", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2015), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 170005, pp. 170005-1 - 170005-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938940

267. Derya Bodur and M. Demiralp, "Two Very Specific Cases for Separate Node Ascending Derivatives Expansion (SNADE)", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2015), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 170006, pp. 170006-1 - 170006-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938941

268. Ayla Okan and M. Demiralp, "Arrowheading Enhanced Multivariance Products Representation for a Kernel (AEMPRK) in a Bivariate Taylor Series Expansion", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 170007, pp. 170007-1 - 170007-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938942

269. Berfin Kalay and M. Demiralp, "An Algebraic Function Operator Expectation Value Based Eigenstate Determinations for Quantum Systems with One Degree of Freedom", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2015), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 170008, pp. 170008-1 - 170008-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938943

270. Süha Tuna and M. Demiralp, "Bivariate Enhanced Multivariance Products Representation (EMPR) at Zero Volume Limit via Geometric Separation", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2015), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 170009, pp. 170009-1 - 170009-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938944

271. Semra Bayat Özdemir and M. Demiralp, "Majorant Recursions to Determine Eigenstate Bounds of a Symmetric Exponential Quantum Anharmonic Oscillator", 11th International Conference of Computational Methods in Science and Engineering (ICCMSE 2015), The Second ICCMSE Symposium on Mathematical Fluctuation Theoretical Issues and Kronecker Power Series in Quantum Dynamical Problems, 20-23 March 2015, Athens, Greece, AIP Proceedings, 1702, papNo: 170010, pp. 170010-1 - 170010-4, Dec. 2015, DOI: 10.1063/1.4938945

272. M. Demiralp, "A Fluctuation Expansion for Kronecker Power Series Obtained Through Probabilistic Evolution Theory for the Case of Probabilistic Initial Value Impositions", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conferences: 4th International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM 2015), Seoul, South Korea, 5-7 September 2015, pp. 117-124, 2015

273. M. Demiralp, "Towards Multivariate Support Function Utilization in Enhanced Multivariance Products Representation (EMPR)", World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Conferences: 4th International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM 2015), Seoul, South Korea, 5-7 September 2015, pp. 125-133, 2015

274. Derya Bodur and M. Demiralp, "Certain Implementative Applications of Separate Node Ascending Derivatives Expansion (SNADE), AIP Conference Proceedings, ICNPAA 2016 World Congress, 5-8 July 2016, La Rochelle, 1798, papNo: 020028, pp. 020028-1 - 020028-10, Jan 2017, DOI: 10.1063/1.4972620

275. Zeynep Gündoğar and M. Demiralp, "Tridiagonal folmat enhanced multivariance products representation (TFEMPR) under subspace supported rational transformations (SsSRT), AIP Conference Proceedings, ICNPAA 2016 World Congress, 5-8 July 2016, La Rochelle, 1798 , papNo: 020064, pp. 020064-1 - 020064-9, Jan. 2017, DOI: 10.1063/1.4972656

276. Melike Ebru Kırkın and M. Demiralp, "More Practicalization of Probabilistic Evolution Theory: Case Studies for the Squarification of Telescope Matrices", AIP Conference Proceedings, ICNPAA 2016 World Congress, 5-8 July 2016, La Rochelle, 1798, papNo: 020077, pp. 020077-1 - 020077-10, Jan. 2017, DOI:10.1063/1.4972653

277. Ayla Okan and M. Demiralp, "Recursive bivariate enhanced multivariance products representation to tridiagonalize arrowheaded matrices: Tridiagonal matrix enhanced multivariance products representation (TMEMPR) with weight considerations", AIP Conference Proceedings, ICNPAA 2016 World Congress, 5-8 July 2016, La Rochelle, 1798, papNo: 020116, pp. 020116-1 - 020116-10, Jan. 2017, DOI: 10.1063/1.4972708

278. Elif Tataroğlu and M. Demiralp, "An implementative application of probabilistic evolution theory: A case study for two particles celestical mechanical system", AIP Conference Proceedings, ICNPAA 2016 World Congress, 5-8 July 2016, La Rochelle, 1798, papNo: 020160, pp. 020160-1 - 020160-10, Jan. 2017, DOI: 10.1063/1.4972752

279. Semra Bayat Özdemir, M. Demiralp, Probabilistic Evolution Theoretical Formulation of Anharmonic Symmetric Quantum Oscillator by Using Quantum Evolver Dynamics, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2 1, pp. 221-232, 2017

280. Derya Bodur, M. Demiralp, Separate Node Ascending Derivatives Expansion (SNADE) on a Sequence of Nodes Alternating Between Two Values, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 1, pp. 346-356, 2017

281. M. Demiralp, Tricky Aspects of Kronecker Power Series in Constancy Adding Space Extention (CASE) Perspective, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2 , 2, pp. 734-743, 2017

282. M. Demiralp, Binary Kronecker Product Based Orthogonal Decompositions of Linear Algebraic Vectors, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 2, pp. 744-753, 2017

283. M. Demiralp, Highest Monomiality Based Probabilistic Evolution Theoretical (PREVTH) Solutions to Explicit Ordinary Differential Equations, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN: 978-84-608-6082-2, 2, pp. 754-764, 2017

284. Coşar Gözükırmızı, M. Demiralp, Probabilistic evolution theory for explicit autonomous ordinary differential equations: recursion of squarified telescope matrices and optimal space extension, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 3, pp. 979-989, 2017

285. Zeynep Gündoğar, M. Demiralp, Digital Image Sequence Processing via Tridiagonal Folmat Enhanced Multivariance Products Representation (TFEMPR), Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 3, pp. 990-1001, 2017

286. Berfin Kalay, M. Demiralp, A Probabilistic Evolution Theoretical (PREVTH) Approach to Quantum Evolver Dynamical Equations for Singular Hamiltonians: Fluctuationlessness Approximation, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 3, pp. 1124-1135, 2017

287. Berfin Kalay, M. Demiralp, Initial Wavefunction Construction for Probabilistic Evolution Theoretical (PREVTH) Evolver Dynamics via PREVTH Parameters and Initial Wave Function Optimization, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 3, pp. 1136-1147, 2017

288. Melike Ebru Kırkın, M. Demiralp, Recursion Based Sensitivity Coefficient Determination for Probabilistic Evolution Theoretical (PREVTH) Solutions to Explicit Autonomous Ordinary Differential Equations, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 4, pp. 1169-1180, 2017

289. Ayla Okan, M. Demiralp, Tridiagonal Kernel Enhanced Multivariance Products Representation (TKEMPR) for Univariate Linear Operators: Continuous Singular Value Decomposition, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 5, pp. 1584-1595, 2017

290. Elif Tataroğlu, M. Demiralp, Padé Approximants to Conicality Based Probabilistic Evolution Theory (PREVTH) Solutions: Two Classical Particles Systems Interacting via Central Forces, Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2017, Costa Ballena (Rota), Cádiz, Spain, 4-8 July, 2017, ISBN:978-84-608-6082-2, 5, pp. 1965-1973, 2017

291. Derya Bodur, M. Demiralp, Separate node ascending derivatives expansion (SNADE) on complex plane, AIP Conference Proceedings, ICNPAA 2018 World Congress, 2046, pp. 020009, 10.1063/1.5081529; ICNPAA 2018, Yerevan, Armenia, 3-6 July 2018.

292. M. Demiralp, Ayla Okan, Zeynep Gündoğar, Tridiagonal folded kernel enhanced multivariance products representation (TFKEMPR), AIP Conference Proceedings, ICNPAA 2018 World Congress, 2046, pp. 020023, 10.1063/1.5081543; ICNPAA 2018, Yerevan, Armenia, 3-6 July 2018.

293. Melike Ebru Kırkın, M. Demiralp, A case study for single monomial probabilistic evolution theory (PREVTH), AIP Conference Proceedings, ICNPAA 2018 World Congress, 2046, pp. 020045, 10.1063/1.508 1565; ICNPAA 2018, Yerevan, Armenia, 3-6 July 2018.

 

Buduncul Bilimcil Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Okunağında yayımlanan Katkılar

 

1. "Hidrojen Atomunun Dinamik Polarizabilite Katsayısının Teorik Olarak İncelenmesi", TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi - Matematik Seksiyonu Bildirileri, Ankara, 5-8 Kasım 1973

2. "Zamana Bağlı Schrödinger Denkleminin Kararlı Hal Çözümlerinin Varyasyonel İncelenmesi", TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi - Matematik Seksiyonu Bildirileri, Ankara, 5 - 8 Kasım 1973

3. "Zamana Bağlı Schrödinger Denkleminin Bir Varyasyonel-Pertürbasyon Şeması", (A. Aşkar ile birlikte), TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi - Matematik Seksiyonu Bildirileri, Ankara, 5-8 Kasım 1973

4. "Elektrik Yüklü Parçacıkların Kuantum Mekaniğinde Pertürbasyon Serilerine Pade Yaklaşımı", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK İkinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 161-169, Trabzon, 17-21 Ağustos 1981

5. "Nonlineer Diferansiyel Denklemlerde Kuantum Mekaniksel Gösterilim'e Rasyonel Yaklaşımlar Yöntemi", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK İkinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 220-229, Trabzon, 17-21 Ağustos 1981

6. "Diffüzif Kinetik Olayların İncelenmesinde Kuantum Mekaniksel Gösterilim Yöntemi", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK İkinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 230-236, Trabzon, 17 - 21 Ağustos 1981

7. "Özdeğer Problemlerinde Varyasyonel Uzay Daraltma Yöntemi", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK Üçüncü Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 266-275, Kirazlıyayla - Bursa, 5-9 Eylül 1983

8. "Özdeğer Problemlerinde Uzay Daraltma ile Hızlandırılmış Karakteristik Fonksiyon Yöntemi", TUMTMK Üçüncü Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri , 276-283, Kirazlıyayla - Bursa, 5-9 Eylül 1983

9. "Özdeğer Problemlerinde Beklenen Değerce Ölçeklenmeli Uzay Daraltma Yöntemi", Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 72-83, ODTÜ, Ankara, 23-25 Aralık 1983

10. "Çok Yüksek Duyarlıklı ve Hata Sınırlamalı Sayısal Hesaplama Alt Programları", Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 72-83, ODTÜ, Ankara, 23-25 Aralık 1983

11. "Pade Approximants and Their Applications in Applied Mathematics", Lecture Talk, İkinci Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 1-11, ODTÜ, Ankara, 11-15 Şubat 1985

12. "Eigenvalue Problems of Linear Operators", Lecture Talk, İkinci Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 32-47, ODTÜ, Ankara, 11-15 Şubat 1985

13. "An Algebraic Approach to the Eigenvalue Problems of Certain Differential Operators", (Ş. B. Altan ile birlikte), İkinci Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 84-93, ODTÜ, Ankara, 11-15 Şubat 1985

14. "Computational Difficulties of Evolution Operator Approach", (T. Ergenç ile birlikte), İkinci Sayısal Analiz Sempozyumu Bildirileri, 94-108, ODTÜ, Ankara, 11-15 Şubat 1985

15. "Evrim Operatörü Yaklaşımında Dinamik ve Spektral Katsayıların Hesaplanması", (T. Ergenç ile birlikte), Matematik Sempozyumu Bildirileri, 315-323, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 10-14 Eylül 1985

16. "Gök Mekaniğinde Evrim Operatörü Yaklaşımı", TUMTMK Dördüncü Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 295-306, Bayramoğlu - Kocaeli, 23-28 Eylül 1985

17. "Kuantum Mekaniksel Anharmonik Salınıcının Spektrumunun Belirlenmesinde Cebrik Bir Yöntem", (H. Taseli ile birlikte), TUMTMK Dördüncü Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 307-315, Bayramoğlu - Kocaeli, 23-28 Eylül 1985

18. "Kimyasal Fiziğin Özdeğer Problemlerinde Yeni Cebrik Yöntemler", Kimyasal Fizik Sempozyumu Bildirileri, 7-10, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1-2 Mayıs 1986

19. "Özdeğer Problemlerinde Karakteristik Oranlar Yöntemi", (Ş. B. Altan ile birlikte), Kimyasal Fizik Sempozyumu Bildirileri, 11-14, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, l-2 Mayıs 1986

20. "Uzay Daraltma Yöntemi ile Perdelenmiş Coulomb Potansiyelli Sistemlerin Özdeğerlerinin Belirlenmesi", (N. A. Baykara ile birlikte), Kimyasal Fizik Sempozyumu Bildirileri, 15-19, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1-2 Mayıs 1986

21. "Perdelenmiş Coulomb Potansiyelli Sistemlerde Yakınsak Bir Pertürbasyon Teorisi", (H. Taşeli ile birlikte), Kimyasal Fizik Sempozyumu Bildirileri, 20-23, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1-2 Mayıs 1986

22. "An Evolution Operator Approach for the Numerical Solution of Linear ODE Systems", (T. Ergenç ile birlikte), Proceedings of the International Symposium on Numerical Analysis, 141-152, METU, Ankara, 1987

23. "A Two-Dimensional Space Pruning Method for Regular Boundary Value Problems", (A. Pamir ile birlikte), Proceedings of the International Symposium on Numerical Analysis, 273-286, METU, Ankara, 1987

24. "Klasik Mekanikte Evrim Operatörü Yöntemiyle Hızlı Yakınsak Yörünge Hesaplamaları", TUMTMK Beşinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 80-102, Kirazlıyayla - Bursa, 7-11 Eylül 1987

25. "Helyum Tipi Sistemlerde Varyasyonel Çalışmalar: Baz Kümesinin Uzay Daraltma Yöntemiyle Oluşturulması", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK Beşinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 376-388, Kirazlıyayla - Bursa, 7-11 Eylül 1987

26. "Nonlinear Diferansiyel Denklemlerin Evrim Operatörü Aracılığı ile Sayısal Olarak Çözülmesi", (T. Ergenç ile birlikte), TUMTMK Beşinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 480-490, Kirazlıyayla - Bursa, 7-11 Eylül 1987

27. "Dönel Simetrik Cisim Halinde Stokes Denklemlerinin Kesin Çözümü İçin Bir Yöntem", (H. Taşeli ile birlikte), TUMTMK Beşinci Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 480-490, Kirazlıyayla - Bursa, 7-11 Eylül 1987

28. "Ksi-Yaklaştıranları ile Doğrusal Olmayan Evrim Olayının İncelenmesi", İkinci Diferansiyel Denklemler Sempozyumu, 47-57, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 10-11 Ekim 1988

29. "Sürekli Spektrum Eşiğine Dayalı Özdeğerlerin Duyarlıklı Olarak Belirlenmesi", (N. A. Baykara ile birlikte), TUMTMK Altıncı Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 192-202, Kirazlıyayla - Bursa, 11-15 Eylül 1989

30. "Sonlu Aralıktaki Anharmonik Salınıcının Spektrumunun Belirlenmesinde Pertürbatif Bir Yöntem", (S. Çakmak ile birlikte), TUMTMK Altıncı Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 249-254, Kirazlıyayla - Bursa, 11-15 Eylül 1989

31. "Özdeğer Problemlerinde Simetrik Wronskian Yaklaşımı", TUMTMK Altıncı Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 192-202, Kirazlıyayla - Bursa, 11-15 Eylül 1989

32. "Karışık Kısmi Türev İçeren Düzgün Sınır Değer Problemleri İçin İki Boyutlu Uzay Daraltma Yöntemi", (A. Pamir ile birlikte), TUMTMK Altıncı Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 576-581, Kirazlıyayla - Bursa, 11-15 Eylül 1989

33. "An Evolution Operator Approach for the Numerical Solution of Linear ODE Systems: Skew-Symmetric Case", (T. Ergenç ile birlikte), J. Fac. Sci. KTÜ, 9, p. 159-169, 1989

34. "Perdelenmiş Columb Potansiyelli Sistemlerde Ayrık Özdeğerlerin Belirlenmesi İçin Bir Çakıştırma Yöntemi", (K. Oruçoğlu ile birlikte), II. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri, 139-147, Ege Üniversitesi - İzmir, 25-28 Eylül 1989

35. "Tekil Operatörlerin Ayrık Spektrumunun Belirlenmesinde Büzülme Dönüşümlü Bir Yöntem", (N. A. Baykara ile birlikte), II. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri, 414-423, Ege Üniversitesi - İzmir, 25-28 Eylül 1989

36. "Kuvantum Mekaniğinde Hiyerarşik Denklemlere Evrim Operatörü Yaklaşımı", V. Diferansiyel Denklemler Sempozyumu Bildirileri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1991

37. "Lineer, Sıradan ve Kendine Eş Diferansiyel Operatörlerin Spektrumunun Belirlenmesinde Beklenen Değerlerle Açılım Yöntemi", VII. Diferansiyel Denklemler Sempozyumu Bildirileri, İTÜ - Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul, 1993

38. "Bir Parametreli Lineer Sıradan Diferansiyel Operatörlerin Sürekli Spektrum Eşiğindeki Parametre Değerlerinin Belirlenmesi: Genişletilmiş Jacobi Çokterimlileri", VII. Diferansiyel Denklemler Sempozyumu Bildirileri , İTÜ - Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul, 1993

39. "Molekülsel Devinimlerin Eniyilemeli Denetiminde Taban Operatörü Acılımı", 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 247-256, Ürgüp, 1995

40. "Yukawa Potansiyelli Kuvantum Sistemlerin Kritik Değer Belirlemelerinde Genişletilmiş Jacobi Denklemi Yöntemi", 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 257-264, Ürgüp, 1995

41. "Anharmonik Salınıcının Optimal Denetiminde Tıkızlaştırılmış Dalgalanma Denklemleri", (Ö. Erenoğlu ile birlikte), 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 285-294, Ürgüp, 1995

42. "Tekil Hamiltonyenli Sistemlerin Kuvantum Dinamiğinde Tıkızlaştırılmış Dalgalanma Denklemleri", (R. Ergün ile birlikte), 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 295-304, Ürgüp,1995

43. "Genişletilmiş Morse Salınıcısının Kuvantum Dinamiğinde Uzay Genişletme ve Taban Operatörlerine Açılım Yöntemi", (H. Sayın ve N. A. Baykara ile birlikte), 9. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, 645-653, Ürgüp, 1995

44. "Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Sınama Uygulamaları: Üç Köşegenli Matrislerin Determinantlarının Sayısal Hesaplamaları", (N. A. Baykara, E. Kanal, ve İ. Yaman ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

45. "Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilim Yaklaştıranlarının Belirlenmesi İçin Simgesel Tabanlı Bir Yazılım Geliştirilmesi", (H. Dağ ve A. Kanmaz ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

46. "Yüksek Boyutlu İletim Denkleminin Yaklaştırımında Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi", (H. Dağ ve O. Ceylan ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

47. "Birinci Basamaktan Parça Türevli Evrim Operatörlerinin Yaklaştırımında Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi", 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

48. "Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi: Gösterilim Çarpanlarının Belirlenmesi", 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri , (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

49. "Yüksek Boyutlu Model Gösterilim: Değişmezlik ve Toplamsallık Ölçenleri, Çarpımsal Gösterilim ve Çarpımsallık Ölçenleri", 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri. (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

50. "Çok Değişkenli İnterpolasyonda Yüksek Boyutlu Model Gösterilim ve Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilim", (A. Tunga ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

51. "Yüksek Boyutlu Model Gösterilim: Yarı Sonsuz Aşkın Uzayda Doğrusal Üslü Üstel Fonksiyon", (A. Tunga ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

52. "Yüksek Boyutlu Model Gösterilim: Dik Bileşenlerin Belirlenmesi İçin Simgesel Tabanlı Bir Yazılım", (A. A. Kanmaz ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

53. "Zamana Bağımlı Hamiltonyenli Schrödinger Evrim Denkleminin Çözüm Yaklaştırımında Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilim", (H. Saygın ve H. Kaya ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

54. "Zamandan Bağımsız Hamiltonyenli Schrödinger Evrim Denkleminin Çözüm Yaklaştırımında Çarpımsallaştırılmış Yüksek Boyutlu Model Gösterilim", (H. Saygın ve H.Kaya ile birlikte), 12. Ulusal Mekanik Kongresi Bildirileri, (Basımda), Selçuk Üniversitesi, Konya, 2001

55. "Küresel ve Bölgesel Güvenlik Politikası ve Güvenlik Stratejisi Bağlamında Türkiye'nin Bilgi Teknolojisi İhtiyacı", Gelişen Bilgi Teknolojisi ile Güvenlik Politikası ve Stratejiler Arasında Etkileşim ve Yönlendirme Sempozyumu Bildirileri, 10-11 Mart 2005, Harp Akademileri Komutanlığı, Yenilevent, İstanbul, 117-122, 2005

 

Okunak Bölümleri (ing: Book Chapters)

 

1. M. Alper Tunga, Metin Demiralp, "Computational complexity investigations for high dimensional model representation algorithms used in multivariate interpolation problems", Advances in Numerical Methods, 11-Part 1, Chapter 2, pp. 15-29, Springer, 2009

2. Burcu Tunga, Metin Demiralp, "A Novel Hybrid High Dimensional Model Representation (HHDMR) based on the combination of plain and logarithmic high dimensional model representations", Advances in Numerical Methods, 11-Part 1, Chapter 9, pp. 101-112, Springer, 2009

 

[ Başa Dön ]

Tasarılar

Prof. Dr. Metin Demiralp biri NATO ötekisi TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) için olmak üzere iki tasarıyı başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu tasarıların bulguları yukarıda dizelgelerde verilen bir kesim yayınlarda verilmiştir. O bir "konuk araştırım başuzmanı" konumunda olarak Princeton Üniversitesi'nin (New Jersey, ABD) Kimya Bölümünde uzbilim (matematik) ve bilgisayarla ilgili tasarılarında 1979'dan 2003'e dek olan zaman sürecinde oldukça sık aralarla yeralmıştır.

Metin Demiralp'in araştırım çalışmaları "Evrim İşleçlerinin Çarpanlara Ayrıştırımı", "Nicem Eniyileyişli Denetim Kuramı", "Eniyileyişli Denetimde Kararlılık ve Gürbüzlük", "Yüksek Boyutlu Biçe Gösterilim (YBBG)", Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Gösterilimi (ÇYÇG)", "Uzbilimcil Sendelenimsizlik Yaklaştırımı ve Uzbilimcil Sendelenim Açılımı", "Belirtik Sıradan Türevli Denklemler İçin Olasılıkçıl Evrim Kuramı (OLEVKU)", "Nicem Devinbilimcil ve Sayıtımcıl İşleybilimcil Beklenen Değer Devinbilimi", "Özelsiz Uzay Genişletimi", "Değişmezlik Eklenimli Uzay Genişletimi", "Destek İşlevi ve Destek Dizi Eniyileyişi", "Kronecker Üslü Toplamdizileri", "Katlıdizey ve Katlıyöney Ayrıştırımları", "Üçköşegencil ya da Okuçlu Dizey Gösterilimli Ayrıştırımlar", "Özellikle Nicem İşleybilimcil Sorunlarda Sıradan Türevli Denklemler İçin Konaç Bükümü.

Metin Demiralp, İTÜ'nde Sanalortamda Eğitim Özeği (Merkezi) yapılandırımını da üstlenmiştir. Eşzamanlı olarak İTÜ'nde bilişimle ilgili sınav yazılımlarının geliştiriminde de önderlik düzeyinde görev almıştır. Bununla birlikte, İTÜ Yönetimi'nin yeterince özgüven göstermeyişinden dolayı, bu geliştirilen yazılımlar geliştirildikleri düzeyde kalmışlar ve hiçbir zaman kullanıma alınmamışlardır. Tüm bunların ötesinde, kısa bir süre tüzel nitelik de almış olan BEBBYT bağlamında bilimcil araştırımlar da sürdürmüş ve bu anda da sürdürmektedir. BEBBYT zamanla küçülmekte olsa da etkinliği ve üretkenliği bu anda da bitmeksizin sürdürülmektedir.

 

[ Başa Dön ]

 

Yönetçil Sorumluluklar

Metin Demiralp İTÜ'nde, kuruluş yılı olan 26 Mayıs 1999'dan başlayan üç yıllık dönemde, Bilişim Enstitüsü'nün müdürlüğünü üstlenmiştir. Bu yüzden de ilk ve dolayısıyla kurucu müdür olmak durumundadır. Bunun yanısıra, Işık Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde bölüm başkan vekilliğini de, bir yılı aşkın bir süre için, üstlenmiş ve başarıyla gerçekleştirmiştir. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurulu'nun Ulusal Bilişim Komitesi'ne 2000 yılları başında üye olarak atanmış ve iki yıllık bir sürenin sonunda özisteğiyle üyelikten ayrılmıştır. Bu anda, İTÜ içinde herhangi bir yönetçil konumda bulunmamaktadır. Bunlara koşut olarak, ikincil ama içerikli başka sorumluluklar da üstlenmiştir. Bunlar arasında, İTÜ Bilişim Enstitüsü Yapılandırım Koordinatörlüğü sayılabilir.

 [ Başa Dön ]

 

Bilimcil Kuruluşlarla Etkin Elbirlikleri ve Onlara Üyelikler

 

Türkiye Bilimler Akademisi, Ayrılmış Asli Üye,
Bilim Akademileri her yerde özerk kuruluşlar olarak bilinirler. Bu evrencil bir gerçektir. Onlar paracıl ya da yönetçil etkilerden arı olmalıdırlar. Bu yüzden, aday göstermek, adayları üye olarak onaylamak ya da geri çevirmek onların hakkıdır. 2011'de Türkiye yönetimi, Türkiye Bilim Akademisi'ne üyelerin iki devlet kuruluşunca aday gösterleceği ve seçimin ülke yönetimince gerçekleştireceği doğrultusunda bir karar yayınlamıştır. Bu durum, o günkü üyelerin benimseyebileceği bir olgu değildi ve üyelerin azımsanmayacak bir kesimi o günlerde üyelikten ayrılmıştır. Metin Demiralp, o süreçte üyelikten hemen ayrılmamış olan öteki üyeler gibi, doğru davranış için bir süre beklemiş ve 2012 ortalarında üyelikten ayrılmıştır. Metin Demiralp, üyelikten ayrılmış olan üyelerin büyükçe bir kesimince o süreçte kurulmuş olan Bilim Akademisi Derneği'ne de uye olmayışı yeğlemiştir. Bu anda da üye değildir.

EMS (Avrupa Matematik Derneği) Metin Demiralp bir ara bu kuruluşa üye olmuş olmakla birlikte bir süre sonra üyeliği iletişim eksikliğinden özisteğiyle sonlanmıştır. Bugünlerde, Türkiye Matematik Derneği'nin üyeliği bağlamında, bu kuruluşla, belli bir düzeyde iletişimi bulunmaktadır.

WSEAS (Yeryuvarı Bilimcil ve Mühendislik Akademisi ve Derneği)

Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Ulusal Komitesi, Metin Demiralp, üç yıllık bir süre için bu kuruluşun başkanına yardımcılık yapmıştır. Bu anda salt bir üye konumundadır. Turk Mathematical Association.

 [ Başa Dön ]

 

Ödüller
Sedat Simavi Ödülü, Fen Bilimleri, 1982

TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Matematik, 1986

Öğretiler

Metin Demiralp'in öğretim üyesi olarak üstlendiği öğretilerin büyük bir kesimi uzbilimcil tabanlıdır. Ancak, bunların yanısıra, Bilgisayar Bilimleri ve yazılım- larla ilgili azımsanmayacak sayıda alanda da öğreti üstlenebilecek tabanı olup bu bağlamda görevler almış bulunmaktadır. Bu öğretilerin ne zaman üstlenil- diğini bu anda gerçek ayrıntılarıyla verebilmek için olabildiğince kapsamlı bir veri inceleyişi, ve bunun için de, çok zaman gerekmekte olduğundan; burada böylesine bir bilgilendirime gidiş yeğlenilmemektedir. Bunun yerine, önemli görülen bir kesimine odaklanıp bilgilendirime geçilmektedir. Bu bağlamda, a- şağıda, Metin Demiralp'in İTÜ Bilişim Enstitüsü Hesaplamalı Bilim ve Mühen- dislik Programları'ndaki öğretilerden üstlendikleri ya da üstlenebilecekleri ve- rilmektedir. Her öğretide önce öğretinin kodu, sonra da, adı verilmektedir.

HBM 511 Bilimsel Hesaplama I

HBM 519E Adi Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Yöntemlerle Analiz ve Uygulamalar

HBM 597E Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte Özel Konular

HBM 512 Bilimsel Hesaplama II

HBM 516E Bilimsel Görselleştirme

HBM 605 Çok Değişkenli Model Gösterimi

HBM 609 Saptırım Açılımları ve Uygulamaları

HBM 697E Hesaplamalı Bilim ve Mühendislikte İleri Konular

HBM 6XX Bilgisayım Bilimi'nde Oransal Yaklaştıranlar

HBM 6XX Sıradan Türevli Denklemlerin Kuramsal Tabanı

HBM 6XX Evrimcil Dizgelerin Eniyilemeli Denetimi

HBM 604E Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

HBM 608 Eniyileme, Kararlılık, Gürbüzlük

HBM 616E Hesapsal Karmaşıklık

HBM 620 Eniyileme Kuramının Temelleri ve Bazı Uygulamalar

HBM 6XX Göre Türevli Denklemlerin Kuramcıl Tabanı

HBM 6XX Dizey Gösterilimleri ve Sendelenim Açılımları

Bunların ötesinde betikleyiş (ing: scripting), buyrukdizileyiş (ing: program- ming), ve de Bilgisayar Bilimleri ile ilgili daha da çok sayıda öğreti üstlene- bilecek düzeyde tabanı olup üstlenmiştir de.

 [ Başa Dön ]

 

Gelecek Güncelleyişler İçin Eklenimi Düşünülen Yeni Olgular

1. Yazılar İçin WOS Kimlikleri;

2. SCI İle İlgili Bilgiler;

3. Gönderim Bilgileri;

4. Dergilerde Yayımcı Konumları;

5. Bildiri Okunakları ve Okunaklarda Yayımcılık Konumları.

6. Değerlendirim Bağlantıları.

 [ Go back to top ]